Siirry sisältöön
Blogi 12.04.2022

Vienninedistäminen lisää yritysten kansainvälistymistä kaukaisille markkinoille

Suomalaisten hyvinvointi perustuu suomalaisyritysten globaaleilla markkinoilla luomaan vaurauteen ja työpaikkoihin.
Kirjoittaja
Jari Hyvärinen

Vaikuttavuusarvioinnit
Business Finland
jari.hyvarinen (at) businessfinland.fi
p. 050 5577 803

Suomen kaltaisen pienen avotalouden kannattaa jatkuvasti kehittää uusia ideoita, joista osa jalostuu innovaatioiksi. Tärkeää on selvittää mistä löytyy ideoille kansainvälisiä markkinoita ja mikä on yrityksen tuotteiden ja palveluiden kilpailuetu.

Juuri vientimarkkinoilla Suomella on kuitenkin kirittävää.

Kun tarkastellaan viennin osuutta BKT:sta, olemme jääneet jälkeen muista pienistä ja edistyneistä avotalouksista. Suomessa viennin osuus BKT:sta on alle 40 %, kun monissa Suomen kaltaisissa avotalouksissa viennin rooli on suurempi. Tarvitsemme uusia avauksia, joilla yritykset pääsevät valtaamaan uusia markkinoita.

Business Finlandilla on ollut tarve muodostaa kokonaisvaltaisempi kuva viennin merkityksestä Suomen kansantaloudessa sekä Business Finlandin vientipalveluiden tuloksista ja vaikutuksista. Tilasimme arvioinnin vuosina 2016–2019 tehtyjen vienninedistämispalvelujen sekä t&k- ja innovaatiorahoituksen vaikutuksista vientiin kaukaisille markkinoille (Aasia, Latinalainen Amerikka, Lähi-itä ja Afrikka, Keski- ja Itä-Eurooppa).

Pienillä yrityksillä suurempia haasteita päästä kaukomarkkinoille

Yritysten menestyminen kansainvälisillä markkinoilla perustuu jatkuvaan uudistumiseen tuotteiden ja palveluiden arvonlisää parantamalla. Vaikka kaupan esteet ovat alentuneet, niin edelleen niitä riittää ja lisäksi yritykset kohtaavat informaatio-ongelmia. Tällöin Suomen viennin koko potentiaalia ei saavuteta ilman julkisia toimia (mm. informaatiopuutteet). Jotta tilannetta voidaan parantaa, niin Business Finlandin tarjoamien vientipalveluiden tavoitteena on kasvattaa Suomen vientituloja parantamalla vientituotteiden ja -palveluiden pääsyä markkinoille sekä kasvattaa tietämystä vientimarkkinoista.

Yritykset tarvitsevat jatkuvasti ajantasaista tietoa kansainvälisistä markkinamahdollisuuksista, toimittajista ja paikallisesta sääntelystä.

Tarvittavien tietojen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset kasvavat, kun siirrymme kauemmaksi Suomesta. Tämä johtuu esimerkiksi maantieteellisistä, kulttuurisista ja säädöksellisistä eroista. Arviointi vahvisti odotuksia siitä, että informaatiopuutteet ovat vakavampia pienemmille yrityksille suhteessa suurempiin yrityksiin, sekä vientiin kaukaisemmille markkinoille verrattuna lähellä sijaitseviin markkinoihin. Lähes 80 prosenttia Business Finlandin kaukaisille markkinoille vientiä harjoittavista asiakkaista on sitä mieltä, että oikeiden kumppaneiden (esimerkiksi toimittajien, jakelijoiden, neuvonantajien tai yhteistyöpartnereiden) löytäminen on kriittinen este yrityksen kansainvälistymiselle.

Yhteistyö Business Finlandin kanssa lisäsi yritysten vientiä

Business Finlandin asiakkaista lähes 60 prosenttia katsoo, että vienninedistämispalveluilla on vuosina 2016–2019 ollut suurta tai jotain vaikutusta heidän vientiinsä kaukaisille markkinoille. Business Finlandin asiakkaat arvioivat, että 10 prosenttia heidän viennistään kaukaisille markkinoille oli seurausta Business Finlandin kanssa tehdystä yhteistyöstä. Tämä vastaa noin 800 miljoonan euron vuosittaista vaikutusta Suomen vientiin kyseisille markkinoille.

T&k-rahoitus ja vientipalvelut yhdessä saivat aikaan suuremman vaikuttavuuden

T&k-rahoituksen tavoite on parantaa yritysten tuottavuutta ja siten auttaa yrityksiä menestymään globaaleilla markkinoilla. Arvioinnin mukaan t&k-rahoitus vahvistaa vienninedistämispalveluiden vaikutusta. Sekä t&k-rahoitusta että vienninedistämispalvelua saaneet yritykset arvioivat, että 11 prosenttia viennistään on Business Finlandin tuen aikaansaamaa. Ainoastaan vienninedistämispalvelua saaneet yritykset ilmoittivat 7 prosentin vaikutuksesta.

Vientipalvelut edistävät työllisyyttä ja kansantalouden kasvua

Arvioinnissa tehtiin myös kokonaisvaltaisempi laskelma vientipalveluiden vaikutuksista kansantalouteen. Tulosten mukaan vienninedistämispalvelujen synnyttämän yritystason viennin kasvun lisäksi myönteisiä vaikutuksia laajemmin yhteiskuntaan. Viennin kasvu tukee taloudellista aktiivisuutta läpi Suomen kansantalouden kasvattamalla työllisyyttä, kiihdyttämällä talouskasvua ja parantamalla kauppatasetta. Arvioinnissa tehtyjen kokonaistaloudellisten laskelmien mukaan Business Finlandin tukema viennin suora vaikutus bruttokansantuotteeseen on 270 miljoonaa euroa ja sen kerrannaisvaikutukset ovat noin 800 miljoonaa euroa, Viennin lisäys tuo 3100 suoraa työpaikkaa ja kerrannaisvaikutuksineen se tarkoittaa yhteensä 8800 työpaikkaa. 

Tutustu arviointiraporttiin