Siirry sisältöön
Blogi 28.11.2023

Datatalous luo kilpailuetua – 3 parasta oppia yrityksellesi

Business Finlandin Data Economy -ohjelma selvitti datatalouden tilaa Suomessa. Tutkimuksessa haastateltiin 20 datatalouden kannalta relevanttia toimijaa heidän näkemyksistään datataloudesta. Datatalouden ohjelmajohtajamme Kari Klossner kertoo, miksi datatalouden tulisi olla yrityksesi suunnitelmissa.
Kirjoittaja
Kari Klossner

Head of Data Economy program
Business Finland

LinkedIn

X:
KariKlossner

Uskallan väittää, että datan jakamista hyödyntävät yritykset tulevat markkinoilla korvaamaan ne, jotka eivät dataa hyödynnä.

Ai, miksi?

1. Dataa jalostamalla voit luoda uutta, vihreää liiketoimintaa

Data on mahdollistaja. Kun dataa jalostetaan tarkoituksenmukaisesti ja ymmärretään, mikä on tiedon merkitys liiketoiminnan kannalta, voi yritys luoda esimerkiksi uutta liiketoimintaa, tuotteita tai palveluita. Data ei ole siis vain liiketoiminnan raaka-aine, vaan aidosti bisnestä laajentava mahdollisuus.

Dataa hyödyntämällä voitte esimerkiksi pienentää yrityksenne ilmasto- ja ympäristöpäästöjä eli olla kehittämässä kestävämpää liiketoimintaa. 

Datan kerääminen on yritykselle hyödyllistä silloin, kun se johtaa johonkin. Yritysten tulisikin hyödyntää dataa asiakaslähtöisesti eli ratkaista niitä ongelmia, jotka juuri sinun asiakkaasi kohtaavat.

2. Dataekosysteemit tuovat kaikille lisäarvoa

Dataa on jo pitkään hyödynnetty liiketoiminnassa, mutta se on laajasti ollut taaksepäin katsovaa ja sisäänpäin, omiin prosesseihin suuntautunutta.

Yritysten tulisikin katsoa eteenpäin ja arvioida, millaisia uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia data heille voisi tuoda ja 'avata ikkunat' ulkomaailmaan siten, että tämä työ tehdään yhdessä arvoverkon kesken – luoden kaikille lisäarvoa. Millään organisaatiolla ei ole kyvykkyyksiä hyödyntää dataa maksimaalisesti yksin. Datan jakaminen yli yritysrajojen mahdollistaa yrityksille liiketoiminnan ja innovoinnin maksimoinnin. 

Yrityksissä on tärkeää on luoda yhteiset pelisäännöt reilun ja vastuullisen datan jakamiselle.

Datan hyödyntäminen ja varsinkin sen jakamisen kautta arvon tuottaminen on jo lähtökohtaisesti yhteistyötä – ja tässä meillä on paljon varaa parantaa. Haasteina yrityksissä ovat muun muassa jäykät ja joustamattomat toimintamallit ja sääntelyn kirjavuus. Näiden korjaamiseen tulisi panostaa. 

3. Parempi dataosaaminen tekee yrityksestäsi kilpailukykyisemmän

Tutkimuksessa nostettiin esiin myös dataosaamisen haasteita ja puutteita, joita on sekä yksilö-, yritys- että toimialatasolla.

Suomessa kerätään paljon dataa, mutta tarvitsemme 'datan businessosaamisen kehittämistä koko Suomen laajuisesti' sekä yhdessä tekemisen kulttuuria. Yrityksissä tulisi uskaltaa rohkeammin muuttaa yrityksen kulttuuria kohti datan jakamista.

Business Finlandin Data Economy -ohjelma on mukana tässä työssä vauhdittaen yritysten ymmärryksen ja osaamisen lisäämistä, kyvykkyyksien kehitystä, verkostoitumista ja uuden arvon luomista vientimarkkinoille.

Data tulisi ymmärtää vaihdannan välineenä, tuotteena, mahdollisuutena tuottaa kansainvälisille markkinoille nopeasti skaalautuvaa uutta arvoa.

Ota yhteyttä, kun aihe on ajankohtainen yrityksellesi!

Tutustu Data Economy -ohjelmaan

Kannattaa katsoa myös tallenne datataloustutkimuksen julkaisutilaisuudesta sekä siihen liittyvä aineisto (pdf).