Siirry sisältöön
Blogi 06.04.2023

Osaamista ja rahaa startup-yrityksille – Suomi tarvitsee venture capital -sijoittajia

Suomen on varmistettava, että meiltä ponnistaa tulevaisuudessa maailmalle lisää uusia kansainvälisiä menestystarinoita kuten Wolt tai Supercell. Erityisesti on panostettava alkavan vaiheen yrityksiin, startupeihin, jotka tarvitsevat rahaa ja osaamista. Sitä pystyvät parhaiten tarjoamaan pääomasijoittajat.
Kirjoittaja
Asseri Lehtiniemi

Sijoituspäällikkö

+358 44 536 1080

Linkedin

Pääomasijoittaminen on hyvä keino vauhdittaa yritysten kasvua kansainvälisille markkinoille. Yritykset, kuten alkuvaiheen startupit tarvitsevat oikeaan vaiheeseen ja heidän toimialaansa erikoistuneen sijoittajan nopeuttamaan yrityksen pääoman kasvattamista. Myös Business Finlandin t&k-rahoituksen avulla startup voi uudistaa tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja tai kehittää kokonaan uusia

Termi VC on varmasti monelle tuttu sana, mutta keitä nämä VC-sijoittajat ovat, millaisiin yrityksiin he sijoittavat sekä ennen kaikkea kenen rahoja he sijoittavat ja miten?

1. Mitä venture capital -sijoittaminen tarkoittaa?

Venture capital -sijoittaminen on pääomasijoittamista, jossa sijoituskohteet ovat usein alkavan vaiheen teknologiavetoisia yrityksiä eli startupeja. Alkavalla vaiheella tarkoitetaan yritystä, jolla ei välttämättä ole vielä myytävää tuotetta tai palvelua, mutta heillä on idea sellaisesta. Luonnollisesti tämänkaltaisiin sijoituksiin liittyvä riski on aina korkea.

Tämänkaltaisia sijoittajia tarvitaan, jotta uudet ideat ja innovaatiot saavat mahdollisuuden lentää. Pääomarahoituksen avulla kohdeyritykset saavat käyttöönsä kokeneita aivoja ja laajoja verkostoja, jotka pystyvät tukemaan yrittäjiä ja antamaan vauhtia kasvulle.

2. Mihi VC:t sijoittavat ja kenen rahoja?

Alkavan vaiheen yrityksiä arvioidaan niiden kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalin kautta ja sijoituksia tehdään lupaavimmilta näyttäviin startupeihin yleensä VC-rahastojen kautta. Rahastoissa ovat sijoittajina tyypillisesti joukko yksityisiä ja julkisia sijoittajia, kuten eläkevakuutusyhtiöitä, säätiöitä, yrityksiä, perheiden sijoitusyhtiöitä tai varakkaita yksityishenkilöitä. Lisäksi VC-tiimi sijoittaa rahastoon myös itse osoittaakseen olevansa ”samassa veneessä” muiden sijoittajien kanssa.

Rahaston kautta VC-sijoittajat ovat valtuutettuja tekemään sijoituksia parhaimman kasvupotentiaalin startupeihin. Lopulta muodostuu tyypillisesti 20–30 yrityksen salkku.

Sijoituskohteiksi valikoituville startupeille on ominaista, että niiden liiketoimintamalli perustuu skaalattavaan teknologiaan, joka mahdollistaa voimakkaan kasvun. Lisäksi markkina, johon yritykset tuotteellaan tai palvelullaan tähtäävät, tarjoaa hyvät kasvun edellytykset.

Tehtyään sijoituksen kohdeyritykseen rahaston tiimit pyrkivät aktiivisesti tukemaan kohdeyrityksen kehittymistä esimerkiksi osallistumalla hallitustyöskentelyyn, tukemalla rekrytoinneissa, kaupallistamisessa tai jatkorahoituksen järjestämisessä.

 3. Keitä VC-sijoittajat ovat?

VC-rahaston tiiminjäsenet ovat tyypillisesti olleet itse menestyksekkään startupin tai kasvuyhtiön perustajia ja onnistuneesti myyneet yrityksensä. Henkilöillä voi olla myös vahvoja näyttöjä startup-yrityksessä työskentelemisestä tai erityisosaamista joltain toimialalta.

Sijoituskohteiksi valikoituvien startupien perustajat arvostavat, kun sijoittaja ymmärtää yrittäjää ja on saanut kokea samoja ylä- ja alamäkiä. Ideaalitapauksessa näille sijoittajille on ehtinyt kertyä osaamista esimerkiksi henkilökohtaisen enkelisijoitustoiminnan kautta.

Juuri heitä me Business Finland Venture Capitalissa etsimme varmistaaksemme, että Suomesta voi tulla globaaleja huippuyrityksiä myös tulevaisuudessa.

4. Mikä on Business Finland Venture Capital?

Business Finland Venture Capital (BFVC) on rahastosijoittaja ja rahastojen käynnistäjä. Pyrimme löytämään sijoituskohteiksi rahastoja, joiden visionääriset ja lahjakkaat tiimit kykenevät tarjoamaan potentiaalisille startupeille sekä pääomaa että ennen kaikkea osaamista kasvun toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että startup pystyisi vaihtamaan vaihdetta ”ykköseltä suoraan kolmoselle”.

Julkisena toimijana jaamme riskiä ja toimimme alueilla, joille ei ehkä pelkällä yksityisellä rahalla saataisi toimintaa.

Sen sijaan että sijoittaisimme markkinoilla jo toimivien VC-tiimien rahastoihin, olemme tyypillisesti tukemassa tiimejä, jotka ovat astumassa markkinoille ensimmäisellä rahastollaan. Tukeminen tarkoittaa tiimin haastamista ja sparraamista, tiedon jakamista venture capital -markkinasta sekä mahdollista ankkurisijoitusta, jonka koko lasketaan miljoonissa.

Olemme vuosien varrella nähneet noin 130 erilaista rahastotiimiä. Jokainen rahastoidea on oma yksilönsä lähtien siitä, minkälaista osaamista tiimillä on, millaisiin yrityksiin sijoitetaan, minkälaiset ilmiöt tukevat esitettyä sijoitustoimintaa ja miten tiimi tukee yrittäjiä kasvupolulla. Tiimillä saa ja tulee olla vahva oma näkemyksensä.

Yksi asia kuitenkin kaikkia tapaamiamme tiimejä yhdistää, se on halu auttaa ja halu vaikuttaa kotimaisten startupien menestykseen. 

Tätä me tarvitsemme, jotta suomalainen pääomamarkkina kehittyy.

Tutustu BFVC:n sijoitustoimintaan

Kuuntele myös Kasvupodin jakso: