Siirry sisältöön
Uutinen 19.11.2021

T&K-rahoitus kirittää startup-yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaa

Business Finlandin t&k-rahoituksen avulla startup voi uudistaa tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja tai kehittää kokonaan uusia.

Business Finland tukee kunnianhimoisia T&k-projekteja, jotka tuottavat startupeille kansainvälistä kilpailuetua. Tämä tapahtuu myöntämällä avustusta tai lainaa.

Tuki on tarkoitettu merkittävää kasvua vientimarkkinoilta tavoitteleville pk- ja midcap-yrityksille ja sille haetaan kovaa tuottoa: onnistuessaan T&K-projektin vientipotentiaalin tulee olla vähintään 20-kertainen käytettyihin T&K-panostuksiin verrattuna. T&K Funding -palvelu tähtää esikaupallisen vaiheen yritysten auttamiseen

– Haluamme tarjota rahoitusta, mutta myös sparrausta esimerkiksi liiketoimintamallin kanssa.

T&K-rahoitus edellyttää vähintään uutuusarvoa toimialan suhteen

Rahoitettava projekti voi sisältää sekä tutkimus- että kehitystyötä. Tällöin Business Finland arvioi projektin sisältöä kokonaisuutena huomioiden eriluonteiset tekemiset.

Seula rahoituksen saamiseen on kuitenkin tiukka: Business Finlandin Customer Care -tiimi käy läpi yhteydenotot ja karsii eri syistä näistä noin 75 %. Jatkoon päässyt neljännes pääsee Fast Growth Advisory -tiimin puheille.

– Jatkokeskusteluissa selviää, onko yrityksen idealla kuinka vahvat liiketoimintaedellytykset, millaisista tuotoista ja aikajänteestä puhutaan. Kun nämä selvitykset tehdään huolella, siinä on jo hyvät lähtökohdat tulevaisuuden suhteen, Viitanen kuvailee

Milloin T&K-rahoitusta myönnetään?

Viitasen mukaan keskusteluissa arvioidaan aina myös vientipotentiaalia: jahka tuote on valmis, miten pian se päästään puskemaan maailmalle?

T&K rahoitus-palvelussa ollaan erityisen kiinnostuneita näkemään, millainen tiimi startupilla on kasassa. Tiimistä pitää löytyä monipuolista osaamista – ja ellei osaamispohjaa ole, sitä pitää kasvattaa.

– Liiketoimintaosaaminen on menestyksen kannalta yleensä vielä tärkeämpi asia kuin tuote- tai palveluidea, joiden toki pitää olla kunnossa myös, tietää Viitanen.

T&K-puolen rahoituskuvio on viritetty siten, että Business Finlandin rahoitus edellyttää startupin keräävän vähintään euron yksityistä rahoitusta jokaista julkisen rahoituksen euroa kohti. Tämä on tärkeää, koska sitä kautta paljastuu, uskooko liikeideaan kukaan muu founderien lisäksi.

– Kun on rahoitus kunnossa ja oikeat henkilöt tekemässä, liikkeellelähtö sujuu paljon paremmin”, Viitanen summaa.

Vaikka projektin kokonaisrahoitus, resurssit ja suunnitelmat ovat kunnossa, rahoituksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että ilman sitä projektia ei joko voitaisi toteuttaa lainkaan tai se voitaisiin toteuttaa huomattavasti hitaammin tai suppeampana.

Etsitkö rahoitusta tutkimukseen, kehitykseen tai pilotointiin?
Tutustu T&K-rahoituksen kriteereihin

T&K-rahoitus lyhyesti
Rahoituksen avulla yrityksesi voi uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita  tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoitus voi kohdistaa vain tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.

  • Lainaa kehitysprojekteihin ja pilotointiin
  • Avustusta tutkimuspainotteisiin projekteihin 
  • Rahoituksen määrä riippuu yrityksen tavoitteista ja resursseista