Siirry sisältöön
Blogi 28.02.2024

Suomessa on maailman paras startup- ja kasvuyritysekosysteemi

Kirjoittaja
Marjo Ilmari

Senior Director, Startups & Regional Partners
Business Finland

LinkedIn

 

X:
@MarjoIlmari

Suomi tavoittelee asemaa maailman parhaiden startup- ja kasvuyritysekosysteemien joukosta. Startupit ovat moottori uusille innovaatioille ja kestäville ratkaisuille. Ne auttavat ratkaisemaan maailmanlaajuisia haasteita ja lisäävät talouskasvua. Sen vuoksi startup-yritykset ovat avainasemassa Business Finlandin strategiassa.

Miksi startupit ovat tärkeässä asemassa?

Kun tarkastellaan 1300 suomalaista Venture Capital-sijoituksia keränneen startup-yrityksen ryhmää, yritykset ovat keränneet yhteensä 7 miljardia sijoituksia sekä 1,4 miljardia Business Finlandin tutkimus- ja kehitysrahoitusta. Nämä yritykset ovat tähän mennessä luoneet 6,4 miljardia liikevaihtoa, 4 miljardia vientiä ja ne työllistävät yli 25 000 osaajaa. Startupeilla on valtava potentiaali muuttaa kokonaisia teollisuudenaloja. Startup-yritysten tukeminen lisää taloudellista kasvua Suomeen.

Business Finlandin vaikutus – tuemme lupaavia startup-yrityksiä

Panostamme nopeaa kasvua tavoitteleviin startup-yrityksiin, jotka haluavat kasvaa kansainvälisesti ja kehittää ratkaisuja suuriin globaaleihin haasteisiin. Tarjoamalla rahoitusta jaamme riskiä perustajien ja sijoittajien kanssa ja samalla yritysten kyky hankkia suurempia kansainvälisiä sijoituskierroksia paranee.

Business Finland tukee innovatiivisia startupeja, jotka tähtäävät korkealle ja panostavat merkittävästi tutkimus- ja kehitystyöhön sekä kansainväliseen liiketoiminnan kehittämiseen. Nämä startupit ovat usein edelläkävijöitä markkinavetoisissa innovaatioissa, jotka nojaavat digitaaliseen ja skaalautuvaan liiketoimintamalliin. Samalla keskitymme myös syväteknologian startup-yrityksiin, jotka pohjautuvat uusimpaan tieteelliseen tai teolliseen tutkimukseen. Nämä Deeptech-yritykset, joilla on immateriaalioikeuksien luoma merkittävä kilpailuetu, voivat mullistaa kokonaisia teollisuudenaloja. Kunnianhimoinen, rajoja rikkova tutkimus ja innovaatiot laajentavat jatkuvasti käsitystämme siitä, mikä ylipäänsä on mahdollista.

startup trendi.PNG

Kuva: Tavoitteena on kääntää startup-yritysten määrän laskeva trendi

Kasvatetaan startup-toimintaa

Viime aikoina uusien startup-yritysten määrä on vähentynyt – tätä suuntausta pyrimme muuttamaan. Tavoitteenamme on luoda kasvupolku, joka tukee entistäkin paremmin myös uusien tiedepohjaisten ja suurten yritysten spin-off-yritysten syntyä sekä houkuttelee kansainvälisiä startup-tiimejä Suomeen.

Business Finlandin startup-tiimin läsnäolo keskeisissä startup-keskuksissa varmistaa, että voimakasta kansainvälistä kasvua hakevat startup-yritykset saavat räätälöityä sparrausta. Yhdessä kumppaneidemme kanssa olemme sitoutuneet löytämään lupaavia startupeja. Euroopan investointipankin tuore tutkimus antaa viitteitä siitä, että vuosittain perustettujen syväteknologiaan keskittyvien startupien määrä voisi kaksinkertaistua vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan erilaisia toimenpiteitä. Me sparraamme yliopistojen ja tutkimuslaitosten ’Research-to-Business’ -tiimejä, jotka suunnittelevat startup-yrityksen perustamista.

startup 10v sittenPNG.PNG

Kuva: Suomalainen VC-markkina 10 vuotta sitten.

startup 2024.PNG

Kuva: Markkina nykyään

Räätälöityä tukea menestykseen

Tarjoamme sparrausta, rahoitusta ja apua kansainvälistymiseen. Ymmärrämme erilaisten teknologiayritysten tarpeet ja autamme niitä pääsemään markkinoille ja saamaan rahoitusta. Seuraamme yrityksen etenemistä kasvupolulla ja opastamme löytämään parhaat Team Finlandin ja EU:n rahoituslähteet. Esittelemme suomalaisia startup-yrityksiä myös kansainvälisille sijoittajille.

Business Finland Venture Capital edistää suomalaisen alkuvaiheen sijoitusmarkkinan kehittymistä ja keskittyy uusiin hallinnointiyhtiöihin ja temaattisiin sijoitusstrategioihin. Kannustamme rahastotiimejä houkuttelemaan kansainvälisiä sijoituksia rahastoihinsa, jotta Venture Capital -sijoitusmarkkina kasvaisi entisestään. Valtion pääomasijoitusyhtiöiden, Suomen Teollisuussijoituksen, Business Finland Venture Capitalin, Oppiva Investin ja Ilmastorahaston, yhdistäminen luo entistä vahvemman kokonaisuuden edistämään pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä.

Happiest country.PNG

Kuva: Suomen startup-ekosysteemin vahvuudet – the Happiest Startup Nation

Suomen osaamisen vahvistaminen

Tavoitteenamme on luoda maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiä osaamiskeskittymiä. Suomen startup-kentän vahvuuksia ja tulevaisuuden kasvualoja ovat esimerkiksi kvantti-, avaruus-, terveys-, energia-, ja ruokateknologia sekä ohjelmistot ja data-alustat, virtuaalitodellisuus ja pelit, uudet materiaalit sekä kaksoiskäyttöratkaisut ja puolustus. Näiden aihealueiden ympärille on syntynyt useita menestystarinoita maailmanlaajuisesti.

Suomen vetovoima perustuu vahvaan ekosysteemiin, joka houkuttelee myös ulkomaisia osaajia ja startup-tiimejä. Liiketoimintaympäristön vakaus ja erinomainen työn ja vapaa-ajan tasapaino tekevät näistä aloista houkuttelevia. Suomi tarjoaa korkealaatuista elintasoa, joten kunnianhimoiset startup-yrittäjät voivat yhdistää menestyksekkään uran ja henkilökohtaisen elämän. Olemme onnellisin startup-ekosysteemi – The Happiest Startup Nation.

Kansainvälisen läsnäolon vahvistaminen

Startup-yrityksille kansainvälinen kasvu on keskeistä menestyksen kannalta Suomen pienen markkinakoon vuoksi. Auttaaksemme suomalaisia startup-yrityksiä kasvamaan ja kehittymään meillä on laaja yli 40 toimipistettä kattava kansainvälinen verkosto. Tämä verkosto yhdistää startupit tärkeisiin kumppaneihin, kiihdyttämöihin ja asiakkaisiin.

Ota yhteyttä meihin

Startup-tiimimme tukee innovatiivisia kansainvälistä kasvua etsiviä yrityksiä. Tutustu palveluihimme, startup-yrityksen profiiliin ja tiimiimme verkkosivuillamme. Ota meihin yhteyttä ja kerro meille yrityksesi kasvunäkymistä, markkinasta, tiimistäsi ja innovatiivisesta ratkaisustasi.