Siirry sisältöön
Case 24.04.2018

Pakkaus on yrityksen tehokkain media

PTR Package Testing and Research Ltd on kehittänyt uusia palveluja pakkaus- ja tuotekehitystutkimukseen. Tuoreessa palvelukonseptissa kolme markkinatutkimusyhtiötä tuottavat yhdessä uuden konseptin mukaiset palvelut. Uusi konsepti kantaa englanninkielistä nimeä Sense N Insight.
Lisätietoja
Virpi Korhonen

PTR Package Testing and Research Ltd.
+358 400 697 973
virpi.korhonen(at)ptr.fi

 

 ”Sense N Insight -tutkimuspalvelumme tavoitteena on auttaa asiakkaitamme kehittämään tuotteen arvoa kasvattavia pakkauksia. Palvelujamme on helppo ostaa ilman erityistä markkinointitutkimusosaamista ja tulokset on kiteytetty ymmärrettävään ja tiiviiseen muotoon. Hyllytutkimukset toteutetaan yleensä virtuaalikauppaympäristössä, mikä nopeuttaa tutkimusta ja mahdollistaa uusien pakkausrakenteiden ja -ilmeiden tutkimisen ilman kalliiden näytepakkaussarjojen valmistamista. Tutkimuspalveluidemme käyttö riittävän aikaisessa vaiheessa pakkauskehitysprosessia säästää yrityksen resursseja ja auttaa optimoimaan pakkauksen myyntipotentiaalin”, toteaa toimitusjohtaja Virpi Korhonen palvelun hyödyistä.

Lanseeraus on erittäin kallis tapa oppia, mutta silti enemmistö uutuustuotteista epäonnistuu tavoitteissaan. ”Pakkaus on yritysten tehokkain media ja viestii brändin arvoista 24/7. Hyvä pakkaus sekä erottuu paremmin hyllystä että nostaa tuotteen arvoa kuluttajalle, mikä ilmenee korkeampana maksuhalukkuutena. Jos pakkaus myy paremmin, tutkimuskustannusten takaisinmaksuaika on vain muutamia kuukausia. Yritysten pakkausuudistussykli on kuitenkin 3–5 vuotta”, Korhonen sanoo.

Korhosen mukaan palvelua on kehitetty yhdessä joidenkin asiakkaiden kanssa. Kehitystyöhön osallistuneet ovat olleet erittäin tyytyväisiä tuloksiin. ”Tutkimme esimerkiksi sitä, kannattaako alkoholivalmistajan investoida pullon kotelointiin. Tuloksena oli, että kartonkikotelo lisäsi selkeästi sekä tuotteen erottuvuutta että pakkauksen arvoa kuluttajalle. Konseptimme on herättänyt kiinnostusta myös ulkomaisissa designtoimistoissa, kun olemme esitelleet sitä alan messuilla”, Korhonen jatkaa.

Ekologiset pakkausratkaisut kiinnostavat

PTR Package Testing and Research etsii parhaillaan aktiivisesti ulkomailta tutkimuskumppaneita. Parhaillaan pakkaustutkimusta tehdään hollantilaisen rakennesuunnittelijan kanssa. Korhosen mukaan brändit ovat tällä hetkellä erittäin kiinnostuneita ekologisista pakkausratkaisuista. Tutkimuspalvelujen avulla voidaan optimoida materiaalivaihdosta syntyvä hyöty sekä brändille että kuluttajalle. Jos kuluttaja ei ymmärrä pakkauksen hyötyä itselleen, niin pakkauksen arvo ei realisoidu. Tutkimustiedon avulla on mahdollisuus asettua kuluttajan asemaan, mikä voi olla asiantuntijoille muuten vaikeaa, koska usein he ovat liian lähellä tuotetta. Kiertotalouden näkökulmasta kuluttajan motivoiminen on avainasemassa. Jos kuluttaja ei ymmärrä, miten pakkaus kierrätetään, niin tuote voi jäädä jopa ostamatta. Pakkauksen käytön ja hävittämisen pitää sujua helposti ilman pitkiä käyttöohjeita. Pakkauksen käyttökokemuksesta pitäisi jäädä sellainen mielikuva, että nyt joku on ajatellut sekä minua että ympäristöä.

Palvelussa hyödynnetään ROI-työkalua, jonka avulla arvioidaan pakkaukseen sijoitetun pääoman tuottoa. Kyseinen työkalu on kehitetty, jotta yritykset saataisiin miettimään tuottavuuden parantamista pakkauksen ja siihen liittyvän brändiviestinnän sekä kysynnän kasvattamisen avulla sen sijaan, että ne pohtivat vain pakkauskulujen minimointia. Työkalu auttaa strategisessa näkökulman muutoksessa, joka parhaimmillaan voi tuoda mukanaan menestystä. Sen avulla voidaan myös tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja arvoketjun jäseniä sekä rakentaa uudenlaisia informatiivisia pakkausratkaisuja.

”ROI-työkalun kehittäminen aloitettiin hankkeessa rakentamalla pakkauksen kysynnän ennustamiseen liittyviä mittareita. Tänä vuonna kyseisen työkalun kehittäminen jatkuu Viestintäalan tutkimussäätiön tuella”, Korhonen kertoo.

Sense N Insight -palvelun kehityshanke on saanut rahoitusta Business Finlandin BioNets-ohjelmasta.


Teksti: Sirpa Mustonen