Siirry sisältöön
Case 04.04.2022

Älykiinteistökonsepti syntyi ekosysteemihankkeesta

YIT:n toimitilassa Vallilassa hyödynnetään ekosysteemihankkeen pohjalta kehitettyä älykästä ja innovatiivista kiinteistöteknologiaa. Palkittua Workery+ -konseptia skaalataan nyt kansainväliseksi.
KEKO-ekosysteemi
  • Ideoitiin ja rahoitettiin osana Business Finlandin Co-Innovation-yhteishanketta
  • Mukana olleet yritykset: YIT, KONE, Nokia, Caverion, Halton ja Netox
  • Hankkeen veturina toimi YIT sekä tutkimuskumppanina ja koordinaattorina VTT
  • Kaksivuotinen KEKO-hanke päättyi joulukuussa 2021
  • Hankkeen yhtenä lopputulemana syntyi YIT:n toimitilakonsepti Workery+ Vallila

YIT:n älyä ja teknologiaa hyödyntävä toimitilakonsepti Workery+ kehitettiin osana Business Finlandin rahoittamaa KEKO-ekosysteemihanketta. Hanke yhdisti teknologia- ja rakennusalan johtavat yritykset yhteisen projektin äärelle tavoitteena luoda älykkäitä ja houkuttelevia työympäristöjä.

KEKO sai alkunsa Business Finlandin koordinoimasta Co-Innovation-yhteishankkeesta. Yhteishankkeiden tarkoituksena on edistää yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

– On selvää, että ilman Business Finlandin tukea näin laaja yhteishanke ei olisi käynnistynyt. Osana ekosysteemihanketta pystyimme kehittämään kokonaan uudenlaisen liiketoimintamallin osaksi muuta palveluntarjontaamme, kertoo YIT:n toimitilojen strategia- ja kehitysjohtaja Juho Siitonen.

Co-Innovation-hankkeille tehdään hakuvaiheessa yhteinen projektisuunnitelma, jonka ympärille kukin yritys tekee suunnitelman oman liiketoimintansa kehittämisestä. Business Finland koordinoi hakuvaihetta ja osana yhteishanketta voi myöntää kullekin yritykselle räätälöidyn tutkimus- ja kehitysrahoituksen.

Myös rakennusala hyötyy tutkimus- ja kehitystyöstä

Ajankohtaiset teemat rakennusalalla liittyvät muun muassa rakennusten elinkaaren hallintaan, energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuteen sekä älykkääseen teknologiaan, kuten digitaalisen kaksosen hyödyntämiin mahdollisuuksiin.

Osana KEKO-hanketta Vallilan living lab -pilotissa tutkittiin ja testattiin iso määrä erilaisia kiinteistönhallinnan digitaalisia ratkaisuja yhdessä ekosysteemiverkostoon kuuluvien yritysten ja kumppaneiden kanssa.

– Perinteisesti rakennusalan yritykset ovat tehneet vähemmän laajamittaista tutkimus- ja tuotekehitystyötä. YIT:n älykiinteistökonsepti on kuitenkin erinomainen esimerkki kansainvälisesti skaalautuvasta rakennusalan innovaatiosta, kertoo Business Finlandin YIT:n asiakasvastaavana toimiva asiantuntija Tuukka Vainio.

– Innovointi yrityksissä on helpompaa ja tehokkaampaa, kun sille varataan oma erillinen tutkimusprojekti ja budjetti verrattuna jatkuvaan pienimuotoiseen kehitystyöhön, Vainio jatkaa.

Innovointi yrityksissä on helpompaa ja tehokkaampaa, kun sille varataan oma erillinen tutkimusprojekti ja budjetti verrattuna jatkuvaan pienimuotoiseen kehitystyöhön.

Kiinteistödata kaikkien saataville

KEKO-ekosysteemihankkeessa olennaisinta oli tuoda kiinteistönhallintaan ja ylläpitoon osallistuvien osapuolten tuottama data yhteiselle alustalle kaikkien hyödynnettäväksi, ja löytää datalle tätä kautta myös uusia käyttötarkoituksia. Yhteen kerätyn tiedon avulla pystytään helpommin hallinnoimaan koko rakennusta ja säästämään esimerkiksi energia- ja ylläpitokustannuksissa.

– Hankkeen myötä oli hienoa päästä tekemään yhteistyötä esimerkiksi kiinteistödataa hyödyntävän startupin Nuukan kanssa. Heidän kehittämällään ratkaisulla optimoidaan automatisoidusti lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä, jolloin saavutetaan pienempi energiankulutus. Tämä tukee YIT:n tavoitetta pienentää rakennustemme elinkaaren hiilijalanjälkeä, toteaa Siitonen.

– Teimme myös kehittämistyötä Idun Real Estate Core -standardin parissa. Sen tavoitteena on luoda avoimeen lähdekoodiin perustuva mallinnuskieli kiinteistöiden digitaaliseen mallintamiseen globaalisti. Standardi on esimerkiksi otettu käyttöön Microsoft Azure Digital Twin -alustalla. Lisäksi teimme yhteistyötä Granlundin kanssa 'Smart Building' -suunnitteluohjeen luomisessa.

– Yhdessä kumppaneidemme kanssa halusimme oppia keräämään ja hyödyntämään yhteistä dataa, koska mitattavia asioita voidaan hallita tulevaisuudessa tehokkaammin.

Matkan varrella moni hankesuunnitelman alkuvaiheessa määritelty asia muuttui. Myös rakentamisen menetelmät ja teknologiat kehittyvät nopealla tahdilla. KEKO:n ketterä toimintamalli mahdollisti kuitenkin suunnan korjaukset projektin edetessä.

Yhdessä kumppaneidemme kanssa halusimme oppia keräämään ja hyödyntämään yhteistä dataa, koska mitattavia asioita voidaan hallita tulevaisuudessa tehokkaammin.

Vallilassa on nyt maailman älykkäin kiinteistö

KEKO-hankkeen pohjalta kehitetty älykiinteistökonsepti saavutti nopeasti mainetta, sillä Workery+-testiympäristö Vallilassa valittiin maailman älykkäimmäksi kiinteistöksi vuonna 2021. Kohteelle myönnettiin myös Pohjoismaiden ensimmäinen Smart Building Platinum -sertifikaatti.

Arviointikriteereissä Workery+ Vallila suoriutui huipputasolle rakennuksen suorituskyvyn, rakennusympäristön ja rakennuksen käytön osalta. Myös käyttäjien terveyteen, rakennuksen vastuullisuuteen sekä parempaan valvontaan ja hallintaan liittyvät seikat tukivat valintaa.

Kohti uusia hankkeita

Kaksivuotinen KEKO-ekosysteemihanke päättyi vuodenvaihteessa. YIT on halukas kehittämään ekosysteemihankkeessa syntyneitä ideoita ja konsepteja edelleen.

Hakemus RRF-hankkeeseen onkin jo tekeillä yhdessä Nuukan ja Granlundin kanssa älykkääseen rakennettuun ympäristöön ja hiilineutraaliuteen liittyen. EU:n elpymisvälineen RRF-projektit (Recovery and Resilience Facility) voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin, uusiin energiaratkaisuihin tai vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja siihen liittyviin digitaalisiin ratkaisuihin. Lue lisää Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.

Kiinnostuitko Business Finlandin Co-Innovation-yhteishankkeista?

Ota yhteyttä

Kuvat: YIT