Siirry sisältöön
Case 06.09.2022

Suomalainen startup rakentaa vastuullista työnvälityspalvelua Afrikkaan

Fuzu merkitsee swahilin kielellä onnistumista ja omaan työhön perustuvaa menestystä. Vuonna 2013 Jussi Hinkkanen perusti liikekumppaninsa kanssa Fuzu-nimisen yrityksen, jonka tavoitteena on rakentaa kehittyvän maailman työnvälitysverkosto, eräänlainen Afrikan Linkedin.

Fuzu on keinoälypohjainen urapalvelu ja rekrytointialusta afrikkalaisille käyttäjille ja organisaatioille. 
Kuvat: Fuzu

  • Fuzu Oy on perustettu Helsingissä vuonna 2013
  • Rakentaa Afrikan kehittyvien markkinoiden tarpeisiin digitaalista työnvälitysalustaa
  • Tarjoaa osaamispohjaisesti mahdollisuuksia kaikille työnhakijoille koulutustaustasta riippumatta
  • Toimii paikallisesti Keniassa, Nigeriassa ja Ugandassa
  • Henkilöstöä 85
  • Saanut Business Finlandilta t&k&i-rahoitusta ja Developing Markets Platform -rahoitusta

Tutustu Developing Markets -alustaan

Suora vertaus Linkediniin ei kuvaa Fuzun toimintaa täysin oikein. Vertailu helpottaa ehkä ymmärtämään, miten kunnianhimoisesta hankkeesta on kyse.

– Fuzu on Afrikan kehittyvien markkinoiden tarpeisiin suunnattu yhteisöpalvelu ja personoitu työnvälitysalusta, joka yhdistää työn tarjoajat ja hakijat, kertoo Fuzun toimitusjohtaja Jussi Hinkkanen.

Etenkin Afrikassa suurella osalla ihmisistä ei ole virallisia tutkintoja lainkaan, mutta Fuzun palvelun avulla he voivat osoittaa oman osaamispotentiaalinsa.

Fuzu on myös urakehitysalusta, sillä sen tavoitteena on tukea työllistymisen lisäksi myös työntekijöiden urakehitystä.

– Olennaista on pystyä tulevaisuudessa validoimaan työnhakijoiden osaamista, sillä tutkintopohjaisesta oppimisesta ollaan menossa kohti kompetenssipohjaista oppimista.

Etenkin Afrikassa suurella osalla ihmisistä ei ole virallisia tutkintoja lainkaan, mutta Fuzun palvelun avulla he voivat osoittaa oman osaamispotentiaalinsa.

Fuzun lanseeraus Keniassa 2015 – ihmiset pysähtyivät kiillotuttamaan kenkänsä ja rekisteröityivät samalla Fuzun käyttäjiksi.

Sosiaalinen vastuu liiketoiminnan ytimessä

Fuzun toiminnassa sosiaalinen vastuu on sen liiketoiminnan ytimessä, sillä Fuzu tarjoaa mahdollisuuksia kaikille työnhakijoille riippumatta sosioekonomisesta taustasta tai koulutuksesta. Tämä on erityisesti Afrikan kehittyvillä markkinoilla kriittisen tärkeää: löytää ihmisille töitä.

Jussi Hinkkanen

– Ratkaisustamme hyötyvät sekä työntekijät että työnantajat. Afrikassa juuri sosioekonominen eriarvoisuus, yhteiskuntien hierarkkisuus sekä koulutus- ja vaikutusmahdollisuuksien puute estävät monia pääsemästä elämässään eteenpäin. Nuorten kohdalla tämä on erityisen vahingollista. Afrikan väestöstä 60 prosenttia on alle 25-vuotiaita ja työllistymisen haasteet ovat suuria, Hinkkanen toteaa.

Fuzun työnvälitysalusta kartoittaa tarkkaan myös työn tarjoajat, jotta hakijoille pystytään varmistamaan inhimilliset työolot ja -ehdot.

– Olemme samalla luomassa kokonaan uudenlaista johtamisen kulttuuria Afrikkaan, jossa johtamismallit ovat vielä erittäin perinteisiä. Työnantajat tulee saada huomaamaan, että parhaat työntekijät haluavat yrityksiin, joissa ilmapiiri on avoin ja ihmisiä kohdellaan hyvin, jatkaa Hinkkanen (kuvassa  Jussi Hinkkanen XcitED-tapahtumassa 2017).

Valtava potentiaali haasteista huolimatta

African Youth Survey -tutkimusjärjestön selvityksen mukaan yli puolet afrikkalaisista nuorista harkitsee muuttoa ulkomaille huonojen tulevaisuuden näkymien vuoksi. Muutos huonompaan suuntaan on ollut nopeaa.

– Kehittyvät markkinat ovat kaikista herkimpiä maailmantalouden shokeille, sillä yhteiskunnan suojamekanismit puuttuvat ja sosiaaliturvan käsitettä ei ole. Fuzun rooli on auttaa nuoria löytämään paikkansa paikallisessa työmarkkinassa niin, että työpaikan saaminen ei perustu vain olemassa oleviin verkostoihin ja suhteisiin.

Afrikan manner houkuttelee tällä hetkellä todella kovan tason osaajia ratkomaan ongelmia, ja Suomenkin on hyvä olla tässä joukossa mukana.

Haasteistaan huolimatta Afrikan mantereella on kuitenkin Hinkkasen mukaan valtava kehityspotentiaali, ja jonkun täytyy olla tietä raivaamassa.

Fuzun menestymisen edellytyksiä tukee muun muassa se, että Hinkkasella on työuraltaan vahvaa aiempaa kokemusta Afrikan markkinoista ja niiden erityispiirteistä. Hän on toiminut muun muassa Mosambikin tiede- ja teknologiaministerin neuvonantajana, YK:n alaisen UNDP:n Mosambikin tietoyhteiskuntahankkeiden vetäjänä sekä Nokian Intian, Lähi-Idän ja Afrikan johtoryhmässä.

– Afrikka mielletään maanosana usein ahtaasti asutuksi väestöpommiksi. Todellisuudessa koko Afrikan mantereelle mahtuu kymmenen Intiaa ja ihmisiä on vain yhden Intian verran. Merkittävimpiä talouksia on noin tusina.Manner houkuttelee tällä hetkellä todella kovan tason osaajia ratkomaan ongelmia, ja Suomenkin on hyvä olla tässä joukossa mukana.

Tuore kehitysrahoitus auttaa jalkauttamaan palvelua kohdemaissa

Fuzulle myönnettiin elokuussa Business Finlandin toimesta ulkoministeriön kehitysrahoitusta Developing Markets Platform -palvelusta.

Kyseisen rahoituspalvelun tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä ja niiden paikallisia kumppaneita edistämään kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa.

– Developing Markets Platform -rahoitusta myönnetään kehittyvillä markkinoilla toimiville ja sinne pyrkiville suomalaisyrityksille, joilla on tunnistettu markkinamahdollisuus sekä toimivat paikalliset kumppanit, kertoo Business Finlandin rahoitusasiantuntija Noora Piri.

Fuzu on saanut jo muutamaan otteeseen Business Finlandin innovaatiorahoitusta tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Viimeisin vuonna 2020 saatu innovaatiorahoitus oli edellytys Developing Markets Platform -rahoituksen myöntämiselle.

Myönnetyn rahoituksen avulla projektissa kehitetään Fuzun digitaalista palvelua ja jalkautetaan sitä paikallisten partnereiden avustuksella Keniassa, Nigeriassa sekä Ugandassa.

Koko Fuzu-tiimi Kenian Mombasassa 2020

Afrikka ei ole pikavisiitti

– Olennaista Developing Markets Platform -rahoituksen myöntämisessä on se, että yrityksellä on potentiaalisia mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa ja saada aikaan positiivisia kehitysvaikutuksia kohdemarkkinoilla. Sosiaalista vastuullisuutta edistävänä yrityksenä Fuzu täyttää nämä ehdot erinomaisesti, Piri toteaa.

Afrikan työmarkkina on hyvin heterogeeninen, ja sama malli ei sovi kaikille. 

Fuzu tutkii tällä hetkellä muun muassa seuraavan sukupolven tekoälypohjaisia koneoppimisen malleja palvelunsa kehittämiseksi. Afrikan työmarkkina on hyvin heterogeeninen, ja sama malli ei sovi kaikille. Jatkossa sisältöä tullaan personoimaan ja kohdentamaan esimerkiksi korkeamman koulutus- ja kokemustason työnhakijoille erikseen.

Fuzun kaltaisen startup yrityksen arvo markkinalla määräytyy sen mukaan, paljonko käyttäjiä palvelun pariin saadaan. Kehitystyö tulee vaatimaan yritykseltä ja sijoittajilta pitkän aikajänteen sitoutumista, sillä Afrikka ei ole pikavisiitti.

Tutustu Developing Markets Platform -palveluun

Developing Markets Platformin puitteissa tarjottavan lisärahoituksen nimi on nykyään rahoitus yhteisinnovaatioille kehittyvillä markkinoilla.