Siirry sisältöön
Case 14.03.2023

Luotettavan datan avulla kohti hiilineutraaleja kaupunkeja

Usean yrityksen ja tutkimusorganisaation DataMust-hanke on saanut Business Finlandin kautta 2,1 miljoonaa euroa Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvasta RRF (Recovery and Resilience Facility) -rahoitusohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 4,1 miljoonaa euroa. DataMust-hankkeen tavoitteena on vauhdittaa hiilineutraaliutta rakennetussa ympäristössä, edistää tietoturvallisten ratkaisujen kehitystä ja optimoida digitaalisen infrastruktuurin energiankulutusta.
DataMust

Data Markets for sustainable cities

  • VTT:n vetämässä projektissa kehitetään uusia lähestymistapoja tietoverkkojen reunalla syntyvän datan kaupallistamisen ja jakamisen kiihdyttämiseksi,  ensi vaiheessa keskitytään kiinteistö- ja rakennusalan käyttötapauksiin.
  • Business Finlandin rahoittamassa Nokian Veturi-ohjelman yhteistyöprojektissa ovat mukana Sitowise Group Oyj, Cozify Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Coba International Oy, Loihde Analytics Oy, nollaE Oy ja Nokia.
  • Projekti saa rahoitusta Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluontoisesta elpymisvälineestä. Projektille myönnetty kokonaisrahoitus on 2 112 770 euroa. Tästä summasta 1 372 007 euroa on avustusta ja 740 763 on tutkimustukea.
  • Projektin yhteiskumppaneina toimivat Espoon kaupunki sekä Las Rozas Innova ja Sacyr Espanjasta.

Vähähiilinen rakennettu ympäristö -innovaatiorahoitushaku

Kuvat: Sitowise Group Oyj

 

Dataa syntyy kaupunkiympäristössä valtava määrä, mutta sitä ei hyödynnetä tehokkaasti. DataMust-projekti kehittää usean yrityksen yhteistyönä reunalaskentaan perustuvien datamarkkinapaikkojen konseptia rakennetussa ympäristössä. Tutkimus- ja kehittämistyö ei olisi mahdollista ilman Business Finlandin myöntämää rahoitusta. Apuna toimii uudenlainen datamarkkinapaikka ja reunalaskenta, jonka ansiosta dataa ei tarvitse turhaan siirrellä paikasta toiseen. Jatkossa samaa teknologiaa tullaan soveltamaan myös muissa älykaupungin ratkaisuissa.

– Käytännössä kehitämme rahoituksen avulla ratkaisuja rakennetun ympäristön ja datan käsittelyn energiatehokkuuden parantamiseksi. Kaupunkien hiilineutraaliustavoitteet edellyttävät datan laajempaa jakamista ja hyödyntämistä. Sen edistämiseksi on rakennettava luottamusta eri toimijoiden välille. Digitaalisen infrastruktuurin energiankulutusta vähennetään käyttämällä dataa paikallisesti ilman, että sitä siirretään turhaan pilvipalveluihin. Kummankin tavoitteen perustana on hankkeemme hajautetun ja paikallisen datamarkkinapaikan konsepti ja siihen liittyvät datan jalostamisen palvelut, DataMust-projektin vetäjä Maija Federley VTT:ltä kertoo.

DataMust-projekti kuuluu Nokian Veturi-ohjelmaan ja saa rahoitusta Business Finlandin Vähähiilinen rakennettu ympäristö RRF -innovaatiorahoituksesta. RRF-rahoitus on osa Euroopan unionin elpymisrahoitusta, jota myönnetään vuosina 2021–2023 yhteensä 500 miljoonaa euroa. Sillä edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua. Vähähiilinen rakennettu ympäristö -rahoitushaku on auki 14.4.2023 asti.

DataMust on Co-Innovation-projekti eli usean eri yrityksen ja tutkimuslaitoksen yhteisprojekti. Projektissa on mukana yhteensä kuusi yritystä ja yksi tutkimuslaitos.

Meiltä saa kansainvälistymiseen rahoituksen lisäksi monenlaista apua ja sparrausta.

– Co-Innovation-rahoituksen lähtökohta on, että markkinoilla on jokin ongelma, jonka yritykset haluavat ratkaista. Tässä tapauksessa se oli suurten datamäärien hyödyntäminen, Business Finlandin Ecosystem Lead Sixten Sandström toteaa.

– Lisäksi ratkaisulla on oltava kansainvälistymispotentiaalia. Meiltä saa tietysti kansainvälistymiseen rahoituksen lisäksi monenlaista apua ja sparrausta. Suomi on pienenä maana erinomainen pilottikohde. Meillä on teknistä osaamista, ja ihmisten halukkuus ja valmius käyttää teknologiaa ovat korkealla tasolla, Sandström arvioi.

Suuret datamäärät kannattaa käsitellä paikallisesti

Yhä useampi kiinteistö tuottaa runsaan määrän dataa, sillä kiinteistöissä käytetään paljon erilaisia sensoreita. Sensorit voivat mitata esimerkiksi lämpötilanvaihtelua tai ilmanlaatua.

Kruunusillat

Rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowise Oy on yksi DataMust-hankkeen osapuolista. Sitowisen projektia vetävä Hannu Lammi kertoo yrityksen saaman RRF-rahoituksen edistävän hyvin heidän hankettaan.

– Sitowise tutkii datan käyttösovelluksia ja suunnittelee rakennuksiin ja niiden ympäristöön liittyviä ratkaisuja. Tavoitteena on rakennusten kustannustehokkuus. Kehitämme dataan perustuvia sovelluksia parantamaan talotekniikan ratkaisuja, kuten energiatehokkuus ja ilmanvaihdon ratkaisut. Asiakkaitamme ovat kiinteistöjen omistajat ja kehittäjät, myös kaupungit. Selvitämme, miten ne voivat datan avulla vaikuttaa rakennusten energiatehokkuuteen ja rakennusten ulkopuoliseen infraan, vaikkapa katujen kunnossapitoon, kuvailee Lammi.

Mitä enemmän dataa pilveen viedään, sitä suuremmiksi kasvaa myös datakeskusten energiankäyttö, kun ne murskaavat dataa. Tällä hetkellä 3 % kaikesta maailman energiantuotannosta menee datakeskusten pyörittämiseen – yhteensä noin 50 ydinvoimalan teho. Nykyään melko tavanomaisessakin tietotekniikassa piilee kuitenkin valtava laskentateho, eikä dataa tarvitse siirtää pilveen laskentatehon varmistamiseksi. Data siis voidaan käsitellä paikallisesti. Tätä kutsutaan reunalaskennaksi.

DataMust-projektin tavoitteena on tuottaa yksittäisistä tietojärjestelmistä tai teknologiasta riippumaton toteutustapa datan jakamiselle ja hyödyntämiselle sekä tutkia kannustimia toimijoiden liittymiselle datan jakamisen ekosysteemiin. Muutkin alat voivat hyötyä projektista, jossa on myös maailmanlaajuista vientipotentiaalia suomalaisille yrityksille.

Yritysten syytä luopua turhista ennakkoluuloista

Projektin selkärankana toimii Nokia Data Marketplace, joka on luotettavan datan kauppapaikka. Dataa se ei käsittele, ainoastaan sopimuksia datan ostajien ja myyjien välillä. Se on lohkoketjuvarmistettu, ja datan käytöstä jää myös historiatieto. Vaikka datan jakamiseen löytyy luotettavia keinoja, monilla yrityksillä on vielä ennakkoluuloja.

Organisaatiot pitävät turhaan liikaa kiinni omasta datastaan

–  Organisaatiot pitävät turhaan liikaa kiinni omasta datastaan. Silloin käy helposti niin, ettei siitä ole kenellekään hyötyä. Siksi ensin tarvitaan ymmärrys ja malli siitä, mikä data on sellaista, mitä voi jakaa ja mitä ylipäätään kannattaa jakaa. Yritysten täytyy nähdä, mitä data voi tuottaa pitkällä aikavälillä ja toisaalta mitä dataa voi saada muualta, johtaja Juha Salmelin Nokialta arvioi.

Käyttökuntoinen data on riittävän laadukasta ja tuotteistettu oikealla tavalla. Datassa ei saa myöskään olla mukana henkilöön liittyvää, luottamuksellista tietoa. Tällaisen datan avulla on mahdollista päästä kohti kestävämpiä kaupunkeja.

Vähähiilinen rakennettu ympäristö -innovaatiorahoitushaku

Ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tukee vuosina 2021–2023 yhteensä 40 miljoonalla eurolla Suomessa toimivia yrityksiä ja muita toimijoita vähähiilisten ratkaisujen kehittämisessä rakennetun ympäristön saralla. Avustushakuja toteuttavat ympäristöministeriö ja Business Finland. Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin ja osallistu tapahtumiin: www.kirailmasto.fi.

#KestäväKasvu