Siirry sisältöön

14/4

Haku 23.8.2021-14.4.2023

Vähähiilinen rakennettu ympäristö -innovaatiorahoitushaku

Rahoitushaku koskee rakennettua ympäristöä ja rakentamista, kuten suunnittelu, kaavoitus, lupaprosessit, rakentaminen, rakennustuotteiden suunnittelu ja valmistus, rakennusperintö, talotekniset järjestelmät, kiinteistönpito, kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti, liitokset infraan ja energiatehokkuuteen, palvelutuottajat.

Lisätietoja

 

Jos haluat lisätietoja hausta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja jätä viesti tunnisteella: RRF-vähähiilinen rakennettu ympäristö.

 

Siirry asiakaspalveluun

 

Virpi Mikkonen
Business Finland

 

Ilmari Absetz
Business Finland

 

Sini Uuttu
Business Finland

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Neljäs ja viimeinen haku aukesi 2.12.2022 ja päättyy 14.4.2023.

Tallenteet ja esitysaineistot

 • Esitykset infotilaisuudesta 31.8.2022 alla 

 

 • Esitykset infotilaisuudesta 2.12.2022 alla

 

Haku

Katso koko hakuteksti (pdf)

Haku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua.

Tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta. Projektit voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin, uusiin energiaratkaisuihin tai vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja siihen liittyviin digitaalisiin ratkaisuihin. Haasteisiin vastaaminen edellyttää toimialoja ylittävää osaamista ja verkottumista eri osapuolten kesken.

Lisäksi rahoitushaku koskee teollisuuden vähähiilistymistä ja kiertotaloutta, digitaalista uudistumista ja teollisen palveluviennin kasvattamista huomioiden murrokselliset ja uudet teknologiat.

Rahoitettavien hankkeiden tulee liittyä yritysten vähähiiliseen ja/tai kiertotalouden tai palveluliiketoiminnan merkittävään kehittämiseen ja uudistamiseen. Teollisuuden vähähiilisen kiertotalouden, digitalisaation ja palvelukehityksen rahoitusta voidaan kohdentaa yritysten itsenäisiin tutkimusprojekteihin tai tutkimusorganisaatioiden kanssa Co-innovation-projekteihin.

Hankkeet voivat sisältää esimerkiksi seuraavia aiheita:

 • Teollisten vähähiilisten palvelujen ja palveluliiketoiminnan kehittäminen mm. tuotepalveluna
 • Teollisen digitaalisen uudistumisen ja datatalouden hyödyntäminen mm. vähähiilisissä arvoketjuissa
 • Teollisuudessa syntyvän hiilidioksidin talteenotto sekä uudelleen käyttö.

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea?

Vähähiilisen rakennetun ympäristön haussa Business Finland rahoittaa uutta luovaa tutkimuksellista työtä avustuksella. Avustusta kohdistetaan yritysten itsenäisiin tutkimusprojekteihin tai tutkimusorganisaatioiden kanssa Co-innovation-projekteihin. Kunnat ja muut julkiset hankintayksiköt voivat hakea innovatiivisten julkisten hankintojen tukea.

Avustuksella rahoitettavissa projekteissa:

 • syntyy uutta osaamista ja tietoa yritykselle ja yhteistyöverkostolle
 • otetaan tavallista suurempaa riskiä ja siihen liittyy onnistuessaan suuri markkinapotentiaali
 • päättymisen jälkeen tarvitaan usein lisää kehitystyötä tulosten kaupallistamiseksi

Hyväksyttävästi jätetyssä hakemuksessa tulee olla rahoitushakemuksen käsittelyä varten riittävät tiedot sisältävä hakemus sekä projektisuunnitelma.

Business Finland myöntää pk-yritysten tutkimusprojekteihin enintään 50 prosenttia avustusta projektin kokonaiskustannuksista. Midcap- ja suurten yritysten avustus on korkeintaan 40 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista ja tutkimusorganisaatioiden avustus on tyypillisesti 70 prosenttia.

Miten rahoitusta haetaan?

Hakijan ja hakemuksen perustiedot täytetään Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa.

 • Valitse rahoituspalvelu.
  • Yritykset: ”Tutkimus-, kehitys-, ja pilotointi” tai ”Co-innovation”
  • Tutkimusorganisaatiot: ”Co-innovation”
  • Julkisen palvelun tarjoajat: ”Innovatiiviset julkiset hankinnat”
 • Valitse kohdassa ”Ohjelmat ja muut liitynnät” hakemuksen liittyvän ”RRF - Suomen kestävän kasvun ohjelma” ja valikosta tunnisteeksi ”RRF-vähähiilinen rakennettu ympäristö”
 • Vastaa projektin osalta ympäristövaikutuksiin liittyviin kysymyksiin. Jokaisen Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavan hankkeen on täytettävä ns ”Do No Significant Harm” -vaatimukset. EU:n elpymisvälineessä on vaatimus siitä, että mitkään toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa.

Hakuaikataulu

Rahoitusta myönnetään alustavan suunnitelman mukaisesti vuosina 2021, 2022 ja 2023 yhteensä 32 miljoonaa euroa. Business Finland tekee rahoituspäätökset normaalien valintakriteereiden mukaan.

Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRF) rahoitettavien hankkeiden tulee päättyä viimeistään joulukuussa 2025.

Tutustu vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmaan

Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

#KestäväKasvu