Siirry sisältöön
Case 14.06.2023

Terveydenhuollon tehottomuus on globaali ongelma – Near Realin tekoälyavusteinen etävastaanotto säästää aikaa ja rahaa

Near Real on saanut rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvasta RRF (Recovery and Resilience Facility) -rahoitusohjelmasta terveydenhuollon etävastaanottoteknologioiden tutkimukseen. Tietoturvallisten etävastaanottojen avulla ja potilaista automaattisesti kerättävän hyvinvointi- ja terveysdatan tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan säästää lääkärin aikaa tai jopa välttää kokonaisia lääkärikäyntejä.
Near Real Oy
  • Perustettu 2014, työllistää seitsemän työntekijää
  • Terveysteknologia-alan kasvuyritys, jonka kehittämät palvelut auttavat terveydenhuollon ammattilaisia hoitamaan potilaitaan etänä.
  • Tarjoaa tietoturvallisia etävastaanottoratkaisuja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Palvelut toimivat joko itsenäisinä ratkaisuina tai osana terveydenhuollon muita järjestelmiä.
  • Tutkii tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämistä muun muassa hoitopolkujen tehostamiseksi.
  • Suurin osa liiketoiminnasta tällä hetkellä Suomessa. Tavoitteena laajentaa etenkin Lähi-itään ja Kaakkois-Aasiaan.
  • Saanut Business Finlandilta Tempo-rahoitusta kansainväliseen kasvuun, koronan aikana häiriötilannerahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen ja RRF-rahoitusta digitaalisuuden edistämiseen.

Tutustu Business Finlandin kestävän kasvun ohjelmaan ja sen rahoitushakuihin

Kuvat: Near Real Oy

 

Yritys tutkii tällä hetkellä, miten hoitopolkuja voidaan tehostaa tekoälyn ja koneoppimisen avulla. Tutkimuksen ytimessä on konsepti, jossa digitaalisen kaksosen terveys ja hyvinvointi kehittyy hänestä kerätyn ja tekoälyn avulla analysoidun datan perusteella.

Digitaalinen kaksonen on teknologiaan perustuva virtuaalinen kopio potilaasta, joka mahdollistaa potilaan terveydentilan simuloinnin tai mallintamisen digitaalisessa ympäristössä.

Tutkimus on rahoitettu osittain Business Finlandin myöntämästä Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvasta EU:n RRF (Recovery and Resilience Facility) -rahoitusohjelmasta. Yritys on saanut terveys- ja hyvinvointialan haussa RRF-rahoitusta yhteensä 120 000 euroa vuosille 2022–2023.

– RRF-rahoituksen avulla olemme kartoittaneet esimerkiksi sopivia hyvinvointidatan lähteitä. Yhdistelemällä esimerkiksi Oura-sormuksen tai Apple-kellon tuottamaa dataa muuhun dataan saadaan potilaasta tuotettua tekoälyn voimin rikastettua esitietoa. Rahoitusta on tarvittu myös asiantuntijoiden, kuten lääkäreiden, haastatteluihin, erilaisiin kokeiluihin, algoritmitutkimukseen sekä muuhun käytännönläheiseen tutkimukseen, Near Realin perustajaosakas Jarmo Mikkola kertoo.

Near Real

Korona-aika räjäytti kysynnän

Business Finlandin kanssa tehty yhteistyö on ollut ratkaisevassa roolissa yrityksen kehityskulussa.

–  Ensimmäinen Business Finlandin rahoittama Tempo-hanke liittyi kansainvälistymiseen. Business Finlandin loistavien verkostojensa kautta pääsimme esittelemään ja testaamaan tuotettamme muun muassa Kaakkois-Aasiassa. Tutustumalla esimerkiksi sikäläisten sairaaloiden tarpeisiin ymmärsimme, että terveydenhuollon tehottomuus on globaali ilmiö, johon etsitään kipeästi ratkaisuja myös Suomen ulkopuolella, Mikkola kertoo.

Tempo-rahoituksen tuloksena yritys päätti keskittyä ainoastaan terveyssektorin palveluihin. Koronapandemian alettua etävastaanottojen järjestäminen nousi monen alan toimijan ainoaksi mahdollisuudeksi jatkaa toimintaansa.

RRF-rahoituksen avulla olemme kartoittaneet esimerkiksi sopivia hyvinvointidatan lähteitä. Rahoitusta on tarvittu myös asiantuntijoiden haastatteluihin, erilaisiin kokeiluihin, algoritmitutkimukseen sekä muuhun käytännönläheiseen tutkimukseen.

Vuosina 2020 ja 2021 yritys sai Business Finlandilta kahdessa erillisessä rahoituksessa yhteensä noin 22 000 euroa rahoitusta liiketoiminnan kehitykseen pandemian aiheuttamassa häiriötilanteessa.

–  Korona-aika oli yrityksen toiminnalle erikoinen jakso. Toisaalta palveluidemme kysyntä räjähti, mutta samalla emme olleet täysin varautuneet asiakastuen määrään. Sen tarve kasvoi nopeasti uusien asiakkuuksien ja käyttäjien myötä. Häiriötilannerahoituksen avulla automatisoimme palvelun käyttöönottoon ja asiakastukeen liittyviä asioita, jolloin pystyimme tarjoamaan etäpalveluteknologioita kaikille niitä tarvitseville toimijoille. Tämä oli pelastus esimerkiksi monelle yksityiselle toiminnanharjoittajalle, joilta korona vei mahdollisuuden toimia vanhalla tavalla, Mikkola sanoo.

Yhteistyön tulokset vakuuttivat

Near Realin konsepti vastasi erinomaisesti Business Finlandin rahoituskriteereitä – yrityksellä oli riittävää osaamista sekä halu ja edellytykset kansainvälistyä. Myös projektin sisältö sopi hyvin terveys- ja hyvinvointialan RRF-rahoitushaun tavoitteisiin. Tässä rahoitushaussa rahoitettiin pääosin tutkimuksellista työtä.

– 2022 alkaneessa terveys- ja hyvinvointialan RRF-rahoitushaussa erityishuomiota kiinnitettiin digitaalisuuden edistämiseen. Haun tavoitteena on luoda terveydenhuoltoon digitaalisia ratkaisuja ja toimintatapoja, joita voidaan skaalata myös vientimarkkinoille, kertoo Business Finlandin rahoitusasiantuntija Arttu Niiles.

Business Finlandin rahoituksen sisällöllisenä vaatimuksena on, että hankkeella on uutuusarvoa toimialalle, hankkeessa otetaan tavallista suurempaa riskiä ja siihen liittyy onnistuessaan suuri markkinapotentiaali..

Business Finlandin loistavien verkostojensa kautta pääsimme esittelemään ja testaamaan tuotettamme muun muassa Kaakkois-Aasiassa.

Niileksen mukaan projektin päättymisen jälkeen tarvitaan usein lisää kehitystyötä tulosten kaupallistamiseksi. Yritys aikookin tulevaisuudessa jatkaa yhteistyötä Business Finlandin kanssa.

–  Olemme varsin vaikuttuneita yhteistyön tuloksista, ja tulevaisuudessa toivomme apua tuotteidemme kansainvälistämiseen, Mikkola summaa.

Tutustu Business Suomen kestävän kasvun ohjelmaan ja sen rahoitushakuihin  


#KestäväKasvu