Siirry sisältöön
Case 26.04.2021

Wärtsilä: Tehokkaalla valmistelulla kiinni strategiseen EU-projektiin

Miten suuret suomalaiset yritykset pystyvät hyödyntämään EU:n rahoituskanavia entistä tehokkaammin? Wärtsilän käynnistämän ja Vaasan yliopiston koordinoiman CHEK-projektin onnistunut hakuprosessi osoittaa, miten tehokas valmistelutyö tuo tuloksia.
Wärtsilä CHEK-projektissa
  • Wärtsilä on mukana Vaasan yliopiston johtamassa tutkimuskonsortiossa, jolla edistetään vähähiilistä merenkulkua yhdistämällä useita energiatekniikoita ja innovatiivista laivasuunnittelua. CHEK (deCarbonising sHipping by Enabling Key technology symbiosis on real vessel concept designs) -projekti sai 10 miljoonan euron rahoituksen EU:n Horisontti-ohjelmasta.
  • Projektikonsortiossa on mukana kaksi yliopistoa sekä varustamoja, luokituslaitos, laivasuunnittelu-, energiateknologia- ja muita pienempiä teknologiayrityksiä.

Lue mitä Horisontti Eurooppa -rahoitus voi tarjota sinun yrityksellesi

Kuvituskuva Wärtsilän konseptialuksista

Lähde mukaan vaikuttamaan jo Horisontti-hakujen valmisteluvaiheessa

Wärtsilä aloitti erilaisia energiatekniikoita ja innovatiivista laivasuunnittelua yhdistävän CHEK-projektin suunnittelutyön ja yhteydenotot sopivan konsortion rakentamiseksi jo yli vuosi ennen kuin Horisontti-haku avattiin.

"Meillä on ekosysteemissä tahoja, jotka seuraavat EU:n Horisontti-ohjelman hakuaihioiden valmistelua. Saimme vihiä toisen EU-maan yksiköstä, että tällainen haku on tulossa. Joissakin maissa EU:n toimijat ovat aktiivisesti yhteydessä oman alueensa johtaviin ja pienempiin yrityksiin, ja kysyvät niiden mielipiteitä hahmotteilla olevien Horisontti-rahoitushakujen sisällöistä. Tällä tavalla yritykset pystyvät vaikuttamaan ja valmistautumaan varsinaisiin hakuihin jo silloin, kun niitä vielä luonnostellaan", kertoo Wärtsilän projektipäällikkö Kenneth Widell.

CHEK-projekti sai 10 miljoonan euron rahoituksen Horisontti Eurooppaa edeltävästä Horisontti 2020 -ohjelmasta. Päätös rahoituksesta tuli joulukuussa 2020. Covid-19-pandemia ei ole hetkauttanut kesällä 2021 käynnistyvän projektin aikataulua.

"Suurin osa asioista, mukaan lukien karkea budjettijako kumppaneiden kesken, sovittiin jo ennen kuin Covid-19 tuli. Se oli pieni sulka hattuun kaikille, että lähdimme rakentamaan konsortiota aikaisessa vaiheessa eikä jääty odottelemaan syyskuussa 2020 avautunutta hakua."

Konsortiossa on myös mukana BAR Technologies, Cargill Ocean Transportation, Climeon, Deltamarin, Hasytec Electronics, Lloyds Register, MSC Cruises, Silverstream Technologies ja World Maritime University.

Projekti tarjoaa kasvupotentiaalia ja eturivin paikan teknologiakehitykseen

CHEK-projektissa suunnitellaan kaksi konseptialusta: toinen on Wärtsilän vetymoottorilla operoiva risteilyalus ja toinen taas lastialus, joka operoi vetymoottorilla sekä hyödyntää tuulienergiaa purjeilla ja Wärtsilän "portti-peräsimellä". Onnistuneen vaikuttamistyön ansiosta kehitysprojekti nivoutuu erinomaisesti Wärtsilän strategiaan.

Konsortiomalli on keino päästä kiinni uuteen teknologiaan ja ratkaisuihin, joiden kehittäminen on muuten haasteellista tai kallista.

"Valitsimme projektiin kaksi segmenttiä eli risteilyn, jossa olemme jo aika vahvoja, sekä bulkkitavaran kuljetuksen, missä yritämme avata markkinaosuutta. Ohjelma luo meille kasvupotentiaalia ja mahdollistaa aluevaltauksia, kun tuomme uutta teknologiaamme tähän uuteen segmenttiin", toteaa Widell.

Konsortiomalli on keino päästä kiinni uuteen teknologiaan ja ratkaisuihin, joiden kehittäminen on muuten haasteellista tai kallista. Wärtsilän näkökulmasta erityisen kiinnostavia kehitysaiheita ovat purjeet, ilmakuplat laivan rungon ja veden välissä, uudet ruorijärjestelmät, vetymoottorikonseptit, koneoppimisalgoritmit ja navigaatiosysteemit sekä koko aluksen energian optimointi ja kokonaishyötysuhteen nosto. Wärtsilän mukaan alusten kasvihuonepäästöjä voidaan vähentää jopa 99 %, energiankulutusta 50 % ja mustan hiilen päästöjä yli 95 %.

Rohkeasti hakemaan Horisontti-rahoitusta, apua löytyy Business Finlandista

Widellin mielestä Suomessa vallitsee liian varovainen mentaliteetti, minkä seurauksena EU:n eri rahoitusmahdollisuuksiin ei vielä tartuta täysipainoisesti.

"Suomessa ollaan vieraskoreita ja tunnemme oman paikkamme vähän liian hyvin. Nyt on aika tutustua Business Finlandin Horisontti-neuvontapalveluihin ja lähteä rohkeammin tekemään. Ei se maailmaa kaada, jos ei heti onnistuta. Mutta yritetään kunnolla ja yhdessä. Se on hyvin pitkälle myös kulttuuriasia, eli meidän täytyy kaikkien katsoa peiliin."

Valmistaudu tuleviin Horisontti Eurooppa -hakuihin ja ota yhteyttä

Teksti: Sami Sallinen
Kuva: Wärtsilä