Siirry sisältöön

Opastusta, koulutusta, sparrausta – maksutta kaikille

Oletko kiinnostunut EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoitusmahdollisuuksista ja osallistumisesta? Me tarjoamme Suomessa kaikille maksuttomia julkisia neuvontapalveluja. Ota yhteyttä – jotta osallistuisit ja menestyisit paremmin!

Kansalliset  julkiset neuvontapalvelut tarjoavat Suomessa kaikille avointa, maksutonta neuvontaa, tietoa, opastusta ja sparrausta Horisontti Euroopasta:

 • EUTI, Business Finlandissa toimivat kansallinen yhteystoimisto
 • NCP (National Contact Point), temaattisten työohjelmien ja hakujen substanssiasiantuntija 
 • Komiteajäsen ja asiantuntija (Programme Committee Delegate and Expert), kansallisten näkemysten edustaja ja vaikuttaja Horisontti Euroopan ohjelmakomiteoissa

EUTI, EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmien yhteystoimisto

Ota yhteyttä EUTIn asiantuntijoihin, kun haluat tietää

 • mikä ylipäätään on EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelma ja miten se toimii
 • miten voisit osallistua, miten ja mitä rooleja projektiosallistujilla voi olla;
 • mitä tarkoittaa työohjelma; mitä ovat rahoitusinstrumentit ja avustusmuotoisen rahoituksen tukitasot; 
 • miten ohjelman hakuprosessi ja hakemusten arviointi toimii; 
 • miten budjetoit, millaiset kustannukset ovat hyväksyttyjä ja miten projektien hallinto toimii;
 • millaisia sopimuksia tarvitset ja miten esimerkiksi huomioit IP-kysymykset;
 • mistä etsit tarvittavaa lisätietoa;
 • keneen sinun kannattaisi tai pitäisi ottaa yhteyttä tarkempia lisätietoja saadaksesi.

Me EUTIssa järjestämme kaikille avoimia Horisontti Eurooppa -aiheisia tilaisuuksia ja koulutuksia sekä ylläpidämme tätä ohjelman suomenkielistä verkkosivustoa. Lisäksi kansallisena tehtävänämme on tuottaa tilastotietoa suomalaisten Horisontti-osallistumisista ja koordinoida kansallista NCP-verkostoa.

NCP-yhteyshenkilö

Horisontti Eurooppa -ohjelmakaudelle Suomen NCP-yhteyshenkilöt nimitetään helmikuussa 2021. Siihen saakka sinua auttavat varjokomiteajäsenet (kts. alla) tai EUTIn asiantuntijat.

Horisontti Eurooppa -ohjelman jokaiselle temaattiselle kokonaisuudelle, klusterille tai muulle ohjelman osalle on nimetty oma kansallinen NCP-yhteyshenkilö. 

Ota yhteyttä  NCP-yhteyshenkilöön kun haluat 

 • tarkempaa tietoa työohjelmasta ja sen avoimista tai tulevista hakukuulutuksista (tarjouspyynnöistä);
 • opastusta, miten sinun pitäisi lukea työohjelmaa ja hakutekstejä;
 • kommentointia eli puolueettoman näkemyksen hankeideastasi, hakemuksestasi tai konsortiosta;  
 • koepitchata hakemustasi ennen arviointipaneelille esiintymistä;
 • tietoa hakemusten arvioinnista, arviointituloksista ja oman hakemuksesi sijoittumisesta kokonaistilanteessa;
 • keskustella arviointiraportista (Evaluation Summary Report) ja sen huomioista;
 • tietoa tematiikkaan liittyvistä muista EU:n t&i-ohjelmista ja -mahdollisuuksista.

Suomessa kansalliset NCP-yhteyshenkilöt työskentelevät Business Finlandissa ja Suomen Akatemiassa.

Komiteajäsen ja asiantuntija

Horisontti Eurooppa -ohjelmakaudelle Suomen komiteajäsenet ja asiantuntijat nimitetään helmikuussa 2021. Siihen saakka sinua auttavat varjokomiteajäsenet (kts. alla) tai EUTIn asiantuntijat.

Horisontti Euroopan rakennetta noudattaen temaattisilla kokonaisuuksilla, klustereilla ja muilla ohjelman osilla on oma ohjelmakomiteansa. Ne valmistelevat yhdessä komission kanssa työohjelmat eli 2-vuotiset tarkat haku- ja rahoitussuunnitelmat. EU-maat nimittävät omat edustajansa ja tarpeen mukaan muita asiantuntijoita jokaiseen ohjelmakomiteaan.

Ota yhteyttä komiteajäseneen tai asiantuntijaan, kun haluat 

 • tietää, mitä aiheita on suunnitteilla tulevaan työohjelmaan;
 • vaikuttaa työohjelman sisältöön eli antaa näkemyksesi, mitä hakuaiheita ja millaisin painotuksin työohjelmaan tarvittaisiin;
 • tietää, mitkä strategiset aloitteet ja linjaukset ovat työohjelman pohjana.

Suomessa ohjelmakomiteoiden jäsenet nimitetään Business Finlandista, Suomen Akatemiasta ja eri ministeriöistä.

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat EUTI

EU-yhteistyön johtaja, NCP-koordinaattori

Elina Holmberg

Business Finland
+358 50 5577 606
elina.holmberg (at) businessfinland.fi

Kansallisen NCP-verkoston koordinointi

Eija Auranen

Business Finland
+358 50 5577 601 
eija.auranen (at) businessfinland.fi

Hankehallinto ja kustannusasiat

Sari Federley

Business Finland
+358 40 546 4141
sari.federley (at) businessfinland.fi

koulutukset, tapahtumat ja verkostoyhteistyö

Kaisa Ainala

Business Finland
+358 50 4337 524
kaisa.ainala (at) businessfinland.fi

Suomen edustajat, varajäsenet sekä asiantuntijat varjokomiteoissa

Tehtäviin nimitetyt henkilöt yhteystietoineen löydät oheisesta listauksesta (pdf)