Siirry sisältöön
Case 05.10.2022

GTK ja Radai näyttävät mallia Horisontti-projektien hyödyntämiseen

Lennokeilla malminetsintää toteuttava Radai oppi EU:n Horisontti-projektissa työskentelyä ensin GTK:n siipien alla, mutta pystyy nyt jo käynnistämään omia Horisontti-projekteja.
GTK
  • Tuottaa puolueetonta tutkimustietoa, josta on apua esimerkiksi ilmastonmuutoksen, energiamurroksen ja kiertotalouden haasteiden ratkaisemisessa
  • Pitkä jatkumo malminetsintämenetelmien kehittämisessä Business Finlandin rahoituksella. Projektit luovat pohjaa EU-rahoituksen hakemiseen.
  • EU:n Horisontti-projekteja käynnissä seitsemän, joista yhtä GTK koordinoi
  • Merkittävä rooli tutkimusprojekteihin osallistuvan yritysverkoston luomisessa. Kutsui Radain johtamaansa EU:n Horisontti NEXT -projektiin v. 2018. Projektin myötä yritys on laajentanut toimintaansa, saanut uusia asiakkaita ja aktivoitunut uusiin Horisontti-projekteihin.

Tutustu maksuttomaan Horisontti Eurooppa -neuvontaan

Radai Oy ja työ- ja elinkeinoministeriön alainen Geologian tutkimuskeskus (GTK) tutustuivat Business Finlandin kaivosteollisuuden projekteissa vuonna 2016. Oululaisen startupin innovatiivinen teknologia sopi hyvin GTK:n johtamaan, 2018 käynnistyneeseen EU:n Horisontti 2020 NEXT -projektiin. Siinä kehitettiin malminetsintämenetelmiä herkille arktisille luontoalueille sekä tiheään asutuille alueille Keski- ja Etelä-Euroopassa. Projektin kokonaisbudjetti oli 6,9 miljoonaa euroa.

– GTK pyysi meidät mukaan, koska meillä oli miehittämättömiin lennokkeihin eli drooneihin liittyvää erikoisosaamista ja NEXT oli tutkimus- ja innovointiprojekti, jossa piti kehittää jotain uutta ja innovatiivista, eikä vain kehittää olemassa olevaa tekniikkaa eteenpäin, kertoo Radain toimitusjohtaja Ari Saartenoja.

Radain kuva droonista

Horisontti-projekti oli kasvun paikka

Lapin liiton myöntämä valmistelutuki ja matkarahat helpottivat Radain päätöstä lähteä Brysseliin tapaamaan projektipartnereita ja valmistelemaan hakemusta. Konsortioon kutsutut pk-yritykset saivat paljon vastuuta. Radai johti teknistä työpakettia, johon sisältyi mm. geokemiaa, näytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia sekä drooniteknologiaa.

– Se oli meille kasvun paikka, kun lennokit malminetsinnässä oli vain yksi pieni komponentti koko hankkeessa. NEXT:issä oli kuitenkin mahtava porukka, joka hitsautui hyvin yhteen. GTK oli se promoottori, joka loi vahvan yhteishengen, toteaa Saartenoja.

GTK on haluttu EU-projektien vetäjä

Lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa kouliintunut GTK on haluttu projektikumppani Suomen ja EU:n rahoituskentällä. GTK tekee tutkimusyhteistyötä kaivannaisalalla toimivien globaalien yritysten kanssa ja erilaisten teknologia- ja palvelukehittäjien kanssa. Yhteistyötä tehdään sekä yhteisrahoitteisissa projekteissa että suorissa asiakastoimeksiannoissa. Business Finland on rahoittanut mineraalisektorin T&I-projekteja jo vuosikymmenen ajan.

Raaka-aineiden kestävä hyödyntäminen ja malminetsintämenetelmien kehittäminen ovat olleet isoja teemoja, joihin GTK on saanut rahoitusta Business Finlandilta. Se on pystynyt viemään projekteissaan syntyneitä tuloksia eteenpäin isompien verkostojen kanssa EU-rahoituspuolelle.

Vuonna 2022 GTK:lla on käynnissä kahdeksan Business Finlandin rahoittamaa projektia, joiden yhteenlaskettu laajuus on yli 1,5 M€.

– Business Finland on tällä hetkellä suurin yksittäinen rahoittaja yhteisrahoitteisessa toiminnassamme. Raaka-aineiden kestävä hyödyntäminen ja malminetsintämenetelmien kehittäminen ovat olleet isoja teemoja, joihin GTK on saanut rahoitusta Business Finlandilta. Se on pystynyt viemään projekteissaan syntyneitä tuloksia eteenpäin isompien verkostojen kanssa EU-rahoituspuolelle. Usein yritysten kynnys on matalampi lähteä mukaan EU-projekteihin projektijohtamisesta vahvaa kokemusta omaavien tutkimusorganisaatioiden rinnalla, sanoo GTK:n projektitoiminnan päällikkö Raisa Neitola.

Uudella mittausteknologialla on jo asiakkaita

Kolme ja puoli vuotta kestäneessä NEXT-projektissa Radai kehitti uutta sähkömagneettista mittausjärjestelmää ja magneettista vektorimittausta malminetsintään. Vuonna 2020 Euroopan komission asiantuntijat arvioivat Radain NEXT-projektin tuotteen huippuinnovaatioksi, jolla on lähitulevaisuudessa korkea markkinapotentiaali.

– Saimme kehitettyä toisen tuotteen maaliin asti ja toista mittausjärjestelmää todella pitkälle eteenpäin. Meille on tullut asiakkaita, jotka ostavat lennokeilla tehtyä magneettikentän vektorikentän mittausta. Vektorikentän mittaus on haastavaa ja näin ollen hieman kalliimpaa, kuin perinteinen magneettisen totaalikentän mittaus. Asiakkaat ovat löytäneet uudesta mittausmenetelmästä lisäarvoa malminetsintään, sanoo Saartenoja.

NEXT-projekti vahvisti kasvua ja itseluottamusta

Radai laajentaa tällä hetkellä malmikenttien mittaustoimintaa Pohjoismaissa ja on perustanut uuden yrityksen Sambiaan, joka on yksi Afrikan mineraalirikkaimpia valtioita. Yritys on myös mukana kahdessa uudessa Horisontti-projektissa.

– Viimeisimmän Horisontti-hakemuksen potkaisin itse liikkeelle, jonka jälkeen Oulun yliopisto otti siitä kopin, kertoo Saartenoja ja kannustaa suomalaisia pk-yrityksiä tarttumaan konsortioiden tuomiin mahdollisuuksiin.

Sitten kun pääsee tähän maailmaan, voi nuorempikin yritys lähteä hakemaan rahoitusta tai keräämään konsortiota itse.

– Yhteistyö lähtee instituutioiden ja verkostoitumisen kautta. Pienten yritysten kannattaa ilmoittaa halukkuutensa lähteä mukaan isoihin projekteihin. Sitten kun pääsee tähän maailmaan, voi nuorempikin yritys lähteä hakemaan rahoitusta tai keräämään konsortiota itse, Saartenoja sanoo.

GTK:n yritysverkosto tarjoaa mahdollisuuksia pk-yrityksille

GTK:lla on merkittävä rooli tutkimusprojekteihin osallistuvan yritysverkoston luomisessa.

– Pyrimme avaamaan mahdollisuuksia myös pk-yrityksille. Viimeisimmässä Horisontti Eurooppa -haussa Radai oli mukana kilpailevassa konsortiossa, joka sai rahoitusta. Se on hieno asia ja hyvä esimerkki siitä, miten pieni yritys on osallistunut GTK:n projektiin ja rohkaistunut siitä lähtemään muihinkin EU-projekteihin, toteaa GTK:n tutkimusprofessori Vesa Nykänen.

Samaan aikaan GTK:n ja Radain välinen yhteistyö jatkuu aktiivisena. Uusi yhteinen tutkimusprojekti on jälleen suunnitteilla.

Teksti: Sami Sallinen
Kuvat: Radai

Miten voimme auttaa sinun yritystäsi Horisontti-asioissa?