Siirry sisältöön
Case 13.05.2024

Horisontti Eurooppa -ohjelma tukee suomalaisen startupin missiota puhdistaa maailman meret

Suomalainen biokemianteollisuusalan startup Origin by Ocean on patentoinut uniikin biojalostamoprosessinsa, jolla se tuottaa merten haitallisista vieraslevälajeista sekä ekologisesti viljellyistä merilevistä raaka-aineita kosmetiikka-, hygienia-, tekstiili- ja ruoka-alalle. Uudella toimialalla toimivan yrityksen menestystarinaa vauhdittaa nyt Euroopan suurin tutkimuksen ja innovoinnin tukiohjelma.
Origin by Ocean
  • Perustettu 2019. Työllistää tällä hetkellä 26 työntekijää.
  • Origin by Ocean jalostaa haitallisista merilevistä sekä ekologisesti viljellyistä merilevistä raaka-aineita, joita voidaan käyttää esimerkiksi kosmetiikassa sekä elintarvike- tai lääketeollisuudessa korvaamaan öljypohjaisia materiaaleja ja tuomaan uusia toiminnallisuuksia.
  • Yritys on mukana kahdessa EU:n rahoittamassa Horisontti Eurooppa -projektissa. Projektien kokonaisbudjetti neljälle vuodelle on yhteensä noin 19,5 miljoonaa euroa.

Horisontti Eurooppa, EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, tukee tutkimusta ja innovointia Euroopassa kaikkiaan 95 miljardilla eurolla 2021–2027 välisenä aikana. Yritykset voivat saada ohjelmasta rahoitusta tuotekehitykseen, innovaatioiden skaalaamiseen ja kansainväliseen kasvuun. Suurin osa Horisontti Eurooppa -rahoituksesta myönnetään kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaville projekteille. Tutustu ohjelmaan tarkemmin www.horisonttieurooppa.fi.

Origin by Ocean panostaa parhaillaan biojalostamoprosessinsa kaupallistamiseen, jonka perustana on vahva tutkimus- ja tuotekehitys. Pidemmällä aikavälillä yrityksen tavoitteena on kasvaa globaalisti ja tuottaa merilevistä tuotteita eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Tieteelliseen tutkimukseen nojaavaa kaupallista läpimurtoa tekevässä yhtiössä on paljon tutkijataustaisia asiantuntijoita, mikä vaikutti päätökseen hakeutua Horisontti Eurooppa -ohjelmaan.

– Euroopan komission Horisontti-projektit ovat yliopistoissa näkyvässä roolissa ja monelle työntekijöistämme tuttuja, joten tiesimme hyödyistä jo etukäteen. Horisontti-projektit ovat olleet erinomainen tuki kaupallistamisvaiheeseemme, kertoo omaakin väitöskirjaansa Horisontti 2020 -ohjelmaan tehnyt yhtiön Impact Director Toni Luomaranta.

Origin.png

EU-missioilla innovaatioita, tutkimusta ja ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -ohjelma on EU:n kymmenistä eri ohjelmista suurin ja kaunein 95 miljardin euron potillaan. Ohjelman sisällä toimii myös missiolähtöisiä kokonaisuuksia, joilla haetaan ratkaisuja suuriin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja syöpäsairauksiin. Origin by Ocean on saanut rahoituksensa Terveet meret, rannikko- ja sisävedet -missiokokonaisuudesta.

– Mission alla järjestetään sidosryhmätapaamisia, joihin osallistuu poliittisia päätöksentekijöitä Euroopan komissiosta ja jäsenmaiden hallinnosta. Se on meille tärkeää, koska teemme biojalostamon lisäksi uraauurtavaa kehitystä levien meriviljelyssä Euroopassa. Tarvitsemme erilaista poliittista tukea esimerkiksi luvitukseen liittyen sekä rahoitusta, koska tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei vielä tunne merilevien meriviljelyä Luomaranta kertoo.

Origin by Oceanin toiminnan missio on selvä.

– Parannamme esimerkiksi huonossa kunnossa olevan Itämeren tilaa. Emme pyri ainoastaan kannattavaan liiketoimintaan, vaan luontoa aktiivisesti uudistavaan eli regeneratiiviseen liiketoimintaan, Luomaranta toteaa.

Kontaktit avainasemassa

Horisontti tarjoaa erinomaisen alustan kansainväliselle yhteistyölle sekä eurooppalaisten että EU:n ulkopuolisten kumppanien kanssa. Horisontti-rahoituksesta valtaosa myönnetään useamman tahon yhteistyössä toteuttamille tutkimus- ja innovaatioprojekteille.

Origin by Ocean on mukana kahdessa projektissa, joissa on hieman eri painotukset. AlgaeProBANOS nopeuttaa kestävien leväratkaisujen tuotekehitystä ja markkinoille pääsyä. LOCALITY-projektissa tavoitteena on kehittää kestäviä ja kiertäviä tuotteita leväarvoketjusta.

– Ensimmäinen alkoi tieteellisestä konferenssista, jonne osallistui meribiologejamme. Paikan päällä oli yliopistojen ja tutkimusinstituutioiden edustajia, ja tätä kautta meitä pyydettiin mukaan konsortioon. Toisessa projektissa liityimme EU:n tukemaan verkostoon, joka pyrkii rakentamaan konsortioita aihealueiden mukaan. Muutamien tapaamisten jälkeen saimme kutsun liittyä konsortioon, Luomaranta kertoo.

Oma aktiivisuus ja relevanteissa tapahtumissa ja verkostoissa mukana oleminen edesauttoivat oikeanlaisten kontaktien luomista eri puolille Eurooppaa.

Oma aktiivisuus ja relevanteissa tapahtumissa ja verkostoissa mukana oleminen edesauttoivat oikeanlaisten kontaktien luomista eri puolille Eurooppaa.

– Toisessa konsortiossa on mukana 26 kumppania ja toisessa 27. Molempien kautta olemme saaneet paljon näkyvyyttä ja lisäideoita seuraaviin tutkimusprojekteihin, Luomaranta sanoo.

Konsortioista oli iso apu jo hakuprosessissa. Molemmissa projekteissa on koordinaattori, joka teki suurimman osan hakemustyöstä ja koordinoi projektia edelleen.

– Meidän työosuutemme hakuvaiheessa oli verrattain pieni. Hyvä koordinaattori helpottaa hakua ja projektinhallintaa. Työssä auttaa tuntemus EU-instrumenteista ja raportoinnista. Ymmärtääkseni Suomessa esimerkiksi LUKE, Ympäristökeskus, VTT tai yliopistot saattavat toimia tällaisina projektikoordinaattoreina, Luomaranta kertoo.

Kun nuorta yritystä pyydettiin mukaan missiohankkeisiin, Origin by Ocean lähti mielellään mukaan. Omia rahkeita konsortion tai rahoituksen keräämiselle olisi ollut vähän.

Näkyvyys ja tutkimusapu arvokkainta startupille

Konsortioprojektit ovat Luomarannan mukaan laajoja, EU:n kaksi suurinta tällä aihealueella. Näkyvyys on startupille kaikki kaikessa.

Päähyöty on olla näissä mukana niiden kautta avautuvan näkyvyyden ja verkostojen takia. Mukana on myös sellaisia yksityisiä tutkimuslaitoksia, joiden resurssit olisivat meille muuten liian kalliita.

– Päähyöty on olla näissä mukana niiden kautta avautuvan näkyvyyden ja verkostojen takia. Mukana on myös sellaisia yksityisiä tutkimuslaitoksia, joiden resurssit olisivat meille muuten liian kalliita. Nyt pääsemme hyödyntämään eri tutkimuslaitosten tutkimusinfraa ja huippuasiantuntijoita ja saamme muutakin kuin vain rahallista vastinetta, Luomaranta kuvailee.

Luomaranta arvioi, että ilman ohjelmaa heillä olisi ollut rahkeita toteuttaa vastaavia tutkimustehtäviä ehkä vasta muutaman vuoden päästä. Olemme näin saaneet vauhditettua omaa kaupallistumistamme. Pitkällä aikavälillä myös regulaatioon vaikuttaminen helpottuu mission kautta järjestettävien sidosryhmätapahtumien myötä. Luomaranta kehottaa muitakin yrityksiä hakemaan ohjelmaan.

– Pienten yritysten ei kannata lähteä hankkeisiin ainoastaan kasvurahan vuoksi, vaan toiminnan kannattaa muillakin tavoilla tukea yrityksen omaa linjaa ja tekemistä. Yrityssalaisuusasiat kuten esimerkiksi, miten ja mistä asioita konsortiolle voi kertoa, kannattaa pohtia ennakkoon. EU-projekteissa on tärkeää hyödyntää yhteistä ekosysteemiä puolin ja toisin, Luomaranta päättää.

Katso miten Business Finlandin asiantuntijat voivat auttaa yritystäsi Horisontti-asioissa

Kuvat: Origin by Ocean