Siirry sisältöön

15/6

Haku 15.4.-15.6.2019

Etelä-Korean, Ruotsin ja Suomen Eurostars-haku

Eurostars-ohjelmassa rahoitetaan suuren markkinapotentiaalin omaavia kehittämishankkeita.

Lisätietoja

Matti Evola
matti.evola (at) businessfinland.fi
puh. 050 5577 835

Haku on päättynyt!

Suomi, Etelä-Korea ja Ruotsi ovat aktiivisia Eurostars-maita. Tavoitteenamme on saada lisää hyviä Eurostars-hankkeita. Olemme avanneet Eurostars-esihakemuksille haun (hakulomake). Kommentoimme esihakemuksia (vaihe 1) ennen kuin varsinaiset hakemukset jätetään sisään Eurostars-hakuun syyskuussa 2019 tai keväällä 2020 (vaihe 2). Tällä toimintatavalla pyritään varmistamaan varsinaisten hakemusten laatu ja menestymismahdollisuus kansainvälisessä hakemusarvioinnissa.

Lisätietoa Eurostarsin sivuilla

Prosessi voi johtaa yhteishankkeisiin

 • Etelä-Korea – Ruotsi – Suomi
 • Etelä-Korea – Suomi
 • Ruotsi – Suomi
 • Etelä-Korea – Ruotsi

Eurostars-ohjelmassa rahoitetaan suuren markkinapotentiaalin omaavia kehittämishankkeita. Kehittämisen fokuksessa voi olla minkä tahansa teknologia-alueen innovatiivinen tuote, sovellus tai palvelu. Vaikka Eurostars-haut ovat avoinna kaikille teknologia-alueille, tämän esihaun fokuksessa ovat

 • Smart Mobility
 • Smart Industry
 • Circular Economy
 • Smart Health
 • Smart Energy

Eurostars-ohjelmassa Business Finland rahoittaa kasvuyrityksiä, jotka tähtäävät kansainväliseen kasvuun, joiden talous on kunnossa ja joilla on riittävä taloudellinen kapasiteetti hankkeen läpiviemiseen.

Aikataulu

 • Kommentoiva esihaku avattu 15.4.2019 (Vaihe 1)
 • Eurostarsin informaatio- ja verkottumistilaisuus Manchesterissa (UK) 14.-16.5.2019
 • Hankkeen päähakijan (= aina tuotekehitystä tekevä pk-yritys) tulee lähettää kommentoitavat esihakemukset hankkeen päähakijan Eurostars NPC:lle (kts. yhteystiedot linkistä kansainvälinen hakuilmoitus) syksyn 2019 hakukierrokseen viimeistään 15.6.2019 ja kevään 2020 hakukierrokseen viimeistään 30.12.2019, lomake löytyy täältä. Kansainvälisten lomien ym. vuoksi toivomme saavamme esihakemukset reilusti etuajassa ennen viimeistä mahdollista jättöpäivämäärää.
 • Palaute hakemusluonnoksista tulee 4 viikon sisällä esihakemuksen toimittamisesta.
 • Varsinainen Eurostars-hakemus jätetään 12.9.2019 mennessä EUREKA Sihteeristöön Brysseliin (vaihe 2). Kevään 2020 päivämäärää ei ole vielä vahvistettu.

Kriteeristö

Päähakija (koordinaattori) on pk-yritys jolla t&k-toimintaa
Projektissa on osallistujia vähintään 2 eri maasta.

Hankkeen vetäjä on pk-yritys, jolla t&k-toimintaa. Muut pk- ja suuret yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot ovat hankkeessa partnereina tai alihankkijoina.

Vähintään 50% hankkeen kokonaiskustannuksista (poislukien alihankinnat) syntyy pk-yrityksissä, joilla t&k-toimintaa.
Hankkeessa voi olla teollisuusyrityksiä ja innovaatiotoimijoita useista maista kunhan niiden rahoitus on varmistunut joko kyseisen maan kansallisella tai hakijan omalla rahoituksella (self-funding).
Yhden maan tai yrityksen osuus kokonaiskustannuksista ei voi olla yli 75% projektin kokonaiskustannuksista.

Linkkejä:

Kansainvälinen hakuilmoitus

Ruotsin hakuilmoitus

Business Finlandin Eurostars-sivut

Eurostarsin kriteerit yrityksille