Siirry sisältöön

30/1

Suomi 30.1.-30.3.2019

Haastekilpailu: Smart Mobility

Lisätietoja haastekilpailusta

Ulla Lainio
Ohjelmapäällikkö, Smart Mobility
Business Finland
+358 40 343 3357
ulla.lainio (at) businessfinland.fi

 

Jukka Mäki
Asiantuntija
Business Finland
+358 40 554 0487
jukka.maki (at) businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Haastekilpailun tavoitteena on löytää lupaavimmat Smart Mobility -teeman yritys- ja tutkimushankkeet ja verkottaa toimijat. Business Finlandin tavoitteena on rahoittaa Smart Mobility -hankkeita neljän vuoden aikana yhteensä 50 miljoonalla eurolla.

Haastekilpailu toteutetaan kahdessa vaiheessa: ensin haastekilpailu, ja sen jälkeen varsinainen rahoitushaku.

Taustalla globaali murros

Liikennemarkkinoiden koko maailmanlaajuisesti on noin 6 500 miljardia euroa vuosittain; Suomessa noin 30 miljardia. Liikenneala on voimakkaassa murroksessa autojen ja kyytien jakamisen, MaaS (Mobility as a Service) -palvelujen ja uudistuvan taksimarkkinan muuttaessa liiketoimintamalleja. Digitalisaatio ja uudet teknologiat mullistavat liikennemarkkinoita esimerkiksi autonomisten ajoneuvojen ja laivojen, droonien ja Hyperloopin myötä.

Smart Mobility -ohjelma keskittyy vuosina 2019-2022 saumattomiin kuljetusketjuihin, päästöjen vähentämiseen ja datan hyödyntämiseen perustuvien ratkaisujen kehittämiseen. Ohjelma edistää liikennemarkkinoiden globaalia yhteistyötä houkuttelemalla merkittäviä kansainvälisiä toimijoita Suomeen testialustoja hyödyntämään.

Smart Mobility -ohjelman teemoilla tavoitellaan uutta liiketoimintaa, vientiä ja kansainvälisen tason ratkaisuja suomalaisilta yrityksiltä. Tähän liittyvät ihmisten ja tavaroiden saumattomat, resurssitehokkaat kuljetusketjut, alaa uudistavat liikkumisen palvelut, jotka hyödyntävät ja jakavat dataa sekä ratkaisut, joilla voidaan saavuttaa tai alittaa tiukkenevat päästörajat, sekä ratkaisut, joilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Ohjelma on tarkoitettu palvelu-, ICT- ja valmistavan teollisuuden yrityksille, tutkimusorganisaatioille, kunnille ja kaupungeille.

Haastekilpailussa haetaan parhaita toimijoita

Business Finland on avannut 30.1.2019 haastekilpailun Smart Mobility -teemaan liittyen. Haastekilpailu on tarkoitettu kansainvälistä kilpailuetua tavoitteleville suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille, Midcap-yrityksille (konsernitason liikevaihto alle 300 MEUR), suuryrityksille, tutkimusorganisaatioille, kunnille ja kaupungeille. Haastekilpailu on osa Business Finlandin Smart Mobility -ohjelmaa.

Haastekilpailun tarkoituksena on löytää lupaavimmat Smart Mobility -alueen yritys- ja tutkimushankkeet ja verkottaa toimijat. Haastekilpailulla Business Finland aktivoi ekosysteemien muodostumiseen tähtääviä hankkeita ja innovaatiotoimintaa.

Haastekilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa Business Finlandille toimitetaan hakemus 30.3.2019 mennessä, jossa idea ja ratkaistava haaste esitellään. Business Finland käsittelee ja ryhmittelee samoihin teemoihin liittyvät hakemukset. Business Finland sparraa hakijoita, antaa palautetta sekä ehdotuksen etenemisestä ja verkottaa hakijat muodostamaan yhteisiä hankekokonaisuuksia. 

Rahoitushaku tapahtuu haastekilpailun toisessa vaiheessa. Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään alkaen 2.5.2019.

Haastekilpailuun osallistuvilta yrityksiltä edellytetään vakiintunutta liiketoimintaa. Hakijalla on oltava selkeä ymmärrys Smart Mobility -teeman haasteista ja mahdollisuuksista.

Tavoitteena rahoitettavissa haastekilpailun hankkeissa on löytää ratkaisuja seuraavista Smart Mobility -teemoista: Metsästä merelle (From Forest to Sea), Ovelta ovelle (From Door to Door) tai esittää muita Smart Mobility -teemaa kehittäviä ja parantavia ratkaisuja tai teknologioita.

Rahoitettavien haastekilpailuhankkeiden osa-alueita ovat esimerkiksi alla listatut osa-alueet. Osa-alueita saa yhdistää ja listassa mainitsemattomia osa-alueita saa esittää; hakija voi näin ollen keskittyä useaan osa-alueeseen:

 • Kyberturvallisuus liikenteessä tai etäoperoinnissa 
 • Autonomiset tai automaattiset logistiikka- ja toimitusketjut 
 • Uudet systeemiset sähköistysratkaisut aluksiin, ajoneuvoihin tai liikkuviin koneisiin ja sähköiset alukset, ajoneuvot ja liikkuvat koneet 
 • Tekoäly (Artificial Intelligence) ja sensoridatafuusio ja datan avoimuus älykäs ajoneuvo- tai liikennesovelluksissa 
 • Liikenteen ja liikennepalvelujen murros ja digitalisaatio kuluttajan näkökulmasta 
 • Avoimen liikennedatan hyödyntäminen tai järjestelmädatan integraatio
 • Arktinen merenkulku ja arktiset väyläratkaisut, logistiikka
 • Ratkaisut, joilla voidaan saavuttaa tai alittaa tiukkenevat päästörajat 
 • MaaS (Mobility as a Service) ja logistiikka – pientavara ja ihmisten logistiikka. Tavoitteena MaaS-liiketoimintalähtöjä. Palvelut ja henkilöliikenne.
 • Muut Smart Mobility -teemaa kehittävät ja parantavat ratkaisut tai teknologiat.

Rahoitettavilla hankkeilla ja niistä syntyvillä ratkaisulla on oltava merkittäviä myönteisiä vaikutuksia hakijan kansainväliseen kilpailukykyyn. Ratkaistava ongelma voi liittyä olemassa olevan tuotteen tai palvelun arvon kasvattamiseen tai kokonaan uuteen tuote- tai palvelukonseptiin.

Haastekilpailun tuloksena ei ole tarkoitus syntyä valmista tuotetta tai palvelua. Haastekilpailussa rahoitetaan ainoastaan Smart Mobilityn soveltamiseen kohdistuvaa tutkimusta, ei hakijan muuta kehitys- tai tutkimustoimintaa.

Haastekilpailun toisessa vaiheessa, kun varsinainen rahoitushakukierros alkaa, Business Finlandin kaikki rahoituspalvelut ovat käytettävissä.

Lisätietoa rahoituksesta tästä

Hakemuksessa edellytetään, että hakija pystyy kertomaan selvästi:

 • Mikä on ratkaistava haaste 
 • Miten ongelman ratkaisu vaikuttaa yrityksen tai tutkimuslaitoksen kansainvälisen liiketoiminnan kehittymiseen, kansainvälisen yhteistyön kuvaus ja liiketoimintapotentiaali
 • Mitä hyötyä saavutetaan 
 • Mitä kumppaneita ja ekosysteemeitä hakemukseen liittyy 
 • Mikä on onnistuneen hankkeen konkreettinen ja mitattava euromääräinen tavoite 
 • Kuinka onnistuneen hankkeen tulokset hyödynnetään kaupallisesti
 • Toimenpiteet, joilla haaste ratkaistaan, miten ja millä keinoin
 • Alustava budjetti ja aikataulu

Hakemuksen pituus

Enintään kolme (3) A4-sivua, kirjasinkoko 10. Hakijan on täytettävä oheinen hakemuslomake, josta löytyy tarkat hakuohjeet.

Lataa hakemuslomake tästä (doc)

Aikataulu

Ensimmäinen kierros: Haastekilpailun ideahaku 30.1.2019-30.3.2019.

Varsinainen rahoitushakukierros alkaa 2.5.2019.

Business Finland julkaisee verkkosivullaan tietoa haastekilpailun rahoitushaun etenemisestä ja aikataulusta.

Tutustu Smart Mobility -ohjelmaan tästä