Siirry sisältöön

11/11

Haku 11.11.2019

Smart Eureka -konsortiohankkeiden haku valmistavalle teollisuudelle

Ideahaku eurooppalaisten konsortioiden yhteisille valmistavan teollisuuden innovaatiohankkeille.

Lisätietoa

Jarmo Raittila
jarmo.raittila (at) businessfinland.fi
050 323 2442

Toni Mattila
toni.mattila (at) businessfinland.fi
040 500 9909

Tom Warras, EUREKA-koordinaattori
tom.warras (at) businessfinland.fi
050 5577 839

Haku on päättynyt!

Valmistava teollisuus Euroopassa panostaa digitaalisuuteen ja älykkäisiin ratkaisuihin. Uudet valmistustekniikat ovat avainasemassa teollisuuden kilpailukykyä, kestävää kasvua ja työllisyyttä kehitettäessä. SMART on eurooppalaisen teollisuuden klusteriohjelma, joka rakentaa ja rahoittaa monikansallisia innovaatiohankkeita. Hankekonsortiot ovat vähintään kahdesta maasta, ja projektit ovat markkinaläheisiä ja aiheiltaan vapaasti valittavia (bottom-up), kunhan kysymys on uuden kehittämisestä ja innovaatioista. Projektien kohteena ovat tulevaisuuden tuotteet ja prosessit, teolliseen valmistukseen liittyvät palvelut ja uusi valmistustekniikka.

Haku on avoin kaikille sovellusalueille, mutta Suomessa painotetaan yhteensopivuutta Business Finlandin Connected Intelligent Industries Finland ja Sampo – Manufactured in Finland -ohjelmien teemoihin.

Aikataulu ja haun eteneminen

 • Haussa noudatetaan samantapaista prosessia kuin ITEA-hauissa (ITEA on ohjelmistoinnovaatioalueen EUREKA-klusteri, jonka toiminnassa Suomi on ollut pitkään mukana).
 • Haku on kaksivaiheinen, jossa ideahaku päättyy 11.11.2019. Ideahaussa (Project outline, PO) hakijat jättävät yhden yhteisen hanke-ehdotuksen ehdotuslomakkeella.
 • Ideahaku arvioidaan SMARTin asiantuntijaraadissa ja kunkin maan innovaatiorahoittajat osallistuvat arviointiin. Business Finland on mukana arvioimassa niitä hakemuksia, joissa on suomalaisia organisaatioita. Business Finland arvioi yksilöllisesti suomalaishakijoiden osuudet, siten kuin se on ideahakuvaiheessa mahdollista.
 • Ideavaiheen kansainvälinen arviointi valmistuu 16.12.2019.
 • Tämän jälkeen konsortiolle suositellaan täydellisen SMART-hakemuksen tekemistä, jos arvio on ollut suotuisa. Suomalaisorganisaatiot saavat Business Finlandilta ohjeistuksen rahoitushakemuksen sisään jättämisestä. Sen määräpäivä on alkuvuonna 2020.
 • Päätökset kansainvälinen SMART-hyväksynnän ("label") osalta tehdään 18.5.2020. Suomalaisorganisaatioiden kansalliset rahoituspäätökset tehdään kevätkaudella 2020.

Rahoituskriteerit

Hankkeita rahoittaa kunkin maan innovaatiorahoitusorganisaatiot, Suomessa Business Finland. Rahoituspäätökset ja projektisopimukset tehdään maakohtaisin menettelyin.

Hankearvioinnissa suomalaiskonsortiota koskevat seuraavat kriteerit:

 • Kansainvälisen yhteistyön syvyys ja aito verkottuneisuus, sekä syntyvä etu Suomen teollisuudelle.
 • Vaikutukset suomalaisten pk-yritysten ja midcap-yritysten kasvuun ja vientiin projektin suuruus huomioon ottaen. Business Finlandin rahoitus on ensisijaisesti tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille; suuremmat yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta projektiosuuksilleen Business Finlandin yleisten rahoituskriteerien mukaisesti.
 • Ekosysteemivaikutus ajatellen suomalaisten roolia.

Jokaista suomalaisyritystä erikseen koskevat lisäksi seuraavat kriteerit:

 • Taloudellinen tilanne
 • Kasvuhalukkuus ja kansainvälistymisen ja viennin näkymät
 • Kyky kehittää osaamista vientiin ja kansainvälisillä markkinoilla toimimiseen
 • Yrityksen rooli konsortiossa

Tukimuotona on avustus tai laina. Business Finland käy rahoitusmahdollisuuksista erikseen keskustelun kunkin hakijan kanssa kun ideavaiheen kansainvälinen arviointi on valmistunut (kevätkausi 2020).

Aiehakemukseen kannattaa lähteä, kun on selvinnyt mikä tavoite omalla organisaatiolla konsortiohankekokonaisuudessa on ja että tavoite on projektoitavissa oman organisaation t&k-työnä.