Siirry sisältöön

7/3

Hakuaika 1.1.-7.3.2019

Tutkimusideoista uutta liiketoimintaa -tutkimusrahoituksen haku 1/2019

Haku on vuoden 2019 päähaku.

Lisätietoja

Janne Viemerö
+358 50 5577 848
janne.viemero (at) businessfinland.fi

Minna Hendolin
+358 50 5577 665
minna.hendolin (at) businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Business Finland rahoittaa Tutkimusideoista uutta liiketoimintaa -haussa projekteja, joissa projektiryhmä valmistelee tutkimusidean kaupallistamista. Business Finlandin rahoitustaso on 70 % hyväksytyistä kustannuksista. Haku on vuoden 2019 päähaku.

Tutkimusprojektissa

 • edistetään idean kehittymistä ja
 • valmistellaan sen kaupallistamista uutena liiketoimintana.

Projektille asetettuja vaatimuksia

 • Kaupallistamisen valmistelun osuus hankkeissa on merkittävä, kaikissa jaksoissa ≥ 40 % projektin kustannuksista.
 • Projektissa kaupallistamisen valmistelulla tavoiteltavan uuden liiketoiminnan on oltava laajuudeltaan merkittävä.
 • Hakemuksessa tulee olla arvio tavoiteltavan liiketoiminnan laajuudesta.
 • Kaupallistamisen valmistelun tarkoituksena on selvittää tutkimustulosten mahdolliset hyödyntämispolut ja auttaa valitsemaan lupaavimmat etenemisreitit ja -tavat joko uudessa perustettavassa yrityksessä tai uutena liiketoimintana jo olemassa olevassa yrityksessä. Projektissa on aina tarkasteltava useita vaihtoehtoisia kaupallistamismahdollisuuksia.
 • Projektin tavoitteena ei voi olla suoraan yhden yrityksen uuden liiketoiminnan valmistelu.
 • Kaupallistamisen valmistelun suunnitelma ja resursointi ovat realistisia ja uskottavia. Hakemuksessa on kuvattava kaupallistamisesta vastaavien henkilöiden osaaminen ja aiemmat referenssit.
 • Mikäli yhtenä kaupallistamisen valmistelun vaihtoehtona on uuden yrityksen perustaminen, on sen osalta esitettävä miten uuden yrityksen tiimi muodostuu. Lisäksi tulee kuvata miten uudessa yrityksessä tarvittavat henkilöt ja osaamiset saadaan sitoutumaan uuden yrityksen toimintaan.
 • Hakijalla on oltava riittävät hyödyntämisoikeudet tausta-aineistoon ja syntyviin tutkimustuloksiin tiedon ja osaamisen kaupallistamiseksi. Tutkimusorganisaatiolla tulee olla mahdollisuus luovuttaa tuloksiin liittyvät oikeudet projektin jälkeen ideaa kaupallistavalla taholle.

Mikäli hakijaorganisaatiolla on oma tutkimusideoiden kaupallistamista arvioiva prosessi, edellytetään että hakemus on prosessin arvioima ja hyväksymä.

Rahoitusta puoltava tekijä on myös se, että projektin taustalla on jo aiemmin tehtyjä selvityksiä ja toimenpiteitä kaupallistamisen mahdollisuuksista.

Rahoituskelpoisia toimia kaupallistamisen valmistelussa ovat esimerkiksi

 • tekniikan tason kartoitus ja uutuustutkimukset
 • asiakasarvon määrittäminen
 • kilpailevien ratkaisuiden kartoitukset
 • toiminnanvapausselvitykset ja selvitykset aihepiiriin liittyvistä aineettomista oikeuksista
 • aineettomien oikeuksien suojaaminen (ei kuitenkaan ylläpitomaksuja) kaupallistettavan idean toimivuuden kokeellinen todentaminen (Proof of Concept)
 • rahoitusmallien kartoitukset
 • liiketoimintamallien kartoitukset
 • kaupallistamis- ja yrittäjyysvalmennuksen kustannukset

Hakeminen

Hakemukset pyydetään jättämään Business Finlandin asiointipalvelun kautta viimeistään to 7.3.2019 klo 23:59.