Siirry sisältöön

3/3

Hakuaika 10.2.-3.3.2021

Aiehaku: Suomalaisen elinkeinoelämän osallistuminen eurooppalaiseen mikroelektroniikan ja konnektiviteetin IPCEIhin

Aiehausta järjestetään tiedotustilaisuus perjantaina 12.2.2021 klo 11:00 -12:00. Pyydämme ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen oheisen linkin kautta viimeistään 11.2.2021!


Ilmoittaudu tiedotustilaisuuteen

Lisätietoja

Kari J. Leino
Ekosysteemivastaava, Business Finland
kari.leino (at) businessfinland.fi


Reijo Munther
Johtava asiantuntija, Business Finland
reijo.munther (at) businessfinland.fi


Petri Räsänen
Kehittämispäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
petri.rasanen (at) tem.fi


Jyrki Alkio
Johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
jyrki.alkio (at) tem.fi

Haku on päättynyt!

Eurooppa siirtyy kohti ilmastojohtajuutta ja digitaalista johtajuutta. Erityisesti Euroopan teollisuuteen vaikuttavat vihreä siirtymä, digitaalinen siirtymä ja maailmanlaajuinen kilpailu. Näiden kaikkien taustalla tärkeässä osassa ovat kaiken mahdollistavat konnektiviteetti- ja mikroelektroniikkateknologiat. Useat EU- maat ovat sitoutuneet yhdessä edistämään näihin kriittisiin kilpailutekijöihin liittyviä arvoketjuja allekirjoittamalla yhteisen julistuksen aiheesta. Julistuksen perusteella käynnistyy myös uusi Microelectronics IPCEI, johon Business Finland etsii aiehaulla kiinnostuneita suomalaisia osapuolia.

EU:n teollisuusstrategian tavoitteisiin pääseminen edellyttää suuria panostuksia tietoliikenteen, mikroelektroniikan ja fotoniikan arvoketjuihin, niiden eurooppalaisten heikkouksien poistamiseen, energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen sekä alan kilpailu- ja sietokyvyn parantamiseen.

IPCEI (Important Project of Common European Interest) on jäsenmaiden kansalliseen rahoitukseen pohjaava toimintamuoto, jolla Euroopan uutta teollisuusstrategiaa viedään käytäntöön mahdollistamalla kohdistetut poikkeukset yleisistä valtiontukisäännöistä.

Mikroelektroniikan kehittämiseen on jo käynnistetty yksi IPCEI, vuonna 2018. Suomi ei ole siinä mukana. Edellisen IPCEIn tiedot.

Komission ja jäsenmaiden yhteisessä mikroelektroniikkajulistuksessa on kuvattu alan kilpailukyvyn parantamisen ajankohtaisia lähtökohtia.

Mikroelektroniikkaa koskevassa uudessa IPCEIssä on tarkoitus löytää tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvia ensimmäisen investointivaiheen projekteja (First Industrial Deployment – FID) osaksi eurooppalaista arvoketjua. Arvoketjun ajatellaan kattavan aihealue laajasti piistä pilveen. Kokonaisuudella halutaan vahvistaa myös eurooppalaista mikroelektroniikan komponenttivalmistusta.

Aiehaun pohjalta työ- ja elinkeinoministeriö harkitsee Suomen osallistumista uuteen eurooppalaiseen Microelectronics IPCEI -valtiontuki-ilmoitukseen. Samalla kootaan tietoja hankkeista, jotka Suomen ilmoitukseen sisältyisivät. Useat EU:n valtiot ovat julkaisseet kansallisia hakuja eurooppalaisen uuden mikroelektroniikkaan pohjautuvan arvoketjun synnyttämiseksi IPCEIn avulla.

Haku aukeaa 10.2.2021 ja päättyy 3.3.2021.

Aiehakemukset osoitetaan

Business Finlandin kirjaamoon
kirjaamo (at) businessfinland.fi
tunnuksella "MC IPCEI BFOY/1/942/2021" ja

TEMin kirjaamoon
kirjaamo (at) tem.fi
tunnuksella "VN/3285/2021"

IPCEI-prosessia ja aiehaussa tarvittavia tietoja on kuvattu tarkemmin hakujulistuksessa, joka löytyy haun englanninkieliseltä sivulta.

Suosittelemme yritysten osallistumista IPCEItä varten perustettavan teollisuusallianssin perustamiseen ja työhön.