Siirry sisältöön

31/3

Haku 31.3.2022

Akkuteollisuuden pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeet

Business Finlandin rahoitushaku on tarkoitettu akkuteollisuuden pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeille. Akkuarvoketjun investoinnit tukevat EU-tason siirtymää vähäpäästöiseen liikenteeseen. Haun tavoitteena on edistää akkuarvoketjun ja akkumateriaalien kierrätyksen pilotointeja ja investointeja Suomessa. 

Lisätietoja

 

Maarit Kokko
Business Finland

 

Kari Keskinen
Business Finland

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeilla tavoitellaan merkittäviä vihreää siirtymää tukevia tuotannollisia avauksia Suomen akkuteollisuuden kilpailukyvyn kasvattamiseksi erityisesti akkumateriaalien, akkujen valmistuksen, uudelleen käytön ja kierrätyksen alueella.

Lisäksi hankkeilla edistetään liiketoiminnan ja työllisyyden kasvua kotimaassa ja myös kansainvälisesti. Haku on tarkoitettu Suomeen rekisteröidyille yrityksille. Rahoitus on tarkoitettu Suomeen tehtäviin pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeisiin. Haku jakautuu kierrätyksen ja uudelleenkäytön investointihankkeisiin (Recovery and Resilience Facility, RRF) sekä akkuarvoketjun pilotointi- ja demonstraatiohankkeisiin ja ympäristönsuojelun EU:n normit ylittävän tason investointihankkeisiin (kansallinen rahoitus). Hakuun on suunniteltu käytettävän yhteensä 70 MEUR rahoitusta (50 MEUR v. 2021 ja 20 MEUR v. 2022). Haun kriteerit ja rahoitus on kuvattu tarkemmin hakuohjeissa (ks. alla).

RRF-rahoitus: Kierrätyksen ja uudelleenkäytön hankkeiden tukikelpoisia kustannuksia ovat vain ylimääräiset investointikustannukset, jotka aiheutuvat EU:n normit ai alan teknisen kehitystason ylittävästä ratkaisusta. Kierrätyksen ja uudelleenkäytön investointien on mahdollistettava kyseessä olevan jäte- tai sivuvirran hyödyntäminen painon osalta vähintään 50 prosenttisesti uusioraaka-aineeksi, jotta EU:n rahoitukselle asettamat ilmasto- ja ympäristökriteerit täyttyvät.

Kansallinen rahoitus: Akkuteollisuus-haussa rahoitettavat pilotointi- ja demonstraatiohankkeet kohdentuvat arvoketjussa akkukemikaaleista akkukennoihin saakka, mutta ei raaka-aineisiin, akkujen sovelluksiin tai latausjärjestelmiin. Myös ympäristönsuojelun tasoa EU-normit ylittävälle tasolle parantavia tai alan teknisen kehitystason ylittäviä investointihankkeita voidaan rahoittaa kansallisesta rahoituksesta.

Rahoitusta voi hakea investointiavustuksena, jos rahoitettava kohde tulee kaupalliseen tuotantokäyttöön. Investoinneissa tukikelpoisia ovat vain ylimääräiset investointikustannukset, joita unionin normit tai alan teknisen kehitystason ylittävästä ratkaisuista aiheutuu. Tutkimus-, kehitys- ja pilotointihankkeita voidaan rahoittaa tutkimus- ja kehitysrahoituksella. Haun puitteissa pilotointi- ja demonstraatiohankkeisiin sekä näihin mahdollisesti tarvittavaan tutkimus- ja kehitystyöhön voidaan myöntää poikkeuksellisesti avustuksena.

Haku toteuttaa osaltaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua.

Hakijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Business Finlandiin hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä.

Akkuarvoketjun haku sulkeutuu 30.11.2021. Akkumateriaalien kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointien haku sulkeutuu 31.3.2022.

Tutustu hakuohjeisiin (pdf)

Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

Tutustu Kiertotalouden investointiavustus -rahoitukseen

Katso 29.6.2021 järjestetty infotilaisuus hausta

Akkuteollisuuden hakuinfon tallenne ja materiaalit 

#KestäväKasvu