Siirry sisältöön

31/8

Hakuaika 3.-31.8.2021

Luovien alojen uudistaminen ja kansainvälinen kasvu

Lähetä hakemus viimeistään 31.8.2021 klo 23:59 mennessä!

Lisätietoa

Kenneth Nyholm
Head of Creative Business Finland
kenneth.nyholm (at) businessfinland.fi


Olli Sinerma
Head of Entertainment Finland
olli.sinerma (at) businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Avaamme syksyllä 2021 kaksivaiheisen Kestävän kasvun ohjelman rahoitushaun yrityksille, joilla on audiovisuaalista- ja/tai tapahtuma-alaa uudistavia ja kasvua mahdollistavia kehittämisideoita.

Nyt avaamme aiehaun, jossa haemme kehittämisideoita projekteiksi. Kehittämisideat jotka etenevät projekteiksi omaavat kansallisen uutuusarvon ja tähtäävät liiketoiminnan menestykseen valituilla kansainvälisillä markkinoilla.

Minkälaiset yritykset voivat saada Kestävän kasvun ohjelman rahoitusta projektiin?

Aiehakuvaihe on avoinna kaikille, mutta toiminimimuotoisia hakijoita emme voi rahoittaa. Täsmälliset hakukriteerit määritellään varsinaisen rahoitushaun avautuessa 15.9.

Kerro meille aiehaussa kehittämisideasi, niin arvioimme sen edellytykset edetä projektiksi ja saada Kestävän kasvun ohjelman rahoitusta. Rahoitus on de minimis -muotoista avustusta.

AV-alan kehittämisideat voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

 • Uudet ansaintamallit ja arvoketjut
 • Digitalisaation ja datan luomat mahdollisuudet
 • Kilpailuetua tuottavat kestävän kehityksen mukaiset tuotantomallit
 • Toimialarajat ylittävät yhteistyömallit

Esimerkkejä tapahtuma-alaan liittyvien kehittämisideoiden aiheista:

 • Uudet ansaintamallit ja arvoketjut
 • Digitalisaation ja datan luomat mahdollisuudet
 • Fanittamisen ja yhteisöllisyyden uudet muodot
 • Skaalautuvat tapahtumatuotteet ja -konseptit

Aikataulu

 1. Aiehaku avautuu 3.8.2021 ja päättyy 31.8.2021
 2. Varsinainen haku avautuu 15.9.2021 ja päättyy 31.10.2021

Osallistut aiehakuun lähettämällä meille aiesuunnitelmasi

Kehittämisideoista koostuva aiesuunnitelma on toimitettava Business Finlandiin alla olevien hakuohjeiden mukaisesti viimeistään 31.8.2021 klo 23:59 mennessä. Aiesuunnitelman jättäneille yrityksille toimitamme sähköpostitse 15.9.2021 mennessä tiedon siitä, suositellaanko varsinaisen hakemuksen jättämistä.

Aiehaun hakuohjeet

15.9.2021 aukeava varsinainen haku

Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä. Projektien rahoitus edellytykset ovat

 • Enimmäispituus on 18 kuukautta.
 • Euromääräinen maksimikoko on 100 000 €, joista avustus on 50 prosenttia (yrityksellä on oltava käytettävissä omaa rahaa sekä yrityksen normaalin toiminnan pyörittämiseen että projektin kulujen kattamiseen.
 • Projektin päätyttyä yrityksen on raportoitava Business Finlandille projektin tulokset, tehtyjen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimenpiteiden sisältö sekä syntyneet kustannukset.

Valittujen projektien rahoitusedellytysten lisäksi yritysten tulee myös täyttää seuraavat yritystä koskevat edellytykset

 • Yrityksesi on pieni, keskisuuri tai midcap kokoluokan yritys
 • Yrityksessä on oltava vähintään kaksi liiketoiminnan kehittämiseen sitoutunutta henkilöä omistajat mukaan luettuina
 • Jokaisen Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavan hankkeen on täytettävä ns ”Do No Significant Harm”- vaatimukset (DNSH)

EUn elpymisvälineessä (Recovery and Resilience Facility, RRF) on vaatimus siitä, että mitkään toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa. Lisätietoa DNSH:sta osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Asiasta jaetaan myöhemmin lisätietoa hakijoille.

Hakuilmoitusta muokattu 25.8. klo 8.30: Tarkennettu haun olevan kaikille avoin mutta toiminimimuotoisia hakijoita ei voida rahoittaa. Täsmälliset hakukriteerit määritellään 15.9. varsinaisen haun avautuessa.

#KestäväKasvu