Siirry sisältöön

31/10

Haku 15.9.-31.10.2021

Luovien alojen uudistuminen ja kansainvälinen kasvu -innovaatiorahoitushaku

Luovien alojen innovaatiorahoitushaku

Lisätietoa

Jos haluat lisätietoja hausta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja jätä viesti tunnisteella: RRF – luovien alojen innovaatiorahoitushaku. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Haku on päättynyt!

Miten haluaisit uudistaa ja mullistaa audiovisuaalista tai tapahtuma-alaa? Siintääkö mielessäsi kasvu kansainvälisille markkinoille ja onko sinulla mielessäsi kilpailuetu, mitä muilla ei ole?

Rahoitushaku on suunnattu organisaatioille, jotka haluavat toteuttaa audiovisuaalista- ja/tai tapahtuma-alaa uudistavia ja kasvua mahdollistavia kehittämishankkeita ja hyödyntää niitä omassa liiketoiminnassaan. Hankkeiden tavoitteena on oltava tuottaa ratkaisuja, jotka ovat uusia vähintään kansallisella tasolla. Etusija on organisaatioilla, joilla on tähtäimessä menestyminen kansainvälisillä markkinoilla.

Rahoitushaku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF) ja rakentaa entistä vihreämpää ja digitaalisempaa yhteiskuntaa. Luovien alojen kehittämishankkeiden rahoituksella tavoitellaan luovien alojen ja tapahtuma-alan yritysten uusiutumista, kasvua ja kansainvälistymistä sekä näiden toimialojen elpymistä. Kehittämishankkeiden keskeisiä kriteerejä ovat hankkeiden innovatiivisuus (uutuusarvoa vähintään kansallisesti), yritysten toimintatapojen kehittäminen ja uudistuminen. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään digitalisoitumisen edistämistä yrityksen tai sen liiketoiminnan osalta.

Lisäksi arvioidaan hakijan osaamista ja kyvykkyyttä toteuttaa hanke sekä hankkeen toteutussuunnitelmaa. Mahdollisesti syntyvät ekosysteemivaikutukset luovan talouden ja tapahtuma-alan toimijoiden kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi huomioidaan myös.

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea?

AV-alan kehittämishankkeet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

 • Uudet ansaintamallit ja arvoketjut
 • Digitalisaation ja datan luomat mahdollisuudet
 • Kilpailuetua tuottavat kestävän kehityksen mukaiset tuotantomallit
 • Toimialarajat ylittävät yhteistyömallit
 • Esimerkkejä tapahtuma-alaan liittyvien kehittämisideoiden aiheista:

Uudet ansaintamallit ja arvoketjut:

 • Digitalisaation ja datan luomat mahdollisuudet
 • Fanittamisen ja yhteisöllisyyden uudet muodot
 • Skaalautuvat tapahtumatuotteet ja -konseptit

Rahoitettavan hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat enintään 100 000 euroa, josta Business Finland myöntää avustuksena 50%. Rahoitus on de minimis -tukea. Myönnetystä rahoituksesta 70% voidaan maksaa ennakkona.

Rahoitus on käytettävä kehittämishankkeeseen osallistuvien rahoituksen saajan työntekijöiden rahapalkkoihin ja henkilösivukustannuksiin sekä ostettaviin asiantuntijapalveluihin. Lisäksi voidaan hyväksyä laskennallinen muiden kustannusten erä. Muita kustannuksia ovat yleis-, matka-, aine- ja tarvikekustannukset, tilavuokrat sekä laiteostot, laitepoistot ja -vuokrat (ml. pilvipalvelut). Business Finland hyväksyy näitä kustannuksia enintään 20% rahapalkkojen ja ostopalvelujen yhteismäärästä.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Rahoitusta voidaan myöntää taloudellista toimintaa harjoittaville yksiköille, ei kuitenkaan luonnollisille henkilöille. Tästä syystä toiminimien rahoittaminen ei ole mahdollista. Rahoituksen saajalla tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja kasvuun. Organisaatiolla tulee olla uskottavat henkilö- ja taloudelliset resurssit kehittämishankkeen toteuttamiseen ja sen tulosten hyödyntämiseen liiketoiminnassaan, esimerkiksi tiimi jossa vähintään yksi henkilö vastaa täysipäiväisesti liiketoiminnan kehittämisestä.

Miten rahoitusta haetaan?

Hakijan ja hakemuksen perustiedot täytetään Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa.

 1. Valitse hakija-välilehdeltä organisaatiosi tyyppi sen kokoluokkaan viitaten: startup/pk-yritys/suuryritys, vaikka olisit yhdistys, säätiö taikka julkinen toimija.
 2. Valitse rahoituspalvelu -välilehdeltä: Tempo
 3. Organisaatio-välilehdellä syötä y-tunnuksesi, sekä anna projektille nimi.
 4. Hakemuksen perustiedot -välilehti:
 • Tarkista, että hakemuksen perustiedot, vastuu-, kustannus- ja yhteyshenkilö ovat oikein.
 • RRF-kestävän kasvun ohjelma: Valitse Creative RRF
 • Vastaa tämän jälkeen projektin osalta ympäristövaikutuksiin liittyviin kysymyksiin. Jokaisen Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavan hankkeen on täytettävä ns ”Do No Significant Harm” -vaatimukset. EU:n elpymisvälineessä on vaatimus siitä, että mitkään toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa.”
 • Yrityksen nykytila: Kuvaa lyhyesti organisaation ja sen toiminnan nykytila. Kerro mitä teette ja milloin toiminta on alkanut. Liitä mukaan korkeintaan 2 kk vanha kirjanpitoajo (tuloslaskelma ja tase).
 • Kasvuvisio: Kuvaa organisaation tulevaisuuden suunnitelmat, millä tavoin pyritte kehittämään toimintaa lähivuosina ja mitä teette näiden suunnitelmien toteuttamiseksi.
 • Projektin tavoitteet-välilehti: Ohita ensimmäinen kysymys (projektin tavoitteet). Kerro projektin vaikutukset kohdassa miten hanke edistää rahoituksen saajan ja/tai muiden luovien alojen toimijoiden liiketoimintaa. Jos projektissa jatketaan jo aiemmin tehtyä kehittämistyötä johon on saatu rahoitusta Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, kuvaa miten aiempien projektien tulokset huomioidaan. Vastaa myös kysymykseen projektin toteuttajista.
 • Projektin toteutus-välilehti: Anna projektille aikataulu sekä liitä hankkeen projektisuunnitelma .doc formaatissa.
 • Budjetti ja rahoitus: Jaottele projektin kustannukset sekä selvennä omarahoitus.

Huom: Jos useampi yritys hakee rahoitusta samaan hankekokonaisuuteen, jokainen yritys lähettää oman hakemuksensa, kirjaavat ne samalle otsikolle ja mainitsevat yhteistyöstä projektisuunnitelmassa.

Jokaisen Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavan hankkeen on täytettävä ns. ”Do No Significant Harm” -vaatimukset. EUn elpymisvälineessä (Recovery and Resilience Facility, RRF) on vaatimus siitä, että mitkään toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa.

Kirjaudu asiointipalveluun ja hae innovaatiorahoitusta

Hakuaikataulu

Vuonna 2021 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2021. Rahoitusta myönnetään alustavan suunnitelman mukaisesti vuosina 2021, 2022 ja 2023 yhteensä 9 miljoonaa euroa. Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRF) rahoitettavien hankkeiden tulee päättyä viimeistään joulukuussa 2025.

Business Finland järjesti infotilaisuuden luovien alojen innovaatiohausta 29.9.2021 klo 9:00. Tilaisuuden aikana avasimme haun taustaa ja miten haet rahoitusta. Tilaisuudesta saatavilla webinaaritallenne (alla) sekä kooste usein kysytyt kysymykset.

 Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan.

 

Hakuilmoitusta muokattu klo 12.10 4.10.2021 Lisäykset ja päivitykset: lisätiedot, webinaaritallenne sekä usein kysytyt kysymykset.
Hakuilmoitusta muokattu klo 12.49 21.9.2021 Lisäykset: Kuvaus infotilaisuudesta sekä rekisteröitymislinkki.
Hakuilmoitusta muokattu klo 11.22 17.9.2021 Lisäykset: Digitaalisuuden edellytys sekä hakuohjeissa kirjanpidon tarve.

#KestäväKasvu