Siirry sisältöön

15/12

Haku 14.10.-15.12.2021

Rahoitushaku kärkiteknologioiden sekä kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien infrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen – ideavaihe

Business Finland järjestää kaksi rinnakkaista hakua infrastruktuurien kehittämisen rahoituksesta. Haut toteutetaan Suomen kestävän kasvun ohjelman puitteissa.

Lisätietoja

 

Olavi Keränen
Business Finland
olavi.keranen (at) businessfinland.fi

Haku on päättynyt!

Ideavaiheen kaksi hakua suunnataan 6G-, tekoäly- ja kvanttilaskennan kehitystä edistävien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentamiseen tai kehittämiseen sekä kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien testi-, kokeilu-, tutkimus- tai innovaatioinfrastruktuurien rakentamiseen tai kehittämiseen.

Katso tallenne ja esitykset: Infrastruktuurihaun infotilaisuus 26.10.2021

Haut

6G-, tekoäly- ja kvanttilaskennan kehitystä edistävien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentaminen tai kehittäminen

6G, tekoäly ja kvanttilaskenta ovat tulevaisuuden teknologisen kilpailukyvyn tärkeimpiä osa-alueita. Näissä teknologioissa ja niiden soveltamisessa Suomella on toistaiseksi vahva asema. Ollakseen houkutteleva ympäristö yritysten TKI-investoinneille sekä kumppani EU- ja muussa kv-yhteistyössä, Suomen tulee tarjota kilpailukykyiset olosuhteet ja infrastruktuurit kärkiteknologioiden kehittämisessä tarvittavalla yhteistyölle.

Tältä pohjalta toteutetaan haku 6G, tekoäly- ja kvanttilaskennan kehitystä edistävien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentamiseen tai kehittämiseen tähtäävistä projekteista. Tähän on varattu 10 miljoonaa euroa ja tavoitteena on saada liikkeelle pk-yrityksiä, Suomen vientisektoria ja siihen liittyviä tutkimusta palvelevia testi-, kokeilu-, tutkimus- tai innovaatioympäristöprojekteja.

Katso koko hakuteksti (pdf)

Kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien testi-, kokeilu-, tutkimus- tai innovaatioinfrastruktuurien rakentaminen tai kehittäminen

Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteeksi on asetettu turvata suomalaista ja eurooppalaista kilpailukykyä parantamalla olemassa olevia ja synnyttämällä uusia testaus-, kokeilu- ja innovaatioympäristöjä, jotka avaavat mahdollisuuksia sekä yrityksille että tutkijoille kokeilla edistyksellisiä soveltavia ratkaisuja kontrolloidussa aidoissa käyttöympäristöissä. Tältä pohjalta käynnistetään haku kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentamiseen tai kehittämiseen tähtäävistä projekteista.

Rahoitettavia projekteja ei ole rajattu mihinkään tiettyyn teknologia- tai liiketoiminta-alueeseen, mutta niihin on sisällyttävä merkittävä digitalisaatiokehitystä edistävä elementti. Lisäksi haussa painotetaan Suomen kestävän kasvun ohjelman yleisien vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteiden toteutumista. Tähän on varattu 25 miljoonaa euroa ja tavoitteena on saada liikkeelle pk-yrityksiä, Suomen vientisektoria ja siihen liittyvää tutkimusta merkittävällä tavalla palvelevaa testi-, kokeilu-, -tutkimus tai innovaatioympäristöprojektia.

Katso koko hakuteksti (pdf)

Aikataulu ja infotilaisuus

  • Ideavaiheen ehdotukset on jätettävä viimeistään: 15.12.2021
  • Varsinainen rahoitushaku toteutetaan alkuvuodesta 2022 (aikataulu tarkentuu ideavaiheen loppuun mennessä)
  • Päätökset rahoitettavista projekteista tehdään viimeistään 31.12.2022
  • Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRF) rahoitettavat infrastruktuuriprojektit päättyvät viimeistään 31.12.2025.

Tutustu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

#KestäväKasvu