Siirry sisältöön

30/9

Haku 4.4.-30.9.2022

Rahoitushaku luovan talouden uudistumisen edistämiseksi

   

Lisätietoja

Yrityshankkeet:
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja jätä viesti tunnisteella ”RRF – luovien alojen innovaatiorahoitushaku”. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Tutkimus- ja yhteishankkeet:
aki.parviainen (at) businessfinland.fi

 

Hankeyhteistyöstä kiinnostuneet tutkijat ja tutkimusryhmät

Hakuinfo 12.4.2022

Teemainfo 31.5.2022

Haku

Katso koko hakuteksti (PDF)

Rahoitushaku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n RRF elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility) ja rakentaa entistä vihreämpää ja digitaalisempaa yhteiskuntaa.

Tavoitteena on nostaa pitkäjänteisesti luovan talouden tki-intensiivisyyttä sekä vahvistaa luovan talouden yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä, ja siten edistää luovan talouden uusiutumista. Rahoitusta kohdennetaan erityisesti yritysten digitaalista toimintaympäristöä uudistaviin ja vihreää siirtymää edistäviin hankkeisiin. Tavoiteltavien tulosten on tähdättävä Suomen luovien alojen nykyisiin käytäntöihin nähden uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen.

Rahoituksella edistetään erityisesti seuraavia teemoja:

  • luovat sisällöt palveluna
  • audiovisuaalisen alan formaattien tuotantoon liittyvät kehittämishankkeet

"Luovat sisällöt palveluna" -hakuteeman osalta rahoitettavissa hankkeissa kehitetään uusia digitaalisiin ratkaisuihin pohjautuvia konsepteja, jotka nostavat palvelun keskiöön ja tuovat aidosti uutta lisäarvoa asiakaskokemukseen. Parhaissa hankkeissa tavoitetaan niin intuitiivisesti toteutettu kokemus, että se tuntuu elämykseltä. Huomiota kiinnitetään erityisesti ideoiden uutuuteen, ansaintamalliin ja kilpailuetuun suhteessa olemassa oleviin ratkaisuihin. Palveluna tarjottavat sisällöt voivat olla kaikkia erilaisia luovia sisältöjä eri toimialoilta esimerkiksi kirjallisuudesta, mediasta, pelialalta, tapahtumista, muodista ja musiikista, kunhan niihin kohdistuu merkittäviä kaupallisesti skaalautuvia mahdollisuuksia ja ne perustuvat riittävän olennaisesti myös digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen kilpailuetuna. Hankkeisiin ei voi sisällyttää varsinaista sisältöjen tuottamista.

"Audiovisuaalisen alan formaattien tuotantoon liittyvät kehittämishankkeet" -hakuteeman osalta rahoitusta myönnetään audiovisuaalisen alan kehittämishankkeille, joissa skaalautuvalle sisältökonseptille tuotetaan uudella, kilpailuetua luovalla tavalla toteutettu prototyyppi. Kilpailuetua voidaan saavuttaa esimerkiksi uudella skaalautuvalla työkalulla tai tuotantomenetelmällä. Prototyyppi voi olla esimerkiksi tätä uutta tapaa hyödyntävä tv-sarjan pilottijakso ja/tai formaattiraamattu.

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea?

Yksittäisten yritysten hankkeet

Rahoitettavan kehityshankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa. Business Finland myöntää yritykselle avustuksena rahoitusta 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, joten avustuksen enimmäismäärä on 50 000 euroa. Rahoitus on de minimis -tukea.

Yhteishankkeet

  • Co-Innovation Light -yhteishankemalli

Business Finland voi myöntää rahoitusta yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishankkeille. Kaikki osapuolet hakevat erikseen rahoitusta omaan osuuteensa liittyviin kustannuksiin.
Yrityksen rinnakkaisen kehityshankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa ja niitä rahoitetaan maksimissaan 50 000 euron de minimis -ehtoisella avustuksella.

  • Tutkimushankkeet

Haussa rahoitusta voidaan myöntää myös tutkimusorganisaatioiden toteuttamille tutkimushankkeille. Hakijana voi olla yksi tai useampi tutkimusorganisaatio yhdessä. Kaikki osallistuvat tahot hakevat erikseen rahoitusta omaan osuuteensa liittyviin kustannuksiin.

Miten rahoitusta haetaan?

Ota aina ensin yhteyttä Business Finlandiin. Keskustelu ennen rahoitushakemuksen jättämistä auttaa sinua nopeammin eteenpäin.

Yrityshankkeet: ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja jätä viesti tunnisteella "RRF – luovien innovaatiorahoitushaku". Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Yhteishankkeet: aki.parviainen (at) businessfinland.fi

Hakemukseen liitetään projektisuunnitelma. Jos sinulla ei ole valmista projektisuunnitelmaa, voit käyttää runkona projektisuunnitelmamallia: Tempo-projektisuunnitelman ohje ja mallipohja (docx).

Hakijan ja hakemuksen perustiedot täytetään Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakuaikataulu

  1. Yhteishankkeiden osalta haku käynnistyy 4.4.2022 ja päättyy 16.9.2022.
  2. Yksittäisten yritysten haku käynnistyy 1.6.2022 ja hakemukset on jätettävä viimeistään 30.9.2022.

Yritysten osalta haku keskeytetään 20.6.-31.7. väliseksi ajaksi Tempo-hakemuspalvelun tauon vuoksi.

HUOM! 20.6.-31.7. välillä voi esiintyä viivettä kysymyksiin ja muihin yhteydenottoihin vastaamisessa lomakauden vuoksi.

Tarvittaessa voidaan avata uusi hakukierros keväällä 2023. Päätös asiasta ja sovellettavasta toteutusmallista tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRF) tässä haussa rahoitettavien hankkeiden tulee päättyä viimeistään joulukuussa 2025.

 

#KestäväKasvu

 

Tekstin järjestystä muokattu 6.4.2022