Siirry sisältöön
Uutinen 26.06.2018

Selluloosapohjaisilla kuiduilla tekstiiliteollisuus kasvuun

Spinnova kehittää puukuidun käyttöä erityisesti tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. Kuva: Spinnova.

Vuosien tutkimus- ja kehitystyö on muodostanut vahvan perustan suomalaisille menestystarinoille biopohjaisten tekstiilien kehittämisessä. Keskisuurten tuotanto-, teknologia- ja palveluyritysten puuttuminen sekä demonstraatiolaitosten rahoitushaasteet hidastavat kuitenkin innovaatioiden kaupallistumista ja tuotannon skaalaamista kohti teollista mittakaavaa, selviää Gaia Consultingin Business Finlandille toteuttamasta tuoreesta selvityksestä.

Suomen biotalous pohjautuu vahvasti metsäsektorin arvoketjun rakenteille. Biotalouden arvoketju on käynnissä olevan kehityksen myötä laajentumassa uusille korkean lisäarvon alueille, kuten tekstiiliteollisuuteen. Kestävästi tuotetulle tekstiilikuidulle on selkeä tarve ja kysyntä maailmanmarkkinoilla.  Vuonna 2020 kuitukankaita tuottavan tekstiiliteollisuuden markkina-arvon arvioidaan saavuttavan 47,7 miljardia euroa.

– Selluloosapohjaisia kuituja voidaan käyttää kaikissa mahdollisissa tekstiileissä korvaamaan esimerkiksi puuvillaa ja viskoosia, joiden tuotannossa on merkittäviä kestävyyshaasteita. Suomen hallituksen strategiana on pyrkiä kasvattamaan biotalouden liikevaihtoa nykyisestä 60 miljardista 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä, sanoo BioNets -ohjelman päällikkö Tuula Savola Business Finlandilta.

Gaia Consulting selvitti Business Finlandille selluloosapohjaisten tekstiilien innovaatiokehityspolkuja metsäpohjaisen biomassan uutena käyttömahdollisuutena. Tutkimus on osa OECD:n ohjelmaa, jossa vertaillaan eri maiden biotalouden kehityskaaria ja niihin liittyvää innovaatiopolitiikkaa. Gaia haastatteli tutkimusta varten 20 suomalaista organisaatiota, jotka ovat mukana kehittämässä metsäpohjaisia korkean lisäarvon biotuotteita. Haastateltavina oli sekä suuria että pieniä yrityksiä, startuppeja, tutkimusorganisaatioita, sekä public-private organisaatioita ja rahoittaja.

Menestystarinat syntyvät tuotekehityksen ja yhteistyön tuloksena

Selluloosapohjaisten tekstiilien uusien liiketoimintamahdollisuuksien vauhdittamisesta ovat olleet päävastuussa nykyiseen Business Finlandiin lukeutuvat Tekes ja Finpro. – Suomessa on onnistuttu rakentamaan innovaatioekosysteemi selluloosapohjaisten tekstiilien ympärille, joka koostuu innovatiivisesta startup-yhteisöstä, pilottiprojekteista ja laitoksista, joilla on huomattava kasvupotentiaali, kertoo johtava konsultti Solveig Roschier Gaia Consultingilta.

Selluloosapohjaisten tekstiilien innovaatioekosysteemiin kuuluu metsäteollisuuden perinteisiä suuryrityksiä, kuten UPM, Stora Enso ja Metsä, innovatiivisia startupeja, tutkimuslaitoksia sekä Marimekon kaltaisista yrityksiä. Uudet kaupallistamishankkeet puskevat Suomen selluloosapohjaisten tekstiilien innovaatioekosysteemiä voimakkaasti eteenpäin. Näihin lukeutuvat menestystarinat kuten kaupallistamisvaiheessa oleva Ioncell-F sekä Spinnova ja Infinited Fiber Company.

Demonstraatiolaitosten rahoitushaasteet hidastavat kaupallista

Gaian tekemän selvityksen mukaan suomalainen selluloosapohjaisten tekstiilien innovaatio-ekosysteemi olisi entistä vahvempi, jos tekstiiliteollisuus olisi kytketty siihen tiiviimmin mukaan. Suurten tuotanto-, teknologia- ja palveluyritysten puuttuminen sekä demonstraatiolaitosten rahoitushaasteet hidastavat innovaatioiden kaupallistumista ja tuotannon skaalaamista kohti teollista mittakaavaa.  Verkostoituminen on erityisen tärkeää, jotta toimijoiden ymmärrys uusista liiketoiminta-alueista ja loppuasiakkaiden tarpeista lisääntyy. Markkinan ymmärtämisen ja ennustamisen kannalta asiakasnäkökulma on tärkeä tuoda osaksi kaikkea tekemistä koko arvoketjun varrella.

– Suomella on erinomaiset mahdollisuudet tarjota kestäviä selluloosapohjaisia ratkaisuja kasvavan tekstiilimarkkinan tarpeisiin, joka on muuttumassa tekstiiliraaka-aineiden tuotannon kestävyyteen liittyvien haasteiden takia, Tuula Savola Business Finlandilta toteaa.

Tutkimus perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja 20 keskeisen avaintoimijan haastatteluun, joilla kartoitettiin muovia korvaavien biotuotteiden ja biokomposiittien sekä selluloosapohjaisten tekstiilien innovaatioekosysteemien kehityspolkuja. Ymmärtämällä näitä kehityspolkuja, biotalouden kasvua voidaan paremmin vauhdittaa.

Lue koko raportti: Innovation Ecosystems in a Sustainable Bioeconomy - A Finnish case study for OECD, 2018

Kalvosarja selvityksen tuloksista: Innovation Ecosystems in a Sustainable Bioeconomy - A Finnish case study for OECD, 2018 slides


Lisätietoja

Tuula Savola, BioNets-ohjelman päällikkö
 +358 2950 55667
tuula.savola [at] businessfinland.fi

Solveig Roschier, Gaia Consuting
+358 40 514 7875
solveig.roschier [at] gaia.fi