Siirry sisältöön
Uutinen 28.11.2019

Sisäilman laadun kasvumoottori IAQe tavoittelee tervettä sisäilmaa

Business Finlandin kasvumoottori-statuksen saanut sisäilman laadun ekosysteemi IAQe (Indoor Air Quality ecosystem) tavoittelee tervettä sisäilmaa ja kansainvälistä miljardiluokan liiketoimintaa tuomalla alan huippuyritykset yhteen. IAQe toimii alustana uuden liiketoiminnan ja liiketoimintamallien synnyttämiselle ja mahdollistaa yrityksille uusien markkinasegmenttien ja -alueiden saavuttamisen yhteistyön kautta.

Jo vuosikymmenien ajan olemme olleet tietoisia ulkoilman saasteista ja vakavista terveysvaikutuksista. Sisäilman laatu voi kuitenkin olla ulkoilmaakin haitallisempaa: vietämme 90% ajastamme sisätiloissa – kodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja julkisissa tiloissa.

Kokonaisvaltaisesti terve sisäilma on riippuvainen lukuisista tekijöistä, aina rakennusmateriaaleista teknologiatuotteiden kautta rakennusten ylläpitoon. Terveen sisäilman saavuttaminen vaatiikin toimijoiden välistä läpinäkyvää yhteistyötä läpi rakennuksen elinkaaren. Sisäilman terveysvaikutukset ja Suomesta löytyvä vahva osaaminen, asiantuntijuus sekä teknologiat synnyttivät tarpeen aktiiviselle sisäilman laadun yhteistyöalustalle.

IAQe:n tarkoituksena on tuoda suomalaiset osaajat yhteen ja edistää aktiivista yhteistyötä sisäilman laadun parantamiseksi ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi. Yritysten yhteisprojektit ja -ratkaisut tarjoavat uuden tavan palvelukehittämiseen ja mahdollistavat markkinat, jotka eivät olisi yksittäisen yrityksen saavutettavissa. IAQe tarjoaa yhteistyöalustan alan toimijoiden avoimelle ja luottamukselliselle yhteistyölle sekä uusien liiketoimintamallien ja -konseptien synnyttämiselle. Toiminnan kulmakivinä ovatkin uuden liiketoiminnan luominen, T&K&I-projektit ja verkostoituminen. IAQe:n toiminta on jo konkretisoitunut ensimmäiseksi yhteistarjoamapilotiksi partneriyritysten kanssa sekä useiksi erillisiksi projekteiksi.

Kasvumoottorirahoitus ekosysteemin orkestrointiin

Business Finland myönsi IAQe-liiketoimintaekosysteemille kasvumoottoristatuksen ja rahoituksen kasvumoottorin orkestrointiin. Rahoitus on tarkoitettu ekosysteemin toiminnan vauhdittamiseen ja uuden, kansainvälisen liiketoiminnan synnyttämiseen. Vuonna 2018 toimintansa aloittaneen ekosysteemin tavoitteena on miljardiluokan liikevaihto.

Niin Suomessa kuin kansainvälisestikin palveluliiketoiminta jatkaa vahvaa kasvuaan, ja asiakkaat siirtyvät ahkerasti tuotteiden ostamisesta palveluiden pariin. IAQe tavoitteleekin sisäilmamarkkinoiden murrosta mahdollistamalla kokonaisvaltaisesti ja objektiivisesti terveen sisäilman hankkimisen palveluna (IAQaaS). Aktiivisten partneriyritysten mukanaolo tekee sisäilmapalvelun ja sen kaupallistaminen mahdolliseksi. IAQe:n tavoitteina ovat:

  • Uuden liiketoiminnan ja liiketoimintamallien synnyttäminen sekä kansainvälistyminen ja kasvu uusilla markkinoilla partneriyritysten yhteistoiminnan mahdollistamana.
  • Nykyisten verkostojen ja yhteistyön vahvistaminen sekä uusien luominen eri toimijoiden välillä nykyisillä ja uusilla liiketoiminta-alueilla.
  • Laajentaminen IAQ:sta osaksi suurempia kokonaisuuksia vastaamaan tulevaisuuden asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeita kattavan ilmanlaadun suhteen osana eri kokonaisuuksia (älykäs energia, ulkoilma, sisäympäristö, digitalisaatio...).

Tamlink Oy:n koordinoiman sisäilman laadun ekosysteemin käynnistämisessä on ollut aktiivisesti mukana 25 partneriyritystä sekä teknologia- ja tutkimuslaitoksia. Lisäksi toiminnassa on mukana useita kotimaisia ja kansainvälisiä sidosryhmiä; palvelu- ja teknologiayrityksiä, tutkimuslaitoksia, viranomaisia ja yhdistyksiä. IAQe on kaikille toimijoille avoin yhteistyöalusta, ja kaikki rakennuksen elinkaaren aikaiset toimijat ovat toivottuja ja tervetulleita mukaan ekosysteemin toimintaan ja tulevaisuuden liiketoiminnan synnyttämiseen.

Lisätietoja

Jari Erkkilä, IAQe:n koordinaattori, Tamlink Oy
040 513 6917
jari.erkkila (at) tamlink.fi
IAQe:n verkkosivut

Lue lisää kasvumoottoreista 
Lue lisää Business Finlandin rahoituksesta kasvumoottoreiden orkestrointiin

Teksti ja kuva: Indoor Air Quality ecosystem IAQe