Siirry sisältöön
Uutinen 04.10.2023

T&K-rahoitus pähkinänkuoressa

Onko käsissänne rohkea liiketoimintamalli, tuote tai palvelu, jonka kansainväliseen menestykseen uskotte? Tarvitsetteko rahoitusta tuotteenne pilotointiin kohdemarkkinalla tai kenties uutta tietoa, jolla saavutatte kansainvälistä kilpailuetua? Älä tuskaile julkisessa palveluviidakossa yksin, vaan anna asiantuntijamme auttaa.

Asiantuntijamme kertovat kaiken, mitä sinun tulee t&k-rahoituksestamme tietää. Julkisena rahoittajana voimme myöntää joko avustusta tai lainaa yrityksille, jotka tavoittelevat merkittävää kasvua vientimarkkinoilla. Näin tuemme yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa.

1. Mikä on t&k-rahoitus ja ketkä voivat sitä hakea?

Kansainvälisille markkinoille tähyävälle yritykselle on tarjolla rahoitusta, jonka avulla voitte uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja.

Business Finlandin myöntämä t&k-rahoitus on tarkoitettu pk-, midcap- ja suuryrityksille, mutta rahoitus sopii myös rohkeille ja innovatiivisille startup-yrityksille.

T&k-rahoitusta voi käyttää yrityksen tutkimus- ja kehitystoiminnan aiheuttamiin kustannuksiin. Rahoitusta ei siis voi hyödyntää esimerkiksi yksittäisiin markkinointikampanjoihin.

2. Millainen t&k-rahoitus sopii minun yritykselleni? Mihin voimme rahoitusta käyttää?

Business Finland voi myöntää sekä avustus- että lainamuotoista tutkimus- ja kehitysrahoitusta. Avustusmuotoinen rahoitus on tarkoitettu tutkimukseen ja uuden tiedon hankintaan ja lainamuotoinen rahoitus puolestaan palveluiden kehittämiseen ja pilotointiin.

Yrityksellenne sopivin rahoitusmalli riippuu siitä, millaista lopputulosta rahoituksella tavoittelette.

Avustusmuotoinen rahoitus

Avustusmuotoinen rahoitus sopii teille silloin, kun tarkoituksenne on tehdä tutkimusta ja luoda toimialalla kansainvälisesti uutta tietoa, jota tarvitsette varsinaisen projektin kehitysvaiheeseen.

 • Voitte hakea avustusmuotoista rahoitusta esimerkiksi t&k-projektiin, jossa kehitätte uusia liiketoimintamalleja tai -konsepteja, tai jossa keräätte tutkimuksen avulla tieteellistä näyttöä markkinointiin esimerkiksi yhteistyössä yliopistojen tai tutkimuslaitosten kanssa.
 • Pelkkä asiakastutkimus tai jo olemassa olevan tiedon hankinta ja kartoitus yrityksen omiin tarpeisiin eivät siis täytä rahoituksen vaatimuksia.
Lainamuotoinen rahoitus

Myönnämme lainarahoitusta pilotointiin ja tuotekehitykseen, jotka ovat lähellä kaupallistamista.

 • Lainamuotoinen rahoitus sopii teille silloin, kun haluatte kehittää täysin uusia tuotteita tai palveluita, parantaa merkittävästi jo olemassa olevia tuotteita tai pilotoida niitä.
 • Projektissa voitte esimerkiksi hankkia, yhdistää, muokata ja käyttää olemassa olevaa tietoa ja taitoja. Projekti voi myös tarkoittaa kaupallistamisvaiheen kynnyksellä olevan idean pilotointia asiakkaan kanssa sekä asiakaspalautteen keräämistä kohdemarkkinalta.
 • Voimme myöntää lainamuotoiselle t&k-projektille ennakkorahoitusta enintään 30 % lainasummasta. Maksamme loppuosan projektin toteutuneiden kustannusten perusteella, kun yritys on toimittanut meille väli- ja loppuraportoinnin, ja Business Finlandin asiantuntija on hyväksynyt raportin ja projektin kustannukset.
 • Lainan korko on matala – tällä hetkellä 1 %, eikä vakuuksia pääsääntöisesti vaadita.

3. Millaiset kriteerit rahoitukselle on?

Ennen kuin yrityksenne hakee t&k-rahoitusta, kannattaa teidän tutustua huolellisesti t&k-rahoituksen ehtoihin. T&k-rahoituksen tärkeimmät kriteerit ovat:

 ✔ Yrityksen omarahoitus on kunnossa sekä projektin ajalle että sen jälkeen
 ✔ Teillä on osaava ja monipuolinen tiimi, joka on sitoutunut kasvuun
 ✔ Yrityksellänne on halua ja kykyä laajentua kansainvälisille markkinoille
 ✔ Toteutatte projektissa riskipitoista ja rohkeaa tutkimus- ja kehitystyötä 
 ✔ Rahoitusta myöntäessämme arvoimme aina myös projektin vientipotentiaalia. Kun lopullinen tuote on valmis, kuinka nopeasti se päästään puskemaan maailmalle? 
 ✔ Tutkimuksellisuus

Tutkimuksellisuus on yksi avustusmuotoisen rahoituksen myöntökriteereistä, mutta käsitteenä se aiheuttaa toisinaan kummastusta. Lue, mitä tutkimuksellisuus avustusmuotoisessa t&k-rahoituksessa tarkoittaa.

4. Miten rahoitusta haetaan?

Projektisuunnitelmallanne on erityisen suuri merkitys t&k-rahoituksen hakemisessa. Se kertoo projektinne sisällöstä ja tavoitteista kaiken olennaisen. Hyvin laadittu projektisuunnitelma nopeuttaa hakemuksen käsittelyä, raportointia ja seurantaa.

Projektisuunnitelmalle ei ole yhtä oikeaa muotoa tai esitystapaa, mutta ainakin seuraavat asiat kannattaa suunnitelmaa laatiessa ottaa esille:

 • Kuvaa projektin tavoitteet ja tulevaisuuden näkymä
 • Selvitä projektin kustannukset, kuten palkkakustannukset tai ostopalvelut
 • Kerro yrityksen resursseista – olettehan varmistaneet, että vähintään kaksi henkilöä sitoutuu projektiin kokopäiväisesti?
 • Mitä uutta projektissa syntyy ja miten?
 • Kuinka projektisuunnitelmanne kytkeytyy yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan? Projekti on keino saavuttaa kansainvälisiä liiketoimintatavoitteita. 

Ennen kuin pistät uuden projektin tulille, käy läpi asiantuntijoidemme laatima neljän kysymyksen muistilista ja tee huolellinen tilannekartoitus.

5. Miten projektista tulee raportoida Business Finlandille?

Saatuanne projektillenne myönteisen rahoituspäätöksen teidän tulee raportoida projektin etenemisestä Business Finlandin asiointipalvelussa rahoituspäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Voimme maksaa lainasummasta ennakkoa enintään 30 %. Pääsääntöisesti rahoitus maksetaan kuitenkin väliraportteja vastaan, kun kustannukset ovat toteutuneet ja Business Finland on hyväksynyt projektin etenemisraportin sekä kustannustilityksen.

 Lue lisää t&k-rahoituksestamme

 

Kuuntele myös, miten uudistaa yritys ja mitä se vaatii: