Siirry sisältöön
Uutinen 25.10.2022

Enemmistö Suomeen muuttaneista korkeasti koulutetuista kotiutuu hyvin

Suuri osa Suomessa asuvista korkeasti koulutetuista ulkomaalaisista on kotiutunut hyvin ja työskentelee koulutustaan vastaavissa tehtävissä juuri julkaistun tutkimuksen mukaan. Tutkimus kuitenkin tunnistaa myös Suomeen asettumiseen liittyviä kehityskohteita.

Valtaosa kyselyyn vastanneista kertoo sopeutuneensa elämään Suomessa erittäin tai melko hyvin (79 %). Liki puolet (48 %) arvioi sopeutumisen tapahtuneen alle vuodessa.

Kehittämiskohteitakin on. Suomesta poismuuttoa lähitulevaisuudessa harkitsee peräti 39 prosenttia. Lähes joka viides (17 %) on kotiutunut tänne jokseenkin tai erittäin heikosti. Työttömyys sekä kielitaidon ja suomalaisten ystävien puute vaikeuttavat kotiutumista ratkaisevasti.

Tiedot selviävät tuoreesta kyselytutkimuksesta, johon vastasivat Suomessa asuvat ulkomaalaiset korkeasti koulutetut osaajat sekä puolisonsa työn vuoksi Suomeen muuttaneet.

Suomen maakuvalla on myönteinen vaikutus osaajien houkutteluun

Tärkeimpiä syitä muuttaa Suomeen ovat työ, opiskelu, suomalainen puoliso ja halu asua täällä. Työn vuoksi muuttaneista 54 prosentilla ei ollut aiempia siteitä Suomeen. Suomeen liitetyillä mielikuvilla on ollut merkitystä maahan muutettaessa.

Suomeen muuttaneiden mielestä maan vahvuuksia ovat hyvä elintaso, luonnonläheisyys, turvallisuus sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämisen mahdollisuus.

Jobs in Finland -verkkopalvelu suosittu

Työpaikkoja Suomesta haetaan eniten netin hakukoneiden kautta, sosiaalisesta mediasta ja suoraan suomalaisten työnantajien verkkosivuilta. Noin kolmannes (29 %) hakijoista on käyttänyt työnhakuun Business Finlandin tarjoamaa Jobs in Finland -verkkopalvelua.

– On hienoa nähdä, että Suomeen tulleet kansainväliset osaajat ovat löytäneet Jobs in Finland -verkkosivuston. Olemme kulkeneet pitkän tien siitä, että messuilla ruutuviholta esittelemme englanninkielisiä työpaikkoja Suomessa siihen, että meillä on tehokas portaali, joka ohjaa tekoälyn avulla hakemaan kansainvälisille osaajille soveltuvia työpaikkoja. Olemme myös huomanneet, että Googlen orgaaninen haku "English speaking jobs in Finland" arvottaa Jobs in Finland -sivuston joko samalle tasolle kuin LinkedInin tai sen edelle, Business Finlandin Work in Finland -yksikön kehityspäällikkö Joonas Halla kommentoi.

Syksyn aikana Business Finland tuo ohjelmointirajapintojen kautta juuri avatun työmarkkinatorin englanninkieliset työpaikat osaksi Jobs in Finlandia. Samat työpaikat tulevat päivittymään myös loppuvuodesta avautuvalle Work in Finland -sivustolle.

Valtaosa työllistyy hyvin, mutta osa joutuu luomaan uuden uran

Työn perässä muuttaneista korkeasti koulutetuista puolella (51 %) oli työpaikka tiedossa jo ennen muuttoa. Niistä, joilla työpaikkaa ei vielä ollut, enemmistö (54 %) työllistyi ensimmäisen vuoden aikana, neljännes muutamassa kuukaudessa.

Erityisesti parisuhteen vuoksi muuttaneista moni (51 %) joutui vaihtamaan Suomeen muutettuaan urasuunnitelmia. Noin puolet ei usko suomalaisten työnantajien arvostavan ulkomailla hankittua kokemusta, tutkintoa tai verkostoja.

– Urapolun muuttaminen voi olla hyväkin asia, mutta mikäli ulkomaalaiset osaajat joutuvat tähän pakon edessä, on kyse osaamisen hukkaan heittämisestä. Ulkomaalaisilla osaajilla on taitoja ja verkostoja, jotka ovat erittäin hyödyllisiä suomalaisille yrityksille. Aiemman osaamisen tunnistamisen ja tehokkaamman hyödyntämisen eteen on tehtävä enemmän töitä, jotta voimme vauhdittaa työllistymistä, Business Finlandin Work in Finland -yksikön johtaja Laura Lindeman pohtii.

Rekrytointitavoissa on parannettavaa

Ulkomaalaiset osaajat näkevät suomalaisissa rekrytointitavoissa parantamisen varaa. Anonyymia rekrytointiprosessia pitää tärkeänä puolet (51 %). Neljä viidestä (78 %) toivoo, että vaadittava suomen tai ruotsin kielen taito mainitaan työnhakuilmoituksessa.

Tutkimukseen vastanneista 42 prosenttia ei ollut kokenut syrjintää työelämässä, mutta 39 prosenttia oli. Syrjintää kokeneet kertoivat sen liittyneen erityisesti heidän kieli- ja kansallisuustaustaansa.

Syrjintää kokeneista 68 prosenttia on tullut syrjityksi ennen työhaastatteluun pääsyä. Noin puolet on kokenut syrjintää työhaastattelussa, työpaikalla muiden työntekijöiden taholta tai työpaikan ulkopuolisten taholta.

Suomen tai ruotsin kielen opiskelua työajalla pidetään erittäin tärkeänä (78 %). Yhteisen kielen käyttämistä työpaikkojen epämuodollisissa keskusteluissa kannatetaan voimakkaasti (86 %).

Tutkimusraportti

Tietoa tutkimuksesta

Kysely toteutettiin 23.3.–31.5.2022. Siihen vastasi 753 Suomessa asuvaa ulkomaalaista. Tutkimuksen toteutti E2 Tutkimus osana Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanketta.

Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanketta rahoittavat Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Keva, Tekniikan Akateemiset, Teollisuuden palkansaajat, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland sekä Helsingin, Espoon, Tampereen ja Oulun kaupungit.