Siirry sisältöön
Uutinen 09.12.2022

Espanjassa RRF-rahoitusta digitalisaatioon: Mahdollisuuksia ja haasteita

Espanja investoi valtavasti digitalisaatioon Next Generation EU -varojen avulla. Suomalaisille yrityksille tämä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Business Finland tukee niihin tarttumista yhdessä Team Finland -verkoston kanssa.

Kun maiden tavoitteena on tulla selviytymiskykyisemmiksi, kestävämmiksi ja moderneimmiksi, investoiminen digiteknologioihin tulee olemaan keskeinen tekijä onnistuneeseen vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Espanjalle tarjottava rahallinen tuki Next Generation EU -varoista on suurimpia koskaan digitalisaatioon tehtyjä investointeja. Espanja priorisoi niitä kansallisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassaan.

Keskeiset investoinnit Espanjassa ovat:

 • Kestävä, turvallinen ja verkottunut liikkuminen, budjetiltaan 13,2 miljardia euroa
 • Asuin- ja hallintorakennusten kunnostus 7,8 miljardia euroa
 • Uusiutuva energia ja vihreä vety 6,1 miljardia euroa
 • 5G ja digitalisaatio 4 miljardia euroa

Espanja mobilisoi avustusten osuuden EU:n elpymisrahastosta vuosina 2021–2026. Investointeja tehdään yhdeksään valittuun alueeseen. Tähän mennessä Espanja on vastaanottanut kolme maksua, yhteensä 31 miljardia euroa. Vielä maksamatta olevia avustuksia on 38,5 miljardia euroa.

Espanjan digitalisaatiosuunnitelmat

Digitaalinen Espanja 2026 on Espanjan digitaalisen muutoksen tiekartta. Se sisältää kahdeksan erityistä suunnitelmaa, jotka on jo hyväksytty sen käyttöönottoon kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla investointisuunnitelmilla. Näistä korostamme erityisesti seuraavia:

 • Suunnitelma Espanjan julkisen hallinnon digitalisaatioon, kokonaisbudjetiltaan 3,16 miljardia euroa
 • Digitaalisen infrastruktuurin ja kytkettävyyden (connectivity) suunnitelma 1,96 miljardia euroa
 • Strategia 5G teknologian edistämiseksi 1,5 miljardia euroa
 • Kansallinen kyberturvallisuussuunnitelma 1 miljardi euroa
 • Kansallinen tekoälystrategia 0,6 miljardia euroa

Yksi tärkeimmistä poikkileikkaavista hallituksen toimeenpanevista rahoitusinstrumenteista on niin sanottu PERTE (Strategiset projektit talouden elpymiseen ja muutokseen). Espanjan kansallinen hallitus on jo julkaissut seuraavat digitalisaatioon liittyvät PERTEt:

 • PERTE sähköisten ja verkottuneiden ajoneuvojen kehittämiseen, kokonaisbudjetiltaan (julkinen ja yksityinen rahoitus) 24 000 miljoonaa euroa
 • PERTE mikroelektroniikkaan ja puolijohteisiin, julkinen rahoitus 12 250 miljoonaa euroa
 • PERTE huippuluokan terveydenhuoltojärjestelmään, kokonaisbudjetiltaan (julkinen ja yksityinen rahoitus) 1 469 miljoonaa euroa

Tapoja osallistua investointeihin

On hyvin tärkeää painottaa, kuinka monimutkaista on käsitellä laajamittaisia digitalisaatioinvestointeja. Varoihin voi päästä pääasiassa kahdella tavalla:

 1. Suomalaiset yritykset voivat hakea suoraan tarjouskilpailujen kautta, mikä on hidas ja resursseja vaativa prosessi. Kaikki tarjouskilpailuun liittyvä tieto on vain espanjan kielellä ja hajaantuneena eri ministeriöihin, jotka ovat vastuussa PERTEista.
 2. Muodostamalla kumppanuuksia varoja saavien paikallisten yksityisten tai julkisten sidosryhmien kanssa.

Business Finlandin Espanjan toimiston käytännön kokemukseen ja avauksiin paikallisten sidosryhmien kanssa perustuen suosittelisimme vahvasti verkostoitumaan espanjalaisten suuryritysten kanssa, joilla on strateginen rooli kansantaloudessa. Monilla niistä on avoimen innovaation osastoja. Nämä toimivat väylänä sellaisten suomalaisten hyvin innovatiivisten ratkaisujen ja teknologioiden esittelemiseen, joita saatetaan harkita PERTE-projekteihin.

Yksi innostava esimerkki on Sacyr, Espanjasta lähtöisin oleva monikansallinen yritys. Se julkaisee vuosittain innovaatiohaasteita, joiden tarkoituksena on muuttaa ja parantaa heidän palveluitaan. Viime vuonna muutamat suomalaisyritykset pystyivät hakemaan Business Finlandin Espanjan toimiston tarjoaman tiedon ja tuen ansiosta.

Ryhmäkuvassa vasemmalta: Manuela Stierna, Business Sweden, Rebecka Svensson, Business Sweden, Giorgio Moschetto, Catanian kaupunki, Cristina Alvarez, Las Rozasin kaupunki, Madrid, Harri Mansikkamäki, Gofore, Santiago Graña, Espanjan talousasioiden ja digitaalisen muutoksen ministeriö, Daria Mashkina, Business Finland ja Lotte Engels, NBSO

Smart City Business Forum tarjosi tiedonvaihtoa ja uusia kumppanuuksia

Marraskuussa 2022 Business Finland järjesti yhteistyössä Smart City Business Forumin kanssa interaktiivisen session EU:n elpymisvaroista (RRF) digitalisaatioon Espanjassa ja Italiassa. Sessio oli suunniteltu vuoropuheluksi espanjalaisten ja italialaisten viranomaisten välille. Heitä edustivat Santiago Graña Espanjan talousasioiden ja digitaalisen muutoksen ministeriön digitalisaatio-osastolta, Cristina Álvarez, Madridin itsehallintoalueen Las Rozas -kaupungin projekti- ja rahoitustoimiston johtaja ja Giorgio Moschetto, digitaalisen muutoksen johtaja, Catanian kaupungista.

Suomalaisia yrityksiä oli osallistujina mm. Gofore, Business Technology Forum, HeadAi, VTT.

– Näemme paljon potentiaalia Espanjan yleishallinnon digitalisaatiossa. Suomalaiset teknologiat sopivat hyvin heidän tämänhetkisiin tarpeisiinsa. Team Finland on ollut hyvin avulias esittelyillä Espanjan julkisille päätöksentekijöille. Näitä yhteyksiä olisi muutoin ollut vaikea luoda., totesi Goforen kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Harri Mansikkamäki.

Cristina Alvarez vahvisti Las Rozasin omistautumisen tulla yhdeksi innovatiivisimmista, älykkäimmistä ja kestävimmistä kunnista Espanjassa ja EU-yhteistyöhön: 
– Las Rozasissa olemme avoimia EU-projekteille. Itse asiassa olemme hakeneet 29 projektia konsortiobudjeteiltaan yhteensä 70,5 miljoonaa euroa ja Las Rozasin budjetti yhteensä 44,5 miljoonaa euroa. Joissakin niistä on EU-yhteistyötä suomalaisten toimijoiden kanssa

Business Finland myös julkaisee olennaiset liiketoimintamahdollisuudet aktivoidakseen kiinnostuneet suomalaiset yritykset ja auttaakseen niitä ottamaan yhteyttä paikallisiin julkisiin ja yksityisiin sidosryhmiin.

Lisätietoja

Daria Mashkina
Senior Advisor
+34 603 645 130
daria.mashkina (at) businessfinland.fi