Siirry sisältöön
Uutinen 18.11.2022

Suomesta kestävän kehityksen suurvalta – uusi vastuullisuusopas auttamaan kaupan alan pk-yritysten vastuullisuustyötä

Kuvassa vasemmalta Mika Niemi, Zeynep Falay von Flittner, Lucia Llerena, Aija Kalander ja Venni Metsäranta.

96 prosenttia Business Finlandin pk-asiakasyrityksistä näkee saavansa bisneshyötyjä kestävän kehityksen integroimisesta osaksi liiketoimintaa, selviää Business Finlandin yrityskyselyssä. Kuitenkin peräti 81 prosenttia vastanneista yrityksistä ei tiedä miten tämä toteutettaisiin. Tähän haasteeseen vastaa Business Finlandin Experience Commerce -ohjelma, joka on julkaissut toimialakohtaisen vastuullisuusoppaan digitaalisen kaupan yrityksille. Tavoitteena on auttaa yrityksiä lisäämään osaamistaan kestävän kehityksen eri tasoista ja ottamaan ne osaksi strategiansa ja kilpailukykynsä kehittämistä.

Kestävä kehitys on kilpailukyvyn ja kasvun edellytys

Business Finlandin tavoitteena on, että Suomesta tulee kestävän kehityksen suurvalta. Suomella on hyvät mahdollisuudet olla edelläkävijä elinkaariajatteluun perustuvissa älykkäissä liiketoimintamalleissa sekä uusissa ratkaisuissa, jotka kasvattavat hiilikädenjälkeä.

Vastuullisten ja kestävien ratkaisujen kysyntä luo uusia ja nopeasti kasvavia markkinamahdollisuuksia ja mahdollistaa talouden kestävän kasvun pitkällä aikavälillä. Siksi kestävä kehitys on nostettu Business Finlandin strategian ytimeen. Tuemme yritysten innovaatioita, jotka ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia.

Yritysten on sopeutettava toimintansa maapallon rajallisiin luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn. Kestävään kehitykseen liittyvä sääntely ja kuluttajien vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. Yritykset, jotka eivät reagoi muutokseen, kohtaavat lopulta vastareaktion pankkien, sijoittajien, työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien taholta.

Pk-yrityksillä tärkeä rooli vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin

Jotta kestävän kehityksen haasteisiin voidaan vastata rakentavasti, innovatiivisia ratkaisuja on luotava kaikissa yrityksissä koosta ja toimialasta riippumatta.

Positiivisen muutoksen mahdollistamiseksi pk-yrityksillä on etuja suurempiin toimijoihin verrattuna. Pk-yritysten liiketoimintastrategiat ovat usein helpompia muokata kulutustrendien muutoksiin. Pienemmät yritykset yleensä tuntevat asiakkaansa hyvin, ja ne voivat ketterästi kokeilla erilaisia asiakkaidensa kanssa.

Pk-yritykset voivat tuoda paljon oivalluksia ja inspiraatiota innovaatioekosysteemeihin, joiden avulla on iso mahdollisuus luoda kilpailuetua. Suomi ja maailma tarvitsevat rohkeita yrityksiä, jotka osoittavat johtajuutta edistääkseen sitä, minkä ne tietävät olevan oikein.

Digitaalisen kaupan alan yritysten vastuullisuusopas eli Sustainability playbook

Kuluttajien arvomaailman muuttumisen pitäisi lähtökohtaisesti suosia suomalaisia kuluttajakaupan yrityksiä, mutta osaavatko yritykset viedä vastuullisuuden strategiaansa, tulevaisuuden kehittämiseen sekä kommunikoida siitä asiakkailleen? Mistä tämä työ tulisi aloittaa? Miten siinä pääsisi kiinni konkretiaan? Tähän tarpeeseen Business Finlandin Experience Commerce Finland -ohjelma on vuoden ajan työstänyt käytännön opasta. Sustainability playbook for digital commerce SMEs on nyt julkistettu ja löytyy ohjelman sivuilta.

Playbook on suunnattu digitaalisen kaupan pk-yrityksille. Siihen on kerätty ja kuratoitu yhteen sisällöt, työkalut ja yritysesimerkit kuluttajakaupan arvoketjun, strategian ja markkinoinnin näkökulmista. Sisältöä ovat olleen tuottamassa ja kommentoimassa ohjelmatiimin lisäksi kestävän kehityksen asiantuntijoita ja tutkijoita, digitaalisen kaupan yrityksiä sekä sidosryhmiä.

Playbookin sisältö:

  • vastuullisuuden esittelyä eri näkökulmista
  • ideoita ja työkaluja, jotka auttavat yrityksiä konkretisoimaan vastuullisuutta omassa liiketoiminnassaan
  • linkkejä yritysten kehittämistyötä tukeviin materiaaleihin, työkaluihin ja palveluntarjoajiin
  • käytännön yritysesimerkkejä
  • erillinen työkirja, joka auttaa yritystiimejä viemään kehittämistä kohti konkretiaa

Olemme tehneet parhaamme valikoidaksemme tärkeimmät vastuullisuuteen liittyvät näkökohdat nimenomaan digitaalisen kaupan yritysten näkökulmasta. Tieto lisääntyy koko ajan, ja luonnollisesti kannustamme yrityksiä syventämään jatkuvasti osaamistaan ja tekemään yhteistyötä aiheen asiantuntijoiden kanssa.

Linkki kansioon, josta löytyvät julkistamistilaisuuden webinaaritallenne 16.11.2022 sekä Sustainability Playbookiin liittyvät opasvideot

Linkki oppaaseen ja työkirjaan

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Experience Commerce Finland -ohjelma edistää suoraan kuluttajille myyvien yritysten kansainvälistä kasvua. experiencecommerce.fi