Siirry sisältöön
Uutinen 25.08.2022

Team Finland -verkosto täyttää 10 vuotta ja katsoo tulevaisuuteen

Yritysten kansainvälistymistä ja vientiä edistävä Team Finland on vauhdittanut suomalaisyrityksiä maailmalle jo vuosikymmenen. Julkisten toimijoiden verkoston taivalta juhlistetaan 25.8.2022 järjestettävässä Team Finland -päivässä.

Team Finland -verkoston yhteistyö on vuosikymmenessä edistynyt merkittävästi ja yritykset ovat kyselytutkimusten ja palautteiden mukaan tyytyväisiä palveluihin. Tulevaisuudessa yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia kansainväliseen kasvuun halutaan tukea parannetuin palvelulupauksin, selkein kärkiteemoin ja tiettyihin kohdemarkkinoihin keskittymällä. Verkosto kerää jatkuvasti toiminnastaan asiakaspalautetta. Tuorein arviointiraportti julkaistiin kesäkuussa.

Team Finland -päivä kokoaa vuosittain verkoston kutsumia kasvu- ja kansainvälistyviä yrityksiä tapaamaan verkostoitumaan ja vahvistamaan suhteita julkisten toimijoiden kanssa. Kymmenvuotias Team Finland -verkosto on visualisoinut ja selkeyttänyt toimintamalliaan yritysten palvelemiseksi. Tämä toimintamalli havainnollistaa, kuinka lähes 2000 julkisen viennin ja kansainvälistymisen asiantuntijan verkosto opastaa yrityksiä maailmanmarkkinoille. Katso video.

Tänä vuonna tapahtumassa viennin kokemuksia jakavat vientiä vahvasti avaavat Spinnova Oyj, Block solutions Oy ja Ketoinen Oy sekä maailmanmarkkinoilla jo asemansa vahvistaneet RELEX Solutions Oy, Unikie Oy ja Tapojärvi Oy. Kaikki yritykset edustavat suomalaista huippuosaamista niin kestävien kuin digitaalisten ratkaisujen saralla.

Taustaa Team Finland -verkostosta

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto, jonka ydintoimijoita ovat Business Finland, ulkoministeriö, ELY-keskukset, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Verkosto tarjoaa yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen.

Kesäkuussa 2011 hyväksyttyyn hallitusohjelmaan sisältyi kirjaus hallinnonalojen rajat ylittävän Suomen taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelman laatimisesta. Ministeri Alexander Stubbin koollekutsuma ja toimitusjohtaja Matti Alahuhdan kokoama asiantuntijatyöryhmä ehdotti Team Finland -verkostomallia taloudellisten ulkosuhteiden hoitamiseksi: Alahuhdan työryhmän raportti, 19.1.2012.

Verkoston toiminnan aikana yhteistyö on laajentunut ja verkostoon on tullut lisää toimijoita. Team Finland -työn tuloksena muun muassa Finpro ja Tekes yhdistyivät Business Finlandiksi vuonna 2018. Myös tällöin uudistetun Team Finland -strategian tuloksena verkoston ydintoimijoiden yhteistyö muodostui entistä tiiviimmäksi muuttuen alkuperäisestä yhden luukun ideasta asiakkaan palvelupolun malliin.

Katso Team Finland -verkoston palvelut yrityksille


Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto tukee julkisrahoitteisilla palveluillaan yrityksiä kansainvälistymisessä, houkuttelee Suomeen investointeja ja rakentaa Suomi-kuvaa maailmalla. www.team-finland.fi