Siirry sisältöön
Uutinen 22.12.2022

Vihreän vedyn kehittämiseen 61,3 miljoonaa euroa

Business Finland on tehnyt rahoituspäätökset Neste Oyj:n ja Solar Foods Oy:n IPCEI-projekteille. Business Finlandin rahoitus Neste Oyj:n projektille on 27,7 miljoonaa euroa ja Solar Foods Oy:n projektille 33,6 miljoonaa euroa. Suomi osallistuu IPCEI-kokonaisuuteen kolmella hankkeella, joista on nyt rahoitettu kaksi. Päätös kolmannesta projektista tehdään alkuvuonna 2023.

Kyse on puhtaan vedyn tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteista, joille EU:n komissio myönsi aiemmin tänä vuonna IPCEI-statuksen. IPCEI on lyhenne sanoista Important Project of Common European Interest eli Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke. IPCEI-hankkeita koskee erillinen, kevyempi valtiontukisäännöstö, jonka mukaan valtio voi tukea yrityksiä normaalia joustavammin.

Vety-IPCEI-projektien tavoitteena on kehittää ja kiihdyttää puhtaan vedyn tuotantoa ja käyttöä Euroopassa. Suomi tavoittelee yhdessä EU:n kanssa edelläkävijyyttä vetytaloudessa.

Neste kehittää ja toteuttaa IPCEI-projektissaan ratkaisuja vihreän vedyn tuotantoon ja vedyn jatko hyödyntämiseen Nesteen jalostamoprosesseissa.

Solar Foods hyödyntää elektrolyysillä tuotettua vihreää vetyä ja talteen otettua hiilidioksidia innovatiivisessa elintarvikeproteiinin tuotantoprosessissa. IPCEI-projektissaan Solar Foods valmistelee ensimmäistä teollisen mittakaavan laitosta, jonka ensimmäinen vaihe on Vantaalle toteutettava demonstraatiolaitos.

Suomessa vetytalouden arvoketjuun liittyvät hankkeet ovat osa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettavaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Hankkeet tukevat osaltaan hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Rahoituksen ansiosta suomalaiset yritykset pääsevät osaksi Eurooppaan muodostuvia laajoja strategisia arvoketjuja ja edelleen globaaleille markkinoille.

Rahoitettavien hankkeiden on noudatettava EU:n elpymis- ja palautumistukivälineessä määriteltyä ilmastokriteeriä. Hankkeiden on myös täytettävä ”ei merkittävää haittaa” -periaate (do no significant harm, DNSH), joka tarkoittaa, että investoinnit eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristötavoitteille.