Siirry sisältöön
Uutinen 27.04.2023

Business Finland määrittelee vastuullisuussitoumuksensa uudessa vastuullisuuspolitiikassa

Kuvituskuva: vanhempi ja lapsi aurinkoisella viljapellolla
Vastuullisuuspolitiikka ohjaa kaikkea toimintaamme.

Business Finlandin uusi vastuullisuuspolitiikka linjaa tavoitteemme ja sitoutumisemme kestävän kehityksen edistämiseen sekä vastuulliseen liiketoimintaan.

Lähestymme kestävää kehitystä kokonaisuutena, jossa ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus kytkeytyvät toisiinsa. Otamme nämä ulottuvuudet poikkileikkaavasti huomioon sekä sisäisissä toiminnoissamme että asiakastyössä.

Vastuullisuuspolitiikan tavoitteena on kuvata Business Finlandin strateginen lähestymistapa ja rooli kestävän kehityksen edistämisessä sekä kuvailla vastuullisuustoimintojen laajuutta. Vastuullisuuspolitiikassa esitetään kestävän kehityksen määritelmät sekä keskeiset, toimintojamme ohjaavat vastuullisuusperiaatteemme ja -sitoumuksemme.

Olemme kiteyttäneet sitoumuksemme kolmeen periaatteeseen, jotka koskettavat kaikkia työntekijöitämme ja ohjaavat strategian toteuttamista käytännössä:

  1. Toteutamme vastuullista liiketoimintaa
  2. Otamme huomioon ympäristövaikutukset
  3. Edistämme ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja hyvinvointia.

Business Finland on sitoutunut seuraamaan ja arvioimaan vastuullisuuspolitiikkaa ja siihen liittyviä ohjeistuksia, suuntaviivoja ja menettelytapoja jatkuvasti. Tämä tehdään sidosryhmäyhteistyön sekä kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön ja standardien ja yhteiskuntapoliittisten muutosten muokkaaman toimintaympäristön puitteissa.

Business Finlandin johtoryhmä hyväksyi vastuullisuuspolitiikan helmikuussa 2023. Asiakirja on valmisteltu läheisessä yhteistyössä Business Finlandin työntekijöiden ja johtoryhmän sekä vastuullisuusasiantuntijoiden, yksityisen sektorin edustajien ja strategisten kumppaneiden kanssa.

Business Finlandin vastuullisuuspolitiikka (pdf englanniksi)