Siirry sisältöön
Uutinen 12.05.2023

Kestävä kehitys on avain taloudelliseen kasvuun – Business Finlandin yhteiskuntavastuuraportti 2022

Kuva: Julia Kivelä

Vuonna 2022 Business Finland jatkoi kestävyyden, kilpailukyvyn ja talouskasvun edistämistä. Yritysten kestävää kasvua kiihdyttämällä luomme Suomelle vaurautta ja hyvinvointia.

Vuonna 2022 olemme painottaneet kestävää kehitystä toimintamme eri osa-alueilla. Olemme osaltamme toteuttaneet Suomen kestävän kasvun ohjelmaa sekä siihen kuuluvaa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF) rahoitettavaa kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Vuoden aikana myönsimme RRF-rahoitusta yhteensä noin 273 miljoonaa euroa. Business Finland on edistänyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteita muun muassa missiolähtöisellä ohjelmatoiminnalla. Olemme suunnanneet rahoitusta bio- ja kiertotalouden, ilmastonmuutoksen hillinnän sekä terveysalan ja digitaalisuuden uusiin ratkaisuihin ja edistäneet kiertotaloutta. Lisäksi lanseerasimme yrityksille vastuullisuusoppaan (sustainability playbook), jonka tehtävänä on tukea kaupan alan pk-yrityksiä vastuullisuusosaamisensa kehittämisessä.

Temaattiset painopisteemme pohjautuvat Suomen tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin

Vuonna 2022 tarkensimme näkemystämme Suomen edellytyksistä menestyä tulevaisuudessa – Suomella on oleellinen rooli globaalien haasteiden ratkaisijana. Tunnistimme tulevaisuuden merkittävimmät kasvumahdollisuudet ja tartuimme viiteen globaaleista murroksista kumpuavaan markkina-mahdollisuuteen suomalaisyrityksille:

  • Tuottavuutta digitalisaatiosta
  • Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi
  • Hiilineutraali ja kriisinkestävä energiajärjestelmä
  • Kiertotalous ja nollahukka
  • Virtuaalirajapintojen osallistavat ja immersiiviset kokemukset

Temaattiset painopisteet ohjaavat erityisesti ohjelmatoimintaamme, kampanjoitamme ja rahoituksen kohdistumista.

Veturirahoitusta laajennettiin haastajayrityksiin

Business Finland käynnisti vuosina 2020 ja 2021 veturiyritysten haastekilpailuja, joiden tavoitteena oli saada yritykset lisäämään huomattavasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa sekä luomaan uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä. Veturiyritysten rahoitus osoittautui menestykseksi, ja rahoitusta päätettiin laajentaa kattamaan myös haastajaluokan yritykset. Haastajayritykset onnistuivat vauhdittamaan ratkaisujensa avulla esimerkillisesti vihreää siirtymää ja ympäristöystävällistä toimintaa.

Vastuullisuustyömme jatkuu

Jatkoimme vuonna 2021 aloitettua palkkatasa-arvotyötä vuonna 2022, ja tarkastelu ulotettiin myös ulkomaan verkostoon. Palkkatasa-arvotyömme jatkuu myös tulevina vuosina. Panostimme myös henkilöstömme osaamisen kehittämiseen eri tavoin. Vuoden 2022 keskeisimpiä saavutuksia oli esimerkiksi digitaalisen oppimisympäristön, Campuksen, käyttöönotto sekä koko henkilöstölle tarjottu työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja edistävä valmennus.

Vastuullisuustyömme jatkuu strategiakauden lupaustemme mukaisesti – yksi strategiamme päämääristä on tehdä Suomesta kestävän kehityksen suurvalta. Yrityksille syntyy liiketoimintamahdollisuuksia, kun taloudellinen kasvu ja kilpailukyky pohjautuvat kestävyyteen. Kestävä kehitys edistää koko maan taloutta. 

Vuoden 2022 loppupuolella Business Finland aloitti laatimaan vastuullisuuspolitiikkaa sekä arkityötämme ohjaavaa vastuullisuuskäsikirjaa henkilökunnan käyttöön. Molemmat julkaistiin keväällä 2023.

Tutustu vuoden 2022 yhteiskuntavastuuraporttiin