Siirry sisältöön
Uutinen 27.04.2023

Rail solutions from Finland -tarjooma saatavilla

Rail Solutions from Finland -tarjoomamateriaali esittelee suomalaista tarjontaa ja osaamista digitalisoituvan ja automatisoituvan raideliikenteen ratkaisujen saralla ja luo kokonaiskuvaa raideliikennealasta Suomessa.

Raideliikenne nähdään merkittävänä mahdollistajana pyrittäessä kohti ympäristöystävällisempiä ja vähähiilisempiä liikenneratkaisuja. Samaan aikaan raideliikennealueella on meneillään merkittävä muutos kohti raideliikenteen digitalisoitumista, mikä on osaltaan tarpeen ja välttämätöntä raideliikenteen kustannus- ja toimintatehokkuuden kannalta ja mahdollistamaan raideliikenteen integroituminen osaksi saumattomia liikkumispalveluita.

Suomi on maailman kärkeä rautateiden digitalisaation ja kaupunkiraideliikenteen automaation kehityksessä. Alalla käynnissä oleva kehitys avaa uusia mahdollisuuksia suomalaisille raideliikennealan yrityksille.

Business Finland on koonnut Rail Solutions from Finland -tarjoomamateriaalin yhteistyössä älykkään liikenteen yhteistyöfoorumi ITS Finland ry:n ja alan teollisuuden muodostaman SmartRail-ekosysteemin kanssa. Se on tarkoitettu työkaluksi markkinoitaessa suomalaista raidealan osaamista kansainvälisille tai kotimaisille yleisöille ja referenssiksi suomalaisista raideliikenteen ratkaisuista kiinnostuneille potentiaalisille asiakkaille.

Tutustu tarjoomaan