Siirry sisältöön
Uutinen 04.10.2023

Vältä rahoituksen kompastuskivet: tilannekartoituksen kautta kohti uutta projektia

Muuttuva maailma avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia, mutta samalla se vaatii niiltä myös sopeutumiskykyä ja ennakkoluulottomuutta. Kehitystyö on välttämätöntä, mikäli yritys haluaa kasvaa ja pysyä mukana globaalissa kilpailussa. Siintävätkö haaveissanne uudet tuulet ja kenties uusi rahoitushaku?

On aika tarttua toimeen! Mutta mistä yritysten kannattaisi käynnistää radikaali innovointi ja uudenlainen kehittäminen? Voisiko Business Finland mahdollisesti rahoittaa seuraavia askeleitanne? Uuden projektin ja rahoitushaun kynnyksellä on paikallaan pysähtyä huolellisen tilannekartoituksen äärelle.

Ennen kuin pistät uutta projektia tulille, käy läpi asiantuntijoidemme laatima neljän kysymyksen tarkistuslista:

1. Ovatko rahoitus ja resurssinne kunnossa?

Onko rahoituksenne vahvalla pohjalla ja yrityksen talous kunnossa?

Yrityksen pitää hankkia vähintään 50 % projektin rahoituksesta yksityisistä lähteistä. Sijoittajien kiinnostus kertoo, että liikeidea vakuuttaa myös yrityksenne ulkopuolella. Business Finland ei rahoita myyntiä, markkinointia tai muuta operatiivista toimintaa.

 • Onko projektitiiminne riittävän monipuolinen ja suuri – riittävätkö henkilöstöresurssinne uuden kehittelyyn?
 • Onko henkilöstöä motivoitu innovointiin?
 • Pyrittekö organisaatiossa aktiivisesti etsimään parannuskohteita tai luomaan uusia innovatiivisia kilpailuetuja?
 • Kenellä on vetovastuu projektista? Onko ydintiimillä tarpeeksi aikaa omistautua projektille?
 • Onko projektille varmistettu aikaa ja rahaa?
 • Koetaanko innovointi palkitsevaksi?

Jos vastaatte kieltävästi useaan kysymykseen, kannattaa teidän aivan ensin työstää kehitykselle avointa kulttuuria yrityksessänne. Voisitteko tarkastella tuttuja asioita aktiivisesti uusista näkökulmista?

2. Kilpailuetu syntyy tutkimalla

Avustusmuotoinen tutkimus- ja kehitysrahoitus edellyttää sitä, että projekti perustuu tutkimukseen. Mutta mitä se oikein tarkoittaa?

 • Projektissa syntyy täysin uutta tietoa.
 • Tavoitteena pitäisi olla esimerkiksi uusi liiketoimintamalli tai -konsepti, tuote tai tuotantomenetelmä.
 • Rahoituksen tutkimuskriteeriä eivät täytä esimerkiksi pelkkä asiakastutkimus tai jo olemassa olevan tiedon hankinta ja kartoitus yrityksen omiin tarpeisiin.
 • Teknologiatoimialalla tutkimustyö vanhenee yleensä nopeasti – tämän päivän uutuus voi jo vuoden päästä olla vanhaa tietoa.

mitä t&k-projektin tutkimuksellisuus tarkoittaa.

3. Asiakasymmärrys on avain markkinoille

Globaalissa kilpailussa menestyminen edellyttää uusia ratkaisuja ja vankkaa asiakasymmärrystä.

Kehitä asiakaslähtöisesti ja tarjoa uutta.

Jokainen yritys on olemassa asiakkaidensa vuoksi. Kilpailumenestys vaatii vahvaa asiakasymmärrystä ja ratkaisuja, jotka vastaavat asiakastarpeisiin ja täyttävät tyhjiön markkinoilla. Asiakkaat odottavat, että sinulla on jotain uutta ja parempaa kuin kilpailijalla.

Tunnet kohdemarkkinan kuin omat taskusi.

Varmista että ymmärrät kohdemarkkinaasi, ja tiedät, millaiset kasvumahdollisuudet tuotteella tai palvelullasi siellä on. Pohdi, olisiko kannattavaa laajentua kokonaan uusille markkinoille.

Asiakasymmärrys ja markkinatieto auttavat teitä kehittämään entistä parempia ratkaisuja, joiden avulla vahvistatte asemaanne markkinajohtajien joukossa.

4. Kasvuvisionne perustuu tietoon

Varmistakaa että asiakasymmärryksenne sekä kohdemarkkinatietoutenne todella perustuvat tietoon eivätkä olettamiin.

Rahoitushaun kynnyksellä tarkista vielä, onko teillä:
 • Henkilöstöresurssit ja kehitystiimi kunnossa
 • Riittävä omarahoitus
 • Aavistus siitä, mitä rahoitusta tarvitset:
  TKI-avustus on tarkoitettu kriittiseen tutkimustyöhön, jolla pyritään hankkimaan uutta tietoa. TKI-lainaa voi käyttää kaupallistamisen kynnyksellä olevan tuotteen pilotointiin ja tuotekehitykseen 
 • Massasta erottuva, innovatiivinen tuote tai palvelu, jolla on kysyntää ja jolla pärjäätte markkinoilla jatkossakin
 • Tunnistettu ja selvitetty asiakaskunta
 • Tieto siitä, millä hinnalla asiakas on valmis ostamaan – ja millainen kate yritykselle jää
 • Selkeä ja suunnitelmallinen kasvuvisio
 • Projektisuunnitelma tavoitteineen ja kustannusarvioineen, jonka avulla toteutatte kasvuvisionne

Edellä mainitut asiat kunnossa? Hienoa! Yritykselläsi voisi olla edellytykset T&k-rahoitukselle. Kertaa muistilista vielä huolella ja varmista, että täytätte jokaisen kohdan, ennen kuin aloitatte rahoitushaun. Asiantuntijamme arvioivat hakemuksissa ensin yritystä, sitten projektia ja sen vaikutusta kasvuun ja kansainvälisille markkinoille laajentumiseen.