Siirry sisältöön
Uutinen 19.02.2024

Energiatukea voi jälleen hakea – ehdot tiukentuivat

Jonkin aikaa kiinni ollut Energiatuki-rahoituspalvelu on avattu uusilla ehdoilla. Energiatukea voidaan myöntää hankkeille, joilla edistetään uutta teknologiaa, sen kaupallista hyödyntämistä ja sähköjärjestelmän säätökykyä sekä energian säästöä energiatehokkuuden keinoin.

Valtuusmäärä on huomattavasti aiempia vuosia vähäisempi, ja siten tukilinjauksia on tiukennettu edellisvuodesta merkittävästi.

Mikä on muuttunut?

Energiatuen piiristä on jouduttu karsimaan mm. seuraavat investointikohteet:

  • Uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä edistävät investoinnit, kuten aurinkosähköjärjestelmät, ilma-, vesi-ilma- ja maalämpöpumput, aurinkolämpöjärjestelmät, biokaasulaitokset ja pientuulivoima. Uuteen teknologiaan liittyvät investoinnit voivat kuitenkin olla tukikelpoisia myös edellä mainittujen osalta.
  • Myös rakennuksiin ja talotekniikkaan liittyvät energiatehokkuuden investoinnit on karsittu pois hakukelpoisista aiheista. Kuitenkin, mikäli nämä liittyvät uuteen teknologiaan, investoinnit voivat olla tukikelpoisia.

Mikä on ennallaan?

Kuten aiemminkin, tällä rahoituksella tuetaan uuden teknologian investointeja ja energiatehokkuuteen liittyviä teollisuuden ja tuotantoprosessien investointeja. Myös katselmus- ja selvityshankkeita voidaan tukea entiseen tapaan. Etusijalla hakemuksissa ovat pitkälle suunnitellut ja hyvin valmistellut hankkeet.

Tutustu tarkemmin Energiatukeen