Siirry sisältöön
Uutinen 14.03.2024

Näin onnistut Tempo-rahoituksen hakemisessa

Tämä uutinen on sinulle, mikäli yrityksesi on alle 5-vuotias ja tähtää kansainvälisille markkinoille uuden tuote- tai palveluidean voimin. Tempo-rahoitus voi sopia tarpeisiisi – tai sitten ei.

–  Ensimmäinen edellytys rahoituksen hakemiselle on, että yrityksellä tulee olla tahto ja kyky kasvaa, sekä pitkäaikaisia kilpailuetuja kuten omat immateriaalioikeudet, kertaa Tempon perusteita yksikön johtaja Sami Heikkiniemi Business Finlandista.

Uutena vaatimuksena jatkosuunnitelma tutkimus- ja kehittämistoimenpiteistä

Tempo-rahoituspalvelu suljettiin vuoden 2023 lopulla ja avataan 26.3.2024 uudistettuna. Uudistetun Tempo-rahoituksen myöntäminen edellyttää, että yrityksellä on realistinen jatkosuunnitelma tutkimus- ja kehittämistoimenpiteistä, joilla idea viedään käytäntöön, mikäli Tempo-projektin tulokset siihen rohkaisevat.

Realistinen suunnitelma tarkoittaa, että suunniteltujen t&k-toimenpiteiden avulla kyetään luomaan kansainvälisille markkinoille suunnattu tuote tai palvelu, ja että yrityksellä on osaamista ja kokemusta t&k-toiminnan johtamisesta ja siinä tarvittavien resurssien hankinnassa.

– Realistinen suunnitelma tarkoittaa, että suunniteltujen t&k-toimenpiteiden avulla kyetään luomaan kansainvälisille markkinoille suunnattu tuote tai palvelu, ja että yrityksellä on osaamista ja kokemusta t&k-toiminnan johtamisesta ja siinä tarvittavien resurssien hankinnassa. Välttämätöntä on, että yrityksellä on uskottava tiimi sekä varmennettu näkemys tuotteen tai palvelun kilpailukyvystä kansainvälisillä markkinoilla sekä liikeidea tai prototyyppi, sanoo Heikkiniemi.

Hakija, älä kompastu näihin virheisiin

Tempo-rahoitusta haettiin vuoden 2023 syksyllä ennätysmäärä ja valitettavan moni hakemus jouduttiin hylkäämään. Mitkä ovat olleet yleisimpiä hylkyperusteita?

1) Projektilla ei ole vaadittavaa tiimiä.

Projektilla tulee olla sitoutunut tiimi, joka koostuu vähintään yhdestä täyspäiväisestä työntekijästä sekä toisesta täysipäiväisestä tai useammasta osa-aikaisesta työntekijästä, joiden yhteenlaskettu työmäärä vastaa yhden kokopäiväisen henkilön työpanosta. Tiimin täysipäiväisten tekijöiden tulee olla pelkästään tässä yrityksessä töissä, eivätkä hankkeesta palkkaa saavat henkilöt saa saada muita avustuksia, kuten työttömyys- tai opintotukea. Tekijöiden tulee työskennellä Suomessa.

2) Projektin omarahoitus ja yrityksen kokonaisrahoitus projektin ajalle ei ole kunnossa.

Vähimmäisvaatimuksena on, että yritykseen on sen toiminnan aikana tehty vähintään 30 000 euron oman pääoman ehtoinen sijoitus, ja että sillä on vähintään 38 000 euron nettokassavarat käytettävissä Tempo-projektin aikana syntyviin kustannuksiin.

3) Yrityksen innovaatiolla ei ole uskottavaa kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Kilpailukyvyn arvioimiseksi yrityksellä on oltava riittävä ymmärrys tuotteen tai palvelun asiakastarpeesta, kilpailutilanteesta, markkinan koosta ja kasvusta sekä saavutettavan kilpailuedun perusteista. Lisäksi on oleellista, että innovaation kaupallistaminen vaatii Tempo-projektin jälkeenkin panostuksia tutkimus- ja kehitystoimintaan.

4) Kehitettävä idea ei eroa tarpeeksi kansainvälisillä markkinoilla jo tarjolla olevista ratkaisuista ja yrityksen olemassa olevista tuotteista, eikä yrityksen tavoitteena ole merkittävä kansainvälinen kasvu.

Yrityksellä on oltava kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla innovatiivisen ratkaisun perusteella sekä aito tahto ja kyky kansainväliseen kasvuun, jonka toteuttamiseksi yrityksellä on jo realistinen kasvuvisio ja sen vaatimat resurssit.

5) Projektille esitetään kustannuksia, joita ei voida Tempo-rahoituksella rahoittaa.

Business Finland ei voi rahoittaa yrityksen rutiininomaisesta toiminnasta aiheutuneita kustannuksia eli esimerkiksi myyntiä ja markkinointia, markkinointimateriaalien tekemistä, verkkosivujen rakentamista tai henkilöstön koulutusta. Hankkeen kustannusten pääpaino ei myöskään saa olla tuotekehityksessä. Projektiin voi sisältyä vain sen verran tuotekehitystä, joka on välttämätöntä asiakaspalautteen hankkimiseksi kehitettävästä ratkaisusta.

6) Projektisuunnitelma on puutteellinen.

Tempo-projektihakemuksen jätön yhteydessä jätetään myös hankkeen projektisuunnitelma, jossa tulee kuvata ne työpaketit, joilla hankkeen tavoitteet saavutetaan. Työpaketeissa pitää kuvata ketkä tekevät työtä, paljonko heillä on arvioitu kuluvan siihen henkilötyökuukausitasolla työaikaa sekä mahdolliset alihankintaostot ja yritykset, joilta ostot hankitaan, jos ne ovat tiedossa. Business Finlandin projektisuunnitelmapohjasta löytyy valmiit kentät kaikkiin kysymyksiin, mutta hakija voi tehdä myös oman projektisuunnitelman.

Lukekaa Tempo-verkkosivu ja rahoituksen ehdot huolellisesti ennen hakemista.

– Business Finlandin rahoitus on kilpailtua ja harkinnanvaraista. Valtaosa hakemusten ongelmista johtuu siitä, että verkosta löytyvät ohjeet on jätetty lukematta. Lukekaa Tempo-verkkosivu ja rahoituksen ehdot huolellisesti ennen hakemista, muistuttaa Heikkiniemi hakijoita.

Tutustu Tempo-rahoituspalveluun

Muitakin polkuja tarjolla

Jos Tempon kriteerit eivät osu yrityksesi tarpeisiin ja tilanteeseen, valmiuksien kehittämiseen löytyy monipuolista apua Team Finland -verkoston tarjoamista muista palveluista.