Siirry sisältöön
Uutinen 15.04.2024

Suomalaiset pk-yritykset hyötyvät EU:n rahoittamista kansainvälisistä konsortioprojekteista

Kestävä valmistus luo tulevaisuuden maailman. Yhteinen kolmen suomalaisen teollisuuden ekosysteemin muodostama älykkään valmistuksen tiekartta osoittaa kehityksen suunnan. Tiekartta luo raameja tulevaisuuteen suuntautuville innovaatio- ja osaamiskehitysaktiviteeteille kohti seuraavaa teollista vallankumousta.

Keväällä 2024 päättyvän nelivuotisen hankkeen aikana on kehitetty digitaalisia ratkaisuja teollisuuden haastaviin ympäristöihin, kuten kaivoksiin ja paperitehtaisiin.

CHARM-konsortiossa yhteistyötä tekivät 37 kumppania kymmenestä eri Euroopan maasta. Suomesta hankkeeseen liittyi seitsemän organisaatiota: Valmet, SSH Communications Security, Beneq, NOME, Sandvik, Lapin ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Asiantuntijatukea hankkeeseen tarjosi innovaatiokonsultointiyritys Spinverse.

Kansainväliset EU-rahoitteiset konsortioprojektit saatetaan joskus mieltää haastaviksi ja monimutkaisiksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että ne tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen, uudistumiseen, verkostoitumiseen ja kansainvälistymiseen myös suomalaisille pk-yrityksille.

– CHARM-hanke on erinomainen esimerkki laajasta kansainvälisestä esikaupallisesta kehityshankkeesta, jonka puitteissa luoduista kumppanuuksista voi muodostua myös merkittäviä liiketoimintasuhteita, toteaa Toni Mattila, joka johti vuoden 2023 lopussa päättynyttä Business Finlandin Sustainable Manufacturing Finland -ohjelmaa.

Hyviä kokemuksia yhteishankkeesta

CHARM-projektissa kehitettiin mm. paperikoneissa käytettäviä IoT-pohjaisia sovelluksia ja kaivosympäristön digitalisaatiota. Tampereen yliopiston tutkija Maria Ines Robles koki yhteistyön hyvin hedelmällisenä toimintatapana, jossa yrityskumppani Valmetilta saatiin aito teollinen ympäristö kehitetyn ratkaisun testaukseen ja validointiin. Maria Ines Robles uskoo, että onnistumiset CHARM-projektissa rohkaisevat vastaavanlaiseen EU-yhteistyöhön myös jatkossa.

SSH:n Vice President Ilpo Ruohosen mukaan yhteistyöstä muiden muassa Valmetin ja yliopistojen kanssa on saatu arvokkaita oppeja omaan tuotekehitykseen, näkemykseen markkinoiden tarpeista ja parannuksia ratkaisun perustana olevaan teknologiaan. Beneqin Vice President Sami Sneck toteaa, että projektissa on onnistuttu osoittamaan ALD-pinnoitteiden toimivuus, mikä edistää teknologian kaupallistamista merkittävästi. Lisäksi yhteistyö laajan konsortion sisällä on avannut uusia yhteyksiä eurooppalaisten toimijoiden välillä.

Suomalainen startup NOME taas kehitti ennakoivan kunnossapidon ratkaisuja valmistavan teollisuuden käyttöön.

– Projekti on tarjonnut ympäristön, jossa olemme voineet kehittää ja tutkia kunnonvalvontaratkaisujamme todellisissa käyttöolosuhteissa. Varsinkin Valmetin tarjoama testiympäristö on auttanut yritystä kehittämään kokonaan uutta mittausteknologiaa. Projektista saatuja tuloksia hyödynnetään tulevaisuudessa kaupallisissa projekteissa, sanoo NOMEn toimitusjohtaja Tommi Helander.

Helander toteaa, että Sandvikin tarjoama testikaivos kehitysympäristönä osoittautui mukana olleille yrityksille arvokkaaksi.

Commercialization and Network Lead Miika Kasken mukaan Sandvik itsekin hyötyi merkittävästi hankkeessa luodusta testikaivoksen digitaalisesta mallista ja ajoneuvojen navigointisimulaattorin kehityksestä.

Haasteista selvittiin

Valmet toimi CHARM-projektin koordinaattorina, mikä oli ensimmäinen kerta suomalaiselle yritykselle EU-konsortioprojektissa. Koska isojen EU-hankkeiden valmisteluaika voi olla useita vuosia ennen projektin päättymistä, tilanteiden muuttumiseen on varauduttava.

Projektin haasteisiin, kuten koronapandemiaan, kumppanit sopeutuivat yllättävän hyvin, ja viestintä, suunnittelu ja raportointi saatiinkin toimimaan etänä. Projektin menestyksen avain oli selkeä ja pragmaattinen suunnitelma, jonka avulla päästiin maaliin.

CHARM-projektin onnistuminen osoittaa, että suomalaiset pk-yritykset voivat menestyä EU-rahoitteisissa kansainvälisissä konsortioissa ja hyötyä laajasta yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa.

Lue lisää CHARM-projektista


Lisätietoja

Toni Mattila
Head of Sustainable Manufacturing
toni.mattila (at) businessfinland.fi
Puh. 040 500 9909