Siirry sisältöön
Uutinen 05.08.2022

Innovaatioista menestystä ja apua kriiseihin

Viime vuosina Eurooppaa ja koko maailmaa ovat koetelleet monet kriisit kuten ilmastonmuutos, pandemiat ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Mitä todennäköisimmin kriisit tulevat globalisoituvassa maailmassa jatkossa yleistymään ja niiden ennakoimiseen ja sopeutumiseen tarvitaan joustavaa yhteiskuntaa. EU:n T&I-suorituskykyä tarkastelevan raportin keskeisenä asiana korostettiin innovaatioiden merkitystä kriiseistä selviytymisessä. Onnistuneesta T&I-toiminnasta kriisin hoidossa on jo konkreettisia esimerkkejä, kuten tekoälyn (AI) hyödyntäminen rokotteiden ennätysnopeassa kehityksessä COVID-19 pandemian aikana.

Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa Science, Research and Innovation Performance of the EU 2022 -raportin. EU:n tiede-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan suorituskykyä koskevassa SRIP-raportissa tarkastellaan Euroopan suorituskykyä tieteen ja innovoinnin alalla sekä niihin vaikuttavia taustatekijöitä.

Todisteet T&I-toiminnan kannattavuudesta

Raportin mukaan EU:n tulee toteuttaa kunnianhimoista T&I-toimintaa, jotta nykyiset kriisit voidaan taklata tehokkaasti ja pysytään entistä paremmin muuttuvaan maailman vauhdissa. Todisteet tutkimus- ja innovaatiotoimintaan panostamisesta ovat niin vakuuttavia, että niitä ei voi sivuuttaa tulevaisuuden päätöksiä tehdessä.

Raportissa esitellään kuusi pääkohtaa siitä, miten T&I-toiminta voi auttaa Eurooppaa selviämään muuttuvassa maailmassa:

  • Kehity tehokkaasti pandemian jälkeisessä maailmassa
  • Ylläpidä ja vauhdita kilpailukykyä
  • Ajattele odottamatonta ja valmistaudu siihen
  • Hyödynnä yrityksiä, instituutioita ja ihmisiä
  • Yhdistä eri toimijat ja vähennä hajanaisuutta
  • Varmista ja kehitä T&I-toiminnalle suotuisat olosuhteet

Haasteiden kautta täyteen potentiaaliin

Vaikka EU:ssa on raportin mukaan tehty oikeita asioita T&I-toiminnan kehittämisessä, niin silti monilla tärkeillä osa-alueilla ollaan perässä kärkimaita Kiinaa ja Yhdysvaltoja. Esimerkiksi EU-maiden T&I-budjetit laahaavat edellä mainittuja maita jäljessä niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella. Lisää panostuksia kaivataan moniin eri T&I-toiminnan vaiheisiin, kuten perustutkimukseen sekä innovaatioiden ja lopullisen tuotteen markkinoille saattamiseen.

Myös pääomasijoituksia innovaatiotoimintaan tehdään Euroopassa huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, mikä näkyy startup-yritysten menestymisessä ja määrässä: yli miljardin arvoisia startup-yrityksiä eli yksisarvisia (unicorn) on Yhdysvalloissa 470 ja EU:ssa vain 69. Haasteena on T&I-toiminnan budjetin niukkuus, mutta myös suuret kuilut innovaatiovaiheiden välillä, maantieteelliset keskittymät ja niiden heikko yhteistyö keskenään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa eri yhteistyötahojen maantieteellisellä sijainnilla ei ole niin suurta käytännön merkitystä kuin EU:ssa. Tulevaisuudessa on tärkeää ratkaista EU:ssa syntyneet haasteet yhteistyön kehittämiseksi. Näin pystytään tekemään monipuolista ja käytäntöön soveltuvaa tutkimusta sekä hyödynnetään eri puolilla Eurooppaa oleva potentiaali kokonaisuudessaan.

Lisätietoa

Science, Research and Innovation Performance of the EU 2022 -raportin tiivistelmä

Science, Research and Innovation Performance of the EU 2022 -raportin verkkosivut