Siirry sisältöön
Uutinen 28.11.2022

Talvi tulee joka vuosi – EU:n lääkkeet energiakriisiin

Kuva: Euroopan komissio

EU:n energiapolitiikassa tapahtuu. Energiakriisi on antanut kunnon sysäyksen Energiaunionille, jossa vihreä ja digitaalinen siirtymä ovat keskeisessä osassa. Sen tärkeimmät työkalut ovat Euroopan vihreän kehityksen ohjelma Green Deal sekä REPowerEU-suunnitelma.

Syksyn mittaan Euroopan komissio on esitellyt vastauksia ja joukon politiikka-aloitteita yhä syvenevään energiakriisiin. Kaikki linkittyvät jo keväällä esitettyyn REPowerEU-suunnitelmaan, jonka tarkoitus on vastata Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan aiheuttamiin ongelmiin sekä maailmanlaajuisten energiamarkkinoiden häiriöihin. 

Vastaus on REPowerEU 

Lokakuussa komissio antoi vuosittaisen arvionsa Unionin energiatilanteesta. Tilanne on se, että energiamarkkinat ovat tänä vuonna heiluneet huomattavasti. Hinnat ovat epävakaat ja energiansaanti epävarmaa ympäri maailman, ja tämän vaikutus EU:n energiajärjestelmään on ollut valtava. Puhumattakaan geopoliittisesta tilanteesta ja sen vaikutuksesta nyt ja tulevaisuudessa.

EU pyrkii vastaamaan haasteisiin muokkaamalla ja nopeuttamalla energia- ja ilmastostrategioitaan. REPowerEU-suunnitelma painottaa nopeampaa energiamurrosta, lisää uusiutuvan energian tuotantoa, energiatehokkuutta ja energiansäästöä. Jos näihin liittyvät toimenpiteet nostetaan konkreettisesti etusijalle, niin EU lähtee toteuttamaan politiikkaa, joka vastaa YK:n tavoitetta pitää maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 celsiusasteessa. 

Toisaalta REPowerEU on hyvin laaja ja kattava suunnitelma. Sen toimeenpanoon menee vuosia, ja tuona aikana pöydällä on varmasti vaikeita päätöksiä. Ulkopoliittinen instituutti on myös arvioinut tuoreessa taustapaperissaan, että REPowerEU:n vihreällä asialistalla on potentiaalia nopeuttaa Euroopan energiamurrosta ja siten tukea EU:n maailmanlaajuisia ilmastotoimia.

RePowerEU tulee muuttamaan Euroopan energiamarkkinaa merkittävästi, ja se avaa suomalaiselle energiaosaamiselle aivan uusia markkinamahdollisuuksia.

Tähtäimessä energiajärjestelmän digitalisointi 

Merkittävä nosto komission energiapolitiikasta on sen ehdottama toimintasuunnitelma koko energiajärjestelmän digitalisoimiseksi. Komissio ehdottaa toimia, jotka lisäävät datan yhteiskäyttöä, edistävät investointeja digitaaliseen sähköinfrastruktuuriin, varmistavat kuluttajien saaman hyödyn ja vahvistavat kyberturvallisuutta.

Tämän lisäksi EU:n ohjelmista osoitetaan energiasektorille rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin sekä digiteknologioiden käyttöönottoon Digitaalisesta Euroopasta, LIFE-ohjelmasta, koheesiorahastosta sekä Horisontti Eurooppa -ohjelmasta energia-alan digitalisointia koskevan lippulaivaohjelman kautta. 

– RePowerEU tulee muuttamaan Euroopan energiamarkkinaa merkittävästi, ja se avaa suomalaiselle energiaosaamiselle aivan uusia markkinamahdollisuuksia. Vaikka nopeita lääkkeitä energiahaasteeseen on vain vähän, niin nyt päätetään niistä mittavista investoinneista, jotka vaikuttavat tulevina vuosina. Juuri nyt pitää suomalaisten olla läsnä rakentamassa eurooppalaisia yhteistyörakenteita Euroopan energiaomavaraisuuden turvaamiseksi, toteaa painokkaasti Reijo Munther, energia-alan EU-rahoitusasiantuntija Business Finlandissa.

Energiakriisi puhutti Eurooppa-neuvostossa 

Jäsenmaiden poliittisista päättäjistä koostuva Eurooppa-neuvosto on sekin sanonut painavan sanansa energiapolitiikasta. Viesti komissiolle oli selvä: on vauhditettava investointeja energiatehokkuuteen, tulevaisuuden vaatimukset täyttävään energiainfrastruktuuriin ja innovatiivisiin uusiutuvan energian teknologioihin. Päättäjät myös kehottivat komissiota etenemään kohti täysimittaista energiaunionia, joka palvelisi Euroopan energiaomavaraisuuden ja ilmastoneutraaliuden tavoitteita.

Yhtä kaikki, EU pyrkii edistämään energiapolitiikkaansa vauhdilla. Tämä on tärkeää, jotta selviämme tulevasta talvesta – ja vielä tärkeämpää, jotta selviämme tulevienkin vuosien talvista!

Kirjoittaja: Kaneli Seppänen, Junior Policy Officer, Business Finlandin ja Suomen Akatemian Brysselin-toimisto

Tutustu aiheeseen

Komission REPowerEU-verkkosivut 

Komission lehdistötiedote Energiaunionin tilasta

Komission verkkosivut energiajärjestelmän digitalisaatiosta

Eurooppa-neuvoston lehdistötiedote