Siirry sisältöön
Uutinen 21.03.2024

Isot linjaukset Horisontti Euroopan jälkipuoliskolle

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman toinen strateginen suunnitelma on julkaistu. Suunnitelma asettaa ohjelman suuntaviivat vuosille 2025–2027 ja erityisesti ohjaa työohjelmien sekä niiden alla olevien hakuilmoitusten tarkempaa työstämistä.

Strategisen suunnitelman keskiössä on Horisontti Euroopan merkittävin pilari 2, Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky, mutta se vaikuttaa myös muiden pilareiden teemavalintoihin. Lisäksi se vaikuttaa ohjelman muiden, bottom-up-lähtöisten osien toteuttamiseen. Kolme keskeistä strategista linjausta ovat:

  • Vihreä siirtymä
  • Digitaalinen siirtymä
  • Resilienssin, kilpailukyvyn, osallistavuuden ja demokraattisuuden edistäminen Euroopassa.

Euroopan strateginen riippumattomuus ja johtoaseman turvaaminen kriittisten teknologioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa ovat periaatteita, jotka ohjaavat kaikkia kolmea keskeistä strategista linjausta.

Suunnitelmassa käsitellään useita erityiskysymyksiä, kuten tutkimuksen ja innovoinnin tasapainoa sekä yhteiskunta- ja humanististen tieteiden entistä tehokkaampaa integraatiota ohjelman eri teemoihin. Lisäksi esitellään esimerkiksi yhdeksän uutta eurooppalaista kumppanuusohjelmaa ja uusi eurooppalainen Bauhaus (NEB) -väline.

Strateginen suunnitelma > työohjelma > haut 

Mikä on strategisen suunnitelman käytännön merkitys? – Nyt esitellyt strategiset suuntaviivat ovat puiteohjelman ohjaavia periaatteita, ja ne pannaan täytäntöön työohjelmien kautta. Hakuihin valmistautuvan on tärkeää olla perillä ainakin strategisen suunnitelman päälinjauksista, koska niihin vastataan konkreettisissa työohjelmissa", sanoo ohjelmapäällikkö Kaisa Ainala EUTI-toimistosta. Avoimet Horisontti-haut löytyvät Funding & Tenders -osallistujaportaalista. 

Horisontin vuoden 2025 työohjelman valmistelu on nyt virallisesti käynnistynyt. Sidosryhmille tarjoutuu mahdollisuus antaa palautetta huhtikuussa, kun komissio käynnistää julkisen konsultaatiokierroksen. Aina voi myös olla yhteydessä Suomen edustajiin ja asiantuntijajäseniin Horisontti Eurooppa -ohjelmakomiteoissa. Komiteat seuraavat ohjelman toteutusta ja valmistelevat yhdessä komission kanssa työohjelman ja tulevat haut.

Tutustu Horisontti Eurooppa -ohjelman strategiseen suunnitelmaan vuosille 2025–2027

Katso ketkä edustavat Suomea Horisontti Euroopan -ohjelmakomiteoissa

Lisätietoa Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoitusmahdollisuuksista ja osallistumisesta saat kansallisilta NCP-yhteyshenkilöiltä.