Siirry sisältöön
Uutinen 20.02.2024

Voimme ottaa opiksi - asiantuntijaryhmä ehdottaa EU-missioiden tarkempaa seurantaa

Horisontti-ohjelman puolivälissä missiot ovat edelleen keskustelunaiheena. Onko viidellä EU-missiolla ollut toivottua vaikuttavuutta? Entä miten tätä seurataan?

Innostus ja vakaumus missiolähtöisiin toimiin olivat huipussaan Horisontti Eurooppa -ohjelman valmistelun aikaan. Tämä innostus sai vahvaa tukea vuonna 2017 julkaistusta ns. "Lamyn raportista", joka kartoitti keinoja, joilla EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien vaikuttavuutta voitaisiin maksimoida. Yksi raportin keskeisistä suosituksista oli tehtäväkeskeisen, vaikuttavuutta korostavan lähestymistavan ottaminen globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.

Euroopan komissio on hiljattain julkaissut asiantuntijaryhmänsä loppuraportin, joka käsittelee missioiden seurantaa. Asiantuntijaryhmä ehdottaa seurantaan uutta kehystä, joka täydentää Horisontti-ohjelman seurantaa ja pyrkii varmistamaan missioiden tavoitteiden saavuttamisen. Raportissa annetaan kahdeksan suositusta korjaaviin toimenpiteisiin.

Suomesta komission asiantuntijaryhmässä oli mukana TkT Leena Sarvaranta.

Lue Leena Sarvarannan analyysi aiheesta

Lue lisää missioista ja asiantuntijaryhmän koko raportti