Siirry sisältöön
Tiedote 20.12.2021

Ulkomaiset yritykset ovat turbovaihde tutkimukselle ja tuotekehitykselle

Kuva: FIMM, University of Helsinki

Suomen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointien kansallinen tavoite on neljä prosenttia bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Ulkomaisia investointeja Suomeen edistävän Invest in Finlandin mukaan ainoa tapa saada Suomen talous kasvuun on tuottavuuden nousu innovaatioiden kautta. Ulkomaiset yritykset ovat tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennainen tekijä, sillä ne vastasivat lähes kolmanneksesta yritysten TKI-panostuksista vuonna 2020.

Hallitusohjelmaan on kirjattu kansallinen tavoite TKI-investointien kasvattamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta, mutta siihen ei päästä ilman merkittävää lisäystä yritysten ja julkisen sektorin investoinneissa.

– TKI-rahaa tulee julkiselta sektorilta ja suomalaisilta yrityksiltä, mutta nämä tahot eivät yksistään riitä kasvattamaan Suomen TKI-investointeja neljään prosenttiin. Mukaan tarvitaan ulkomaiset yritykset, jotka toimivat talouden kasvun turbovaihteena. Ulkomaiset yritykset sijoittavat rahaa Suomeen TKI-toimintaan käyttäen siihen suomalaista työvoimaa ja kehittävät suomalaista osaamista. Onkin tärkeää, että julkinen sektori luo entistä paremmin tutkimusyhteistyöhön kannustavan ympäristön, Invest in Finlandin johtaja Antti Aumo sanoo.

Suomi on arvioitu maailmanlaajuista kilpailukykyä vertailevassa raportissa ykköseksi ”tulevaisuuden markkinoiden mahdollistajana” julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä vaativilla aloilla sekä kolmen parhaan joukkoon tutkimusyhteistyön tekemisessä*. Ulkomaisilla yrityksillä on iso rooli yliopistojen ja yritysten tutkimusyhteistyössä, ja tätä kautta suomalaiset yliopistot saavat lisää resursseja ja kansainvälisiä kontakteja.

Yliopistoyhteistyönä genomitietoa ja antenniteknologiaa

Yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö sisältää muun muassa uusiin innovaatioihin tähtäävää yhteiskehittämistä, tilaustutkimuksena toteutettavaa tutkimusosaamisen ja -infrastruktuurin käyttöä sekä yliopiston tutkimuksessa syntyneiden keksintöjen ja osaamisen hyödyntämistä liiketoimintana. Suomessa on jo lukuisia esimerkkejä ulkomaisten yritysten tekemästä tutkimusyhteistyöstä.

Julkisen sektorin ja lääketeollisuuden yhteisen FinnGen-tutkimushankkeen päätavoitteena on sairausmekanismien parempi ymmärtäminen yhdistämällä genomi- ja terveystietoa. Ainutlaatuisen hankkeesta tekee sen laajuus, kunnianhimoiset tavoitteet ja rahoituspohja, johon osallistuvat lukuisat kansainväliset lääkeyhtiöt. Vastuuorganisaationa hankkeessa on Helsingin yliopisto.

– FinnGen-hankkeen kokonaisbudjetti on yli 90 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonaa euroa tulee Business Finlandilta ja loput kolmeltatoista kansainväliseltä lääkeyhtiöltä: AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Celgene/Bristol-Myers Scibb, Genentech, GSK, Janssen, Maze Therapeutics, MSD, Novartis, Pfizer, Sanofi ja Boehringer Ingelheim, Aumo summaa.

Aalto-yliopisto ja ruotsalainen Saab puolestaan aloittivat jo vuonna 2018 yhteistyön, johon Saab investoi 20 miljoonaa euroa. Yhteistyön myötä on jo käynnistetty 10 väitöskirjatason tutkimushanketta antenniteknologian, mikroelektroniikan, digitaalisen signaalinkäsittelyn, tekoälyn, hydroakustiikan ja kvanttiteknologian aloilta. Tutkimushankkeet ovat tuottaneet kymmeniä tieteellisiä julkaisuja ja useita patenttihakemuksia.

– Yritykset voivat käyttää yliopistojen tutkimusta ja osaajien viimeisintä tietotaitoa innovaatioidensa ja tuotteidensa kehittämiseen. Yliopistot ja tutkimuslaitokset kuten VTT pysyvät ajan hermolla markkinoiden uusimmista trendeistä ja vahvistavat myös omaa osaamistaan. Tieteellinen yhteistyö edistää molempien osapuolten tavoitteita, kun uusia tutkimuslöydöksiä voidaan viedä tarvittaessa nopeasti eteenpäin yritysyhteistyönä. Suomessa tutkimuksen kaupallistaminen on ollut Akilleen kantapää, ja ulkomaisen yrityksen kansainvälinen myyntiverkosto ja asiakaskontaktit ovat pikakaista suomalaisen osaamisen maailmanvalloitukselle, Aumo kertoo.

*Lähteet:

Global Competitiveness Report 2020 | World Economic Forum (weforum.org)
WIPO Global Innovation Index 2020 fi.pdf (wipo.int)

Tilastokeskus

Lisätietoja medialle:

Antti Aumo, Head of Invest in Finland. Invest in Finland | Business Finland
antti.aumo (at) businessfinland.fi 040 505 0477

Heli Hemgård, Communications Manager. Finland Promotion Services | Business Finland
heli.hemgard (at) businessfinland.fi 040 901 5219

Invest in Finland auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta, tuottaa tietoa Suomesta investointikohteena sekä kehittää ja koordinoi kansallista investointien hankintatyötä verkottuen aktiivisesti alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Invest in Finland kerää ja ylläpitää tietoa ulkomaalaisomisteisista yrityksistä Suomessa. Invest in Finland toimii Business Finlandin osana. www.investinfinland.fi 

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 750 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi