Siirry sisältöön
Tiedote 22.12.2022

Business Finland on valinnut ensimmäiset haastajaluokan yritykset mukaan veturiyritysten joukkoon

Business Finland on tehnyt positiiviset rahoituspäätökset ensimmäisille haastajaluokan veturiyrityksille. Yritykset ovat Mirka ja Picosun. Business Finland rahoittaa jokaista haastajayritystä 10 miljoonalla eurolla. Lisäksi Business Finland varautuu rahoittamaan kunkin ekosysteemiä yhteensä 20 miljoonalla eurolla.

Business Finland haastaa liikevaihdoltaan miljardiluokkaan pyrkiviä yrityksiä kasvamaan ja toimimaan ekosysteemien vetureina. Haastajayritykset ovat uusi osa vuonna 2020 käynnistynyttä veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoitusta. Veturiyritykset, ja nyt myös haastajayritykset, valitaan vuosittain kilpailussa. Valitut yritykset sitoutuvat lisäämään merkittävästi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön (TKI) liittyviä työpaikkojen määrää sekä TKI-investointejaan Suomessa. Onnistuessaan hankkeet johtavat uusiin merkittäviin teollisiin investointeihin Suomeen.

Business Finlandin saamat tulokset veturiyritysten rahoittamisesta ovat olleet varsin myönteisiä ja siksi veturirahoitusta päätettiin laajentaa kattamaan myös haastajaluokan yritykset. Veturit ja haastajat kehittävät ratkaisuja merkittäviin globaaleihin haasteisiin ja rakentavat globaaleja ekosysteemejä houkuttelemaan uutta osaamista sekä investointeja Suomeen. Lisäksi ne sitouttavat ulkomaisia omistajia entistä tiukemmin Suomeen.

Veturihankkeiden rahoitukseen liittyy tiiviisti tulosodotukset yritysten TKI- ja liiketoiminnan kasvusta. Rahoitus maksetaan täysimääräisenä vain siinä tapauksessa, että kaikki ennalta määritellyt tavoitteet toteutuvat.

- Mirka ja Picosun täydentävät erinomaisesti veturiyritysten perhettä. Olen todella tyytyväinen, että olemme saaneet haastajayritykset mukaan kasvattamaan TKI-toimintaa. Ne vauhdittavat ratkaisuillaan esimerkillisesti vihreää siirtymää ja ympäristöystävällistä toimintaa globaalien haasteiden selättämiseksi. Tervetuloa mukaan innovaatiotöihin Suomen puolesta Mirka ja Picosun, iloitsee Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

Vihreitä ratkaisuja jälleenvalmistus- ja kunnostusteollisuudelle

Nopean talouskasvun, yhteiskunnan urbanisoinnin ja globaalin resursoinnin uhkana on valmistusteollisuuden yhä enenevissä määrin kasvava hiilijalanjälki. Jepualainen perheyritys Mirka näkee mahdollisuuden kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja vihreän siirtymän tueksi yhteistyössä suomalaisen teollisuuden kanssa. Tavoitteena on luoda eri toimialoja yhdistävä ekosysteemi ja kehittää nettohiilinegatiivisuuteen tähtääviä ratkaisuja jälleenvalmistus- ja kunnostusteollisuudelle. Business Finland on myöntänyt Mirkan SHAPE-hankkeelle 10 miljoonan euron kehitysrahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa, sekä 20 miljoonaa euroa hanketta ympäröiville ekosysteemiyrityksille.

Mirkan pintakäsittelyratkaisujen ja ekosysteemin muiden toimijoiden avulla pystytään tulevaisuudessa pienentämään Euroopan teollisuuden hiilijalanjälkeä 100 miljoonalla tonnilla, sekä luomaan miljardiluokan vientimahdollisuuksia Suomen teollisuudelle.

- Kyse voi esimerkiksi olla tänä päivänä ekosysteemissä syntyvästä sivutuotteesta eli jätteestä, joka tulevaisuudessa pystyttäisiin hyödyntämään raaka-aineena. Toisaalta kyse voi olla tuotteiden eliniän pidentämisestä uusien innovatiivisten kunnostustekniikoiden avulla. Mirkan ydinosaamista ekosysteemissä on pintakäsittelytekniikoiden edelleen kehittäminen. Yksinkertaisimmillaan voisi sanoa, että ekosysteemin pyrkimyksenä on luoda uudelleenvalmistus- sekä kunnostusratkaisuja, joiden avulla käytetty tuote voidaan korjata uudenveroiseksi, jolloin tarvetta valmistaa uutta tuotetta ei enää ole. Tämä vaatii ekologista suunnittelua läpi koko arvoketjun, jolloin lopputuloksena on kestotuote ja nettohiilinegatiivinen kestävä valmistusprosessi, kertoo Mirkan tutkimus- ja kehitysjohtaja Mats Sundell.

Mirkan SHAPE-hanke tulee keskittymään neljään osa-alueeseen, joilla tavoite nettohiilinegatiivisista jälleenvalmistus- ja kunnostusratkaisuista saavutetaan:

  • Vastuulliset materiaaliratkaisut valmistuksessa: kierrätettävien ja biopohjaisten raaka-aineiden käyttö, esimerkiksi puupohjaiset muovinkorvikkeet
  • Korjaus-, kunnostus- ja jälleenrakennusratkaisut: tuotteiden eliniän pidentäminen, esimerkiksi innovatiiviset pintakäsittelyratkaisut
  • Kiertotalouden vauhdittaminen: uusien käyttötarkoitusten löytäminen prosessien sivutuotteille, esimerkiksi pintakäsittelyprosesseissa syntyvän jätteen hyödyntäminen
  • Älykkäät arvoketjut digiratkaisuilla: mittaus- ja analytiikkaratkaisujen kehittäminen tuotteen elinkaaren hallintaan

- Arvio on, että vuoteen 2030 mennessä jälleenvalmistusteollisuuden arvo EU-tasolla tulee olemaan 90 miljardia euroa. Haluamme olla osa tätä ja kantaa oman vastuumme kiertotalouden rakentamisessa. Olemme erittäin innoissamme Business Finlandin myöntämästä rahoituksesta. Sen ansiosta pystymme nyt yhteistyössä suomalaisen teollisuuden ja tutkimuskentän kanssa käynnistämään SHAPE-hankkeen. Hanke luo koko sen ympäröivälle ekosysteemille erinomaiset edellytykset kehittää uusia innovatiivisia jälleenvalmistusratkaisuja, tukea kestävää kehitystä, luoda uusia työpaikkoja ja vahvistaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä tulevina vuosina, sanoo Mirkan toimitusjohtaja Stefan Sjöberg.

Lue Mirkan tiedote

Kohti puolijohdeteollisuuden nollapäästöjä

Puolijohdeteollisuuden voimakas kasvu vaatii alan teknologioiden kehittämistä entistä ympäristöystävällisemmäksi. Lisäksi valmistustekniikan tulee olla tuotannon kasvua paremmin tukevaa eli skaalautuvaa. Maailman suurimpaan puolijohdeteollisuuden tuotantokoneiden ja -palveluiden tuottajaan, Applied Materials -konserniin kuuluva Picosun vastaa näihin haasteisiin Chip Zero -veturihankkeessaan, jonka tavoitteena on tehdä voimallisesti kasvavasta puolijohdeteollisuudesta ympäristöystävällisempi. Picosun alentaa puolijohteiden ohutkalvokasvatuksen päästöjä 50 prosenttia ja nostaa puolijohdekomponenttien hiilipäästöjä säästävien sovellusten tehokkuutta kaksinumeroisella prosenttiluvulla vuoteen 2030 mennessä. Näin saavutetaan nollapäästöt sirujen koko elinkaaressa.

Business Finlandin rahoittamassa Chip Zero -veturihankkeessa keskitytään neljään osa-alueeseen:

  • Resurssitehokkaiden atomikerroskasvatuslaitteiden (ALD, Atomic Layer Deposition) ja prosessien kehittäminen
  • Kiertotalouden edistäminen liittämällä arvoketjut suljettuihin resurssikiertoihin
  • Suomalaisen puolijohde-ekosysteemin rakentaminen
  • Sähköistämisen kädenjäljen parantaminen paremman tehokkuuden ja skaalautuvuuden avulla

- Chip Zero tuo kriittisen puolijohdeteollisuuden parissa toimivia suomalaisia yrityksiä yhteen hankkeen ekosysteemin kautta. Yhteiset tavoitteet puolijohdeteollisuuden teknologioiden kehittämiseksi entistä ympäristöystävällisemmäksi vaativat mittavia investointeja yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Picosun tulee panostamaan tähän kymmenillä miljoonilla euroilla sekä kasvattamaan tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstöään merkittävästi, kertoo Picosunin CTO Jani Kivioja.

- Puolijohdemarkkinan odotetaan saavuttavan 1 000 miljardin dollarin (USD) koon vuoteen 2030 mennessä ja arvoketjut tulevat olemaan entistäkin kriittisempiä. Suomessa on jo nyt merkittävää alan uraauurtavaa osaamista ja odotamme innolla yhteistyötä koko suomalaisen arvoketjun ylitse tällä voimakkaasti kasvavalla markkinalla, lisää Jussi Rautee, Picosunin toimitusjohtaja ja Vice President, Applied Materials.

Lue Picosunin tiedote

Tutustu veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoitukseen

Lisätietoja

Karin Wikman
Johtava asiantuntija
Business Finland
karin.wikman (at) businessfinland.fi
+358 50 557 7723