Siirry sisältöön

Veturiyrityksistä vipuvartta

Business Finland haastaa halukkaita ja kyvykkäitä globaalisti toimivia yrityksiä erikokoisten yritysten ja muiden toimijoiden muodostamien ekosysteemien vetureiksi.

Haastekilpailu 2021

Tavoitteena on haastaa kansainvälisesti toimivia yritysverkostojen vetureja ratkaisemaan merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja kasvattamaan merkittävästi tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointejaan (TKI) Suomessa sekä luomaan uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä. Enimmäisrahoitus per veturiyritys on 20 miljoonaa euroa, lisäksi voidaan rahoittaa veturiyrityksen kumppaneita enintään yhteensä 50 miljoonalla eurolla viiden vuoden aikana. Ensimmäisen kilpailukierroksen ehdotusten takaraja: 1.9.2021

Lue lisää

KUMPPANUUSHAKU

Business Finland jatkaa rahoitushakua, joka kohdistettiin veturiyritysten haastekilpailun voittaneille aihealueille. Rahoitus on tarkoitettu erityisesti yritysten välisille yhteishankkeille sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisille yhteishankkeille. Rahoitusta voidaan myöntää myös yksittäisille yrityksille tai tutkimusorganisaatioille tai tutkimusorganisaatioiden yhteisille hankkeille. Seuraava hakemuskierros päättyy 31.1.2022. Hakukierroksia on useita vuodessa.

Lue lisää

 

Taustaa veturiyritysten haastekilpailusta

Vuoden 2020 alussa käynnistetyn veturiyritysten haastekilpailun tavoitteena oli saada yritykset lisäämään huomattavasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa sekä luomaan uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä. Kilpailuehdotusten edellytettiin ratkaisevan merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja vaikuttavan merkittävästi hallitusohjelman 4 %:n TKI- (tutkimus, kehitys ja innovaatio) ja 75 %:n työllisyystavoitteisiin. 

Voittajiksi valittiin seitsemän yrityksen kuusi hanketta. Veturiyritykset ovat ABB, Fortum ja Metsä Group, Kone, Neste, Nokia ja Sandvik. Veturiyritys on globaaleissa verkostoissa toimiva yritys, jolla on osaamista ja halua kiihdyttää toimialansa innovaatiokenttää.

Voittajayritykset ovat sitoutuneet lisäämään TKI-työpaikkojen määrää yhteensä sadoilla sekä TKI-investointejaan yhteensä sadoilla miljoonilla euroilla. Onnistuessaan hankkeet johtavat useiden miljardien lisäinvestointeihin Suomeen.

Business Finland voi rahoittaa haastekilpailun voittajaprojekteja yhteensä 120 miljoonalla eurolla, mikäli tavoitteet toteutuvat.

#KestäväKasvu

Ekosysteemit ja tiekartat

Ota
yhteyttä

Johtava asiantuntija

Karin Wikman

+358 50 557 7723