Siirry sisältöön

Veturiyrityksistä vipuvartta

Business Finland haastaa halukkaita ja kyvykkäitä globaalisti toimivia yrityksiä erikokoisten yritysten ja muiden toimijoiden muodostamien ekosysteemien vetureiksi. 

Veturiyritysten haastekilpailut

Haku uusimpaan haastekilpailuun on päättynyt 5.9.2023. 

Business Finland on järjestänyt vuodesta 2020 alkaen veturiyritysten haastekilpailuja, joiden tavoitteena on ollut saada yritykset lisäämään huomattavasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa sekä luomaan uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä. Kilpailuehdotusten on edellytetty ratkaisevan merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja vaikuttavan merkittävästi hallitusohjelman 4 %:n TKI- (tutkimus, kehitys ja innovaatio) ja 75 %:n työllisyystavoitteisiin.

Voittajayritykset ovat sitoutuneet lisäämään TKI-investointejaan Suomessa kumulatiivisesti lähes 1,5 miljardilla eurolla. Onnistuessaan hankkeet johtavat useiden miljardien teollisiin lisäinvestointeihin Suomeen.

Business Finlandin rahoitus on ollut enintään 20 miljoonaa euroa veturiyritykselle ja 50 miljoonaa euroa veturiyrityksen kokoamalle ekosysteemille.

Vuonna 2022 haastekilpailuun voivat ensimmäistä kertaa osallistua myös nk. haastajayritykset. Haastajayritykset vahvistavat kansainvälisen konsernin globaalia roolia Suomen kautta tai pyrkivät kasvamaan globaaliksi toimijaksi, ratkaisevat pienempää tai fokusoidumpaa haastetta tai kehittävät uutta liiketoimintaa. Business Finlandin rahoitus on voinut olla haastajayrityksille enintään 10 miljoonaa euroa ja 20 miljoonaa euroa haastajayrityksen kokoamalle ekosysteemille.

Tutustu haastekilpailut voittaneisiin yrityksiin, lista on alla 

Veturiyritykset tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia kumppaneille. Yhteishankkeille voi hakea rahoitusta Business Finlandista. Tutustu kumppanuusrahoituksen mahdollisuuksiin alla. 

Kumppanuusrahoitushaut

Business Finland jatkaa rahoitushakua, joka kohdistettiin veturiyritysten haastekilpailun voittaneille aihealueille. Rahoitus on tarkoitettu erityisesti yritysten välisille yhteishankkeille sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisille yhteishankkeille. Rahoitusta voidaan myöntää myös yksittäisille yrityksille tai tutkimusorganisaatioille tai tutkimusorganisaatioiden yhteisille hankkeille. 

Seuraava hakukierros päättyy 30.1.2024. Sitä seuraava hakukierrokset päättyvät 30.4.2024 ja 30.8.2024.

Lue lisää


#KestäväKasvu

Näin veturi toimii

Borealiksen Spirit-ohjelma edistää muoviteollisuuden kestävää muutosta. Jari Lehtinen Borealiksesta kertoo, miten heidän veturinsa etenee. Matkassa on mukana jo yli 10 "vaunua" eli kumppanuushanketta.

Kuva: Borealis

Katso Borealiksen veturihankkeen esittely 29.5.2023 (englanniksi)

Veturitoiminnan sanastoa

Veturirahoitus

Business Finland etsii haastekilpailujen kautta rahoitettaviksi veturi- ja haastajayritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -hankkeita, joissa ne ratkovat merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja vaikuttavat oleellisesti Suomen kilpailukyvyn kasvattamiseen. Rahoituksen maksamisen ehtona on, että yritys on täyttänyt projektiehdotuksensa antamansa sitoumukset lisätä TKI-toimintaansa Suomessa sekä luoda uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä. Business Finland rahoittaa veturi- ja haastajayrityksen TKI-hankkeen lisäksi niiden ekosysteemiin kuuluvien kumppaneiden hankkeita.

Veturiyritys

Globaalisti toimiva yritys, joka pystyy tekemään merkittäviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio lisäyksiä Suomessa sekä toimimaan ekosysteemin veturina.

Haastajayritys

Vetureiden haastekilpailuihin voi osallistua myös nk. haastajayrityksiä, jotka vahvistavat kansainvälisen konsernin globaalia roolia Suomen kautta tai pyrkivät kasvamaan globaaliksi toimijaksi tai ratkaisemaan pienempää tai fokusoidumpaa haastetta tai kehittämään uutta liiketoimintaa.

Kumppanuusrahoitus ja vetureiden tiekartat

Business Finland tarjoaa kumppanuusrahoitusta veturi- ja haastajayritysten tiekarttojen mukaisille TKI-hankkeille. Tiekartat ovat veturi- ja haastajayritysten näkemyksiä siitä, millaisia ratkaisuja, teknologioita, ja osaamisia tarvitaan määriteltyjen missioiden saavuttamiseen. Rahoitus on tarkoitettu erityisesti yritysten välisille yhteishankkeille sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisille yhteishankkeille. 

Veturit ja tiekartat

Päättyneet vetureiden hankkeet

Ota
yhteyttä

Johtava asiantuntija

Karin Wikman

+358 50 557 7723