Siirry sisältöön
Tiedote 09.03.2022

Business Finland: Vienti piristyi entisestään toisesta pandemiavuodesta huolimatta

Business Finlandin asiakasyritykset menestyivät ja kasvattivat vientiään pandemiasta huolimatta. Tämä käy ilmi Business Finlandin vuoden 2021 tuloksista ja rahoitustiedoista. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 701 miljoonaa euroa, josta yritysten osuus on 561 miljoonaa euroa. Asiakasarvion mukaan 800 miljoonaa euroa viennistä kaukomarkkinoille on syntynyt viime vuosien aikana Business Finlandin kanssa tehdyn yhteistyön seurauksena.

Juuri nyt elämme ajanjaksoa, missä sotatoimien vaikutukset järisyttävät Euroopassa ja eri puolin maailmaa.

– Olemme kaikki järkyttyneitä Ukrainan tilanteesta ja sodan aiheuttamasta inhimillisestä hädästä. Konfliktilla on vaikutusta myös meidän toimiimme, erityisesti viennin-, investointien ja matkailunedistämiselle kuin myös osaajien houkutteluun, Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola kertoo.

Business Finland auttaa yrityksiä, joiden liiketoimintaan konfliktin aiheuttamat pakotteet vaikuttavat.

-Vienninedistämisessä kohdistamme toimintaamme yrityksiin, joille konfliktin aiheuttama markkinoiden uudelleenmuotoutuminen on erityisen ajankohtaista.

Haastavia aikoja elettiin myös viime vuonna, mutta toisesta syystä. Tästä huolimatta Business Finlandin asiakasyritykset kasvattivat vientiään vuosina 2020 ja 2021, vaikka maailmanlaajuinen pandemiatilanne hankaloitti kansainvälistä kaupankäyntiä.

– Innovaatiorahoitusta saaneet asiakasyrityksemme kaikissa kokoluokissa ovat pystyneet kasvattamaan vientiään pandemian aikana. Toki 2021 loppuvuoden tarkkoja vientitietoja ei ole vielä saatavilla, mutta ennakkotiedon mukaan näin pystyy jo sanomaan.

Business Finlandin laaja kansainvälinen verkosto on auttanut vientipalveluita tarvitsevia yrityksiä vientitoimien suunnittelussa ja liiketoiminnan kehittämisessä.

– Laaja kansainvälinen verkostomme 42 toimipisteessä maailmalla on viime vuoden aikana tavannut asiakkaita yli 7400 kertaa. Tapaamisten lisäksi asiakkaita on neuvottu yli 4000 kertaa. Asiakkaamme ovat arvioineet, että 800 miljoonaa euroa heidän viennistään kaukomarkkinoille on syntynyt Business Finlandin yhteistyön seurauksena.

Innovaatiorahoituksella luotujen ratkaisujen vaikutukset näkyvät lähivuosina

– Viime vuonna myönsimme rahoitusta 701 miljoonaa euroa, joista yrityksille ohjautui 561 miljoonaa euroa. Innovaatiorahoituksen osuus yritysrahoituksesta oli 398 miljoonaa euroa. Rahoituksella syntyi runsaasti uusia tai paranneltuja tuotteita, palveluita ja sovelluksia, joiden tulokset ja vaikutukset näkyvät muutamien vuosien kuluttua.

Siinä missä viennin luvut olivat viime vuoden osalta varsin positiiviset, Business Finlandin asiakkaiden yhteenlaskettujen TKI-panostusten kasvu jäi odotettua pienemmäksi, kun kasvua edellisvuoteen oli hieman päälle kaksi prosenttia.

– Pandemian aiheuttamat haasteet huomioiden vähäiseenkin kasvuun voi olla tyytyväinen. 

Innovaatiorahoituksesta suurille yrityksille myönnetty osuus oli viime vuonna 47 prosenttia. Suurille veturi- ja ekosysteemiyrityksille myönnetystä rahoituksesta kuitenkin 67 prosenttia kanavoituu alihankintoina pk-yrityksille ja tutkimuslaitoksille. Viime vuonna uusia rahoitettuja vetureita oli kolme kappaletta, Wärtsilä, Nokia ja TietoEvry. Veturiyritykset ovat sitoutuneet lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa yhteensä sadoilla miljoonilla euroilla ja luomaan satoja uusia TKI-työpaikkoja vuoteen 2024 mennessä.

Häiriötilannerahoituksen projektit ovat lähes kaikki jo päättyneet. Jo tehtyjen arviointien perusteella rahoitus on ylläpitänyt tukea saaneiden yritysten palkanmaksukykyä.

– Tukea saaneet yritykset ovat lomauttaneet, irtisanoneet ja laskeneet palkkoja vähemmän kuin ilman tukea jääneet yritykset. Esimerkiksi Hankasalmella Ikkunoita valmistava Tapijola sai palkattua henkilökuntaansa takaisin töihin. Rahoitus mahdollisti pyytämään lomautettuja työntekijöitä takaisin töihin parantamaan ikkunoiden äänieristyskykyä.

Häiriötilannerahoituksen vaikutuksia arvioivia raportteja on tulossa myöhemmin lisää.

Business Finlandin rooli Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on merkittävä

Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) avulla vauhditetaan kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Business Finlandin kautta myönnettävä RRF-rahoitus tähtää innovatiivisten, kestävää kehitystä ja digitalisaatiota edistävien ratkaisujen kehittämiseen kansainvälisille markkinoille.

–  Vuonna 2021 Business Finland myönsi RRF-rahoitusta yhteensä 74 miljoonaa euroa. Rahoitusta on myönnettävissä 530 miljoonaa euroa 2021–2023 vuosien aikana.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvän matkailun RRF-ohjelmakokonaisuuden toteuttaminen käynnistyi kesällä 2021 Visit Finlandin toimesta. Toimenpiteet keskittyvät kestävän matkailun, digitalisaation ja tiedolla johtamisen edistämiseen. Kestävää matkailua edistettiin Sustainable Travel Finland -kehitysohjelman myötä. Ohjelmassa on mukana nyt 827 yritystä, jotka ovat sitoutuneet jatkuvaan kestävyyden kehittämismalliin.

Ulkomaiset investoinnit luovat työpaikkoja ja verotuloja

On hyvä muistaa myös Suomeen suuntautuvien investointien merkitys. Suorat sijoitukset ulkomailta ovat tärkeä osa maamme talouden kasvua ja elinkeinoelämän kehitystä.

– Vain noin prosentti Suomessa toimivista yrityksistä on ulkomaalaisomistuksessa, mutta ne työllistävät noin 300 000 ihmistä eli viidenneksen yksityisellä sektorilla työskentelevistä.

Viime vuonna Invest in Finlandin 40 asiakkaan investoinnit Suomeen olivat yhteensä yli 160 miljoonaa euroa, ja ne loivat 609 uutta suoraa työpaikkaa Suomeen. Kolmasosa Invest in Finlandin kautta tulleista investointipäätöksistä liittyi liiketoiminnan laajentamiseen Suomessa. Etenkin pandemia-aikana jatkoinvestointien merkitys Suomen taloudelle korostuu, koska uudet sijoittajat usein lykkäävät investointipäätöksiään epävarmoissa olosuhteissa.

 

Haastattelupyynnöt

Miia Linnusmaa
Viestintäpäällikkö, Business Finland
+358 50 5577 958
miia.linnusmaa (at) businessfinland.fi

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 760 asiantuntijaa, 42 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi