Siirry sisältöön
Tiedote 25.01.2022

Kysely: Pk-yrityksissä kolmanneksella liiketoimintastrategia perustuu kestävän kehityksen ympärille

Business Finland teetti pk-asiakkaillaan kyselyn kestävyysasioiden nykytilasta. Samalla kartoitettiin Business Finlandin palveluiden tarvetta ja kohdentamista aihealueella. Kestävyysasiat on pk-yrityksissä sisällytetty liiketoimiin hyvin, mutta kilpailukyvyn ja menestymisen eteen on kehitettävää ja haasteita ratkottavana. Kyselyyn vastasi 2021 loppuvuodesta 510 Business Finlandin asiakasta.

– Tulosten perusteella voi todeta kärkikolmanneksen sisällyttäneen kestävyystoimet strategiansa ytimeen ja edustavat edelläkävijöitä aihealueella. Toinen kolmannes on kärkijoukon perässä ja kehittää kestävyysratkaisujen tuotteita ja palveluita. Viimeinen kolmannes vasta seuraa kestävään kehitykseen määriteltyjä lakeja ja standardeja, kertoo Annabella Polo Business Finlandista.

Pk-yrityksistä 96 % kokevat saavansa liiketoiminnallista hyötyä kestävästä kehityksestä. Eniten hyötyjä nähdään kilpailukyvyn parantamisessa (63 %) ja liiketoiminnan toiminnan varmistamisessa tulevaisuudessa (50 %). Samalla kuitenkin 81 % yrityksistä kokee haasteita kestävän kehityksen implementoimisessa liiketoimintaan. Yli kolmasosa yrityksistä koki haastavana mittaamisen ja monitoroinnin sekä hallinnollisen taakan kasvun.

– Aikaisemmin pk-yritysten kestävyystoimenpiteet liittyivät pitkälti ympäristönäkökulman ympärille. Tulevien vuosien aikana etenkin sosiaalisen kestävyyden toimenpiteet lisääntyvät. Esimerkiksi monet pk-yritykset mainitsivat alihankintaketjun etiikan ja diversiteetin olevan fokuksessa seuraavan viiden vuoden aikana. Pk-yritysten kannattaa nyt osoittaa resursseja kestävään kehitykseen tulevaisuuden liiketoiminnan varmistamiseksi, Polo jatkaa.

Kysely pähkinänkuoressa

Business Finland teetti asiakkaillaan vuoden 2021 loppupuolella kyselytutkimuksen kestävän kehityksen tilasta, johon vastasi 510 asiakasta. Vastaajista 95 % edustivat yrityksen johtajia ja 74 % vastaa yrityksessä kestävästä kehityksestä. Kysely lähetettiin 3271 yritykselle. Kyselyn tavoitteena oli selvittää kestävän kehityksen nykytila, lähtötaso ja palveluiden tarve yrityksissä. Kyselytutkimus teetettiin, jotta Business Finland voisi tarjota entistä parempia palveluja pk-yrityksille kestävyyden näkökulmasta.

Kyselytutkimus kohdistettiin suomalaisille pk-yrityksille, joista ainoastaan 15 % ei toimi kansainvälisillä markkinoilla. Esimerkiksi FIBSin yritysvastuututkimuksessa 2021 kohderyhmänä olivat Suomen suurimmat yritykset ja EK:n Pk-sektorin vastuullisuusbarometrin otoksessa vientiä harjoittavia oli ainoastaan 23 % vastaajista.

Lisätiedot

Annabella Polo, Senior Advisor
annabella.polo (at) businessfinland.fi, p. 050 477 5176

Miia Linnusmaa, viestintäpäällikkö
miia.linnusmaa (at) businessfinland.fi, p. 050 5577 958

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 750 asiantuntijaa 42 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi