Siirry sisältöön
Tiedote 22.09.2022

Mittava tuki Vantaan Energian hiilidioksidin jatkojalostushankkeelle

Vantaan Energia on saanut Business Finlandilta päätöksen noin 500 000 euron tuesta hiilidioksidin talteenotto- ja hyödyntämisratkaisujen kehitys- ja tutkimustyöhön. Vantaan Energian suunnittelemassa hiilidioksidin jatkojalostusprojektissa hiilidioksidia otetaan talteen energiantuotannon savukaasuista ja talteen otettua hiilidioksidia hyödynnetään pitkän elinkaaren tuotteisiin. Näin suomalaisen energiateollisuuden hiilitasetta pystytään parantamaan huomattavasti ja edistämään hiilen kestävää kiertoa.

Business Finlandin myöntämä noin 500 000 euron tuki mahdollistaa Vantaan Energialle hiilidioksidin talteenotto- ja hyödyntämisratkaisujen tutkimus- ja kehitystyön. Vantaan Energia suunnittelee ottavansa hiilidioksidin talteen oman energiantuotantonsa savukaasuvirroista. Talteen otettu hiilidioksidi hyödynnetään raaka-aineena pitkän elinkaaren tuotteisiin korvaamaan muovien valmistuksessa käytettäviä fossiilisia raaka-aineita. Selvitystyö valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Selvitystyö tukee Vantaan Energian strategiaa luoda uusia innovatiivisia ympäristöystävällisiä teknologiaratkaisuja, joilla yhtiö kulkee kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030 ja jotka ratkaisujen monistamisen myötä vähentävät hiilidioksidipäästöjä myös muualla Suomessa ja ulkomailla.

Hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä paljon ja nopeasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii eri toimialoilta innovatiivisuutta ja toteutuskykyä sekä rahoitusta kehittää tuotanto- ja toimintaprosesseja hiilineutraaleiksi. Hiilidioksidin talteen ottaminen ja jatkojalostaminen pitkän elinkaaren tuotteiksi mahdollistaa teollisuuden hiilitaseen parantamisen ja edistää hiilen kestävää kiertoa. Vantaan Energian hiilidioksidin jatkojalostushanke on osa Forest CUMP -projektia, jolla haetaan ratkaisuja muun muassa metsäteollisuudessa syntyvien hiilidioksidivirtojen jatkojalostukseen.

– Ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää laaja-alaista päästövähennysratkaisujen hyödyntämistä. Hiilidioksidin jalostaminen pysyviksi tuotteiksi on keino sitoa hiili ilmastopäästön sijaan takaisin kiertoon, ellei hiilidioksidin syntyä voida välttää muilla toimenpiteillä. Business Finlandin tukirahoitus kiihdyttää meidän päästövähennysratkaisujen teknologia- ja prosessikehitystämme ja on samalla tunnustus kyvyllemme innovoida ja toteuttaa merkittäviä päästövähennyshankkeita, toteaa Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

– Kestävän kehityksen teemat ovat Business Finlandin strategian keskiössä. Vantaan Energia on lähtenyt ennakkoluulottomasti etsimään keinoja talteen otetun hiilidioksidin hyödyntämiseksi. Yhtiö on menestyksekkäästi toteuttanut julkaisemansa tiekartan askelia kohti hiilineutraaliutta ja tämä on uusi askel polulla. Hanke on hyvä esimerkki siitä, kuinka suomalaiset paikalliset energiayhtiöt ovat lähteneet hakemaan uusia avauksia energiantuotannon oheen hyödyntämällä vahvaa perinteistä osaamistaan ja kiertotalouden ratkaisuja. Samalla rahoitettu projekti luo pohjan merkittävälle uuden teknologian hiilivetyjalosteiden ja raaka-aineiden viennille, kuvailee Business Finlandin Energia, Prosessi ja Infrastruktuuritiimin asiakasvastaava Jussi Åkerberg.

Lisätiedot

Jukka Toivonen, toimitusjohtaja, Vantaan Energia
jukka.toivonen (at) vantaanenergia.fi
p. 050 453 6729

Jussi Åkerberg, asiakasvastaava
Energia, Prosessi ja Infrastruktuuri, Business Finland Oy
jussi.akerberg (at) businessfinland.fi
p. 050 441 1199

 

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Tuotamme lämpöä, sähköä ja energiatehokkuuspalveluita. Mahdollistamme asiakkaillemme sujuvan arjen ilmastoystävällisillä, jatkuvasti kehittyvillä palveluilla.
Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Haluamme olla osa ratkaisua. Olemme kasvava kiertotalousenergiayhtiö, joka panostaa hiilineutraalien energiaratkaisujen löytämiseen. Luovumme fossiilisista polttoaineista vuonna 2026 ja etenemme kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. www.vantaanenergia.fi

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 760 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi